Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis, gebouwd in een eclectische stijl in Gemert

Woonhuis

Kerkstraat 12
5421KX Gemert (gemeente Gemert Bakel)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1860


Beschrijving van Woonhuis, gebouwd in een eclectische stijl

Inleiding. WOONHUIS, gebouwd circa 1860 in een eclectische stijl. Oorspronkelijk leerlooierswoning. De woning heeft daarna een horecabestemming gehad en is patronaatsgebouw geweest. Omschrijving. Een éénlaagse bouwmassa, acht traveeën breed op een rechthoekige plattegrond. Het geheel heeft een mansardedak, gedekt met geschubde leien. Het pand is uitgevoerd in baksteen. De voorgevel is geblokt gepleisterd, op een glad gepleisterd basement. De rechterzijgevel heeft een gepleisterde plint. Onder de geprofileerde goot een gepleisterde lijst met rechthoekige vlakken en cirkels. De goot rust op met loofwerk versierde consoles. Het pand heeft getoogde vierruitsramen met bovenlichten en een houten paneeldeur. Ramen en deuren zijn in geprofileerde omlijstingen met brede kuiven gevat. In het dakvlak bevinden zich vier (zinken) oeils de boeuf, bekroond door een pinakel. De zijgevel bevat zesruitsramen en een deur. In het verlengde van de zijgevel strekt zich een muur uit met opgemetselde delen, bekroond door natuursteen. De achtergevel bevat nieuw metselwerk. In het dakvlak zijn moderne dakkapellen aanwezig. Waardering Het geheel is van algemeen belang. Aan de oorspronkelijke functie ontleent het cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkeling in het Peelgebied. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege detaillering en materiaalgebruik als voorbeeld van de verwerking van eclectische motieven. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van de oude kern van Gemert. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518076
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis, gebouwd in een eclectische stijl in Gemert

Onderkelderd, gepleisterd pand onder pannen zadeldak, tussen puntgevels met toppilasters

Kerkstraat 24
Gemert (Gemeente Gemert Bakel)
Onderkelderd, gepleisterd pand onder pannen zadeldak, tussen puntgevels met toppilasters. In de voorgevel jaartalankers: (16)77. In de vrijs..

Voormalig gemeentehuis

Kerkstraat 8
Gemert (Gemeente Gemert Bakel)
Inleiding. Voormalig GEMEENTEHUIS in Eclectische stijl in 1885 gebouwd naar ontwerp van architect Dreesen uit Helmond. Omschrijving. Twee..

Winkel-woonhuis aan de Kerkstraat, deel van oude lintstructuur

Kerkstraat 3
Gemert (Gemeente Gemert Bakel)
Inleiding WINKEL-WOONHUIS aan de Kerkstraat, deel van oude lintstructuur, in de kom van Gemert. Gebouwd in 1922 met elementen van "Um 1800"..

kasteel buitenplaats

Ridderplein 13
Gemert (Gemeente Gemert Bakel)
Omschrijving onderdeel 5 VOORBURCHT BESTAANDE UIT BRUG, POORT EN DONJON met "NIEUWBOUW" en JEZUÏETENBOUW. De voorburcht is toegankelijk m..

tuin park landgoed

Ridderplein 15
Gemert (Gemeente Gemert Bakel)
Omschrijving onderdeel 8 OMMUURDE MOESTUIN behorende tot de buitenplaats Kasteel Gemert. Aan de overzijde van de Kasteellaan / Heilige Ge..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis, gebouwd in een eclectische stijl in Gemert

Foto's (2)