Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Bonifatiuskerk in Rijswijk

Kerkelijk Gebouw

Van Vredenburchweg 69
2282SE Rijswijk
Zuid Holland

Bouwjaar: 1889-1897


Beschrijving van Sint-Bonifatiuskerk

Inleiding St. BonifatiusKERK, behorend bij het kerkcomplex met pastorie, gebouwd in 1889/1897 naar ontwerp van Nicolaas Molenaar in neogotische stijl. De kerk is op een min of meer noord-zuidas georiënteerd. Omschrijving Driebeukige basilicale kruiskerk opgetrokken in grauwe baksteen (kruisverband, knipvoeg) onder met leien gedekte zadeldaken waarop dakhuisjes. De kerk heeft tegen de noordelijke gevel een in grondplan vierkante, circa 75 meter hoge toren met spits. De toren wordt geflankeerd door twee vijfzijdige kapellen onder schilddaken met tegen de linkerzijde een ronde traptoren onder een kegeldak en tegen de rechterzijde een vierkante traptoren onder een lessenaardak. Het vijf traveeën lange schip eindigt in een transept met een vijfzijdige gesloten absis. De transeptarmen zijn in het grondplan nauwelijks geprononceerd, maar onderscheiden zich duidelijk als bouwvolume met hun in hoogte aansluitende nok op die van het kerkschip. De viering wordt bekroond door een opengewerkte toren met zinken opbouw en luidklokje onder een met koper afgedekte spits. De kerk heeft spitsboogvormige vensters en spaarvelden met natuurstenen en gemetselde traceringen en roosvensters met een natuurstenen omlijsting. Ook verder is het gebouw gedecoreerd met natuurstenen elementen zoals de afdekking van de afzaten en delen van de archivolten. Onder de dakrand is een dwergboogfries aangebracht. De toren heeft vier geledingen. Het onderste deel is de entreepartij met archivolten. Hierin is de rechtgesloten dubbele houten deur met beslag geplaatst onder een natuurstenen kalf waarboven een vierdelig spitsboogvormig bovenlicht geplaatst is. Boven de entreepartij een groot spitsboogvormig venster en een beeld van de Heilige Bonifatius. Daarboven drie gekoppelde spitsboogvensters en in het bovenste deel drie galmgaten. In de zijgevel van de toren zijn spitsboogvormige spaarvelden geplaatst en bovenin galmgaten. De vierde geleding wordt afgesloten met aan drie zijden een uurwerk. De met koper gedekte spits is iets ingesnoerd en heeft een windvaan. De kapellen aan weerszijden van de toren hebben spitsboogvormige vensters tussen steunberen en aan weerszijden aangekapte eenlaagse bouwdelen waarin de entree onder een spitsboogvormig bovenlicht geplaatst is. Het schip heeft zijbeuken waarin spitsboogvormige vensters tussen steunberen geplaatst zijn. Daarboven, ter plaatse van de middenbeuk zijn in de lichtbeuk ronde vensters tussen kleine luchtbogen geplaatst. Het transept heeft in de kopse gevels grote spitsboogvormige vensters met daarboven trapsgewijs oplopende spitsboogvormige vensters. In de lichtbeuk van de zijgevel zijn ronde vensters geplaatst. In de absis zijn tussen steunberen spitsboogvensters geplaatst. Aan de oostzijde van de absis is de van spitsboogvensters voorziene sacristie gebouwd die aansluit op de pastorie. Tussen de kerk en de pastorie een als tussenlid gebouwde sacristie. Interieur Het schip is door kruisribgewelven overkluisd, die door alternerend door zuilen en bundelpijlers worden ondersteund. Boven de scheibogen bevindt zich een triforiumzone. De oorspronkelijke vloer en bankenplan zijn bewaard gebleven. Hoofdaltaar van verschillende soorten marmer met bovenbouw uit 1907 vervaardigd door W. Mengelberg in eikenhout met beeldhouwwerk en gepolychromeerde beelden. Kruiswegstaties van Th. Molkeboer uit 1908/1916, uitgevoerd als tegeltableau's met afbeeldingen waarbij taferelen uit het nieuwe en oude testament gecombineerd worden. Sacristie met balkenplafond, ingebouwde kasten, kluis met driepasmotief, deuren met briefpanelen, koperen lavabo. Waardering De St. Bonifatiuskerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kerkgebouw dat na herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie (1848) gebouwd is. Van architectuurhistorische waarde vanwege de voor de katholieke kerkbouw uit het eind van de 19de eeuw karakteristieke neogotische bouwstijl en als een in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, gaaf bewaard voorbeeld van een kerkgebouw uit het oeuvre van Nicolaas Molenaar. Van ensemblewaarde vanwege de functionele verbondenheid met de pastorie en de eenheid in bouwstijl van deze beide onderdelen. De kerk heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging in het centrum van Rijswijk en de grote beeldbepalende waarde van de kerktoren. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518121
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Bonifatiuskerk
De Sint-Bonifatiuskerk in 2010
De Sint-Bonifatiuskerk in 2010
Plaats Rijswijk
Gebouwd in 1889-1897
Gewijd aan Bonifatius
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  518121
Architectuur
Architect(en) Nicolaas Molenaar sr.
Bouwmateriaal Baksteen
Stijlperiode Neogotiek
Toren 75 meter
Interieur
Altaar Neogotisch hoofdaltaar uit 1907 door F.W. Mengelberg
Portaal:  Christendom

De Sint-Bonifatiuskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk.

De oorspronkelijke Bonifatiusparochie werd in de 13e eeuw gesticht. De in het centrum gelegen Oude Kerk ging tijdens de reformatie over naar de protestanten. In 1784 werd voor de Rijswijkse katholieken een kleine schuilkerk gebouwd, die in 1855 werd vergroot. Aan het einde van de 19e eeuw bleek de kerk echter te klein en in 1889 werd gestart met de bouw van een nieuwe Bonifatiuskerk, die in 1897 werd ingewijd.

Architect Nicolaas Molenaar sr. ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Het schip bestaat uit vijf traveeën, gevolgd door het transept dat wordt afgesloten met een vijfzijdige apsis. De ongeveer 75 meter hoge toren bestaat uit vier geledingen met een groen uitgeslagen koperen spits.

Aangebouwde pastorie

Binnen wordt het schip overdekt door kruisribgewelven. Het hoofdaltaar uit 1907 is afkomstig uit het atelier van Friedrich Wilhelm Mengelberg. De kruiswegstaties werden tussen 1908 en 1916 geschilderd door Molkenboer. Een groot deel van het oorspronkelijke interieur is tijdens de Tweede Beeldenstorm na het Tweede Vaticaans Concilie verdwenen. Glas-in-loodramen werden vervangen door simpele grijze ramen, de muurschilderingen werden met grijs overschilderd en de beelden, de preekstoel en de communiebanken werden uit de kerk verwijderd. In 1998 werden in de apsis echter weer glas-in-loodramen geplaatst.

De kerk wordt tot op heden gebruikt door de parochie "Sint-Bonifatius". Het kerkgebouw en aangebouwde pastorie zijn erkend als rijksmonument.

Externe link


Monumenten in de buurt van Sint-Bonifatiuskerk in Rijswijk

Pastorie van de St. Bonifatiuskerk

Van Vredenburchweg 67
Rijswijk
Inleiding PASTORIE behorend bij het kerkcomplex van de St. Bonifatiuskerk, gebouwd in 1889/1897 naar ontwerp van Nicolaas Molenaar in neogo..

Gepleisterd pand voorgedeelte evenwijdig aan de straat, onder hoog schilddak, achtervleugel haaks smal door een puntgevel afgesloten zadeldak. In de 1 ..

Van Vredenburchweg 22
Rijswijk
Gepleisterd pand uit de 17e eeuw voorgedeelte evenwijdig aan d straat, onder hoog schilddak, achtervleugel haaks smal door een puntgevel afg..

Pand, waarvan het zadeldak is gesloopt. De puntgevel aan de achterzijde bezat blijkens bewaard gebleven resten vroegere vlechtingen

Van Vredenburchweg 24A
Rijswijk
Achter 4c-d gebouwd achterhuis, onder een dak met 6 b, dat bij het voorhuis hoort. Pand uit de 18e eeuw, waarvan het zadeldak is gesloopt. D..

Welgelegen: oranjerie

Julialaantje 4
Rijswijk
ORANJERIE behorende tot het complex "Welgelegen" uit ca. 1830. De uit Engeland afkomstige gietijzeren oranjerie werd omstreeks 1830 in losse..

Welgelegen: gastenverblijf Villa Elise

Julialaantje 4
Rijswijk
"VILLA ELISE". Voormalige tuinmanswoning en gastenverblijf in een ecletisistische stijl met ondermeer neorenaissance elementen, genaamd "V..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)