Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Willem III Hoeve in Helenaveen

Boerderij

Soemeersingel 127
5759RD Helenaveen (gemeente Deurne)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1913


Beschrijving van Willem III Hoeve

Inleiding De BOERDERIJ, genaamd Willem III hoeve is van het kop-romp type, gelegen aan de westelijke zijde van de Helenavaart en maakt deel uit van een reeks boerderijen te Helenaveen, die de Maatschappij Helenaveen gebouwd heeft met steun van het Koning Willem III-fonds. De Willem III hoeve is gebouwd in 1913 en vertoont typologisch enige verwantschap met de resp in 1908 en 1912 gebouwde Oranjehoeve en Wilhelminahoeve, die beide eveneens aan de westelijke zijde van de Helenavaart zijn gesitueerd. De Willem III Hoeve ligt op ruime afstand van de Helenavaart, vrij in het landschap. De opzet van deze boerderijen is geheel afgestemd op de melkveehouderij, die nieuwe welvaart op de ontgonnen veenbodem moest brengen. Elk van de boerderijen is gelegen aan één van de oudere vaarten, aangelegd volgens het drietandsysteem. De voor de bouwtijd zeer forse stallen en de ruime zuivelkelder onder het woonhuis zijn uitvloeisel van de grootschalige aanpak. Omschrijving De boerderij heeft een globaal rechthoekige, langgerekte plattegrond, staat haaks op de as van de Helenavaart en bestaat uit een oostelijk deel met woonhuis en onderliggende zuivelkelder, en een aangebouwd westelijk bedrijfsdeel met stal en bovenliggende taszolder. Het geheel is eenlaags en voorzien van zadeldaken (op het bedrijfsdeel afgewolfd), gedekt met muldenpannen. Het woonhuis heeft een globaal vierkante plattegrond en een symmetrisch opgezette, aan de oostelijke zijde van het huis staande schoudergevel. De indeling van de gevel is globaal volgens het schema van de Wilhelminahoeve, met op de begane grond een reeks van vier zesruiters, waarboven in hoogrelïef de naam van de boerderij en een drietal vierruits vensters. De opgeklampte voordeur met gedeeld bovenlicht bevindt zich in de noordelijke gevel. Het interieur van het woonhuis heeft nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. Van belang is onder meer de kleine schouw in de huiskamer. Het bedrijfsdeel is vanuit de oostelijke zijde toegankelijk via de voormalige voorstal. In de oostelijke gevel hebben zich deeldeuren bevonden. Erboven leidt een laaddeur, geflankeerd door zesruits schuifvensters, naar de taszolder. In de westelijke gevel bevindt zich een grote inrijpoort. Het gebouw heeft nog de oorspronkelijke grenen kappen. In het bedrijfsdeel is de houten kap gesteld op eenvoudige ijzeren kolommen, gesteld op een ronde voetplaat. Waardering De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boerderij. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de sobere ornamentiek en de van de traditionele streekeigen vormen afwijkende opzet. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de nederzetting Helenaveen en directe omgeving. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en is typologisch zeldzaam in dit deel van het land. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517782
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Willem III Hoeve in Helenaveen

Emmahoeve: boerderij

Kaasweg 2
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding De BOERDERIJ Emmahoeve, gelegen aan de Helenavaart, bestaat uit een bedrijfsdeel met grote veestal en een aangebouwd woonhuis. H..

Emmahoeve: varkensstal annex schuur

Kaasweg 2
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding Onderdeel van de Emmahoeve is de ten noorden van de boerderij staande VARKENSSTAL annex SCHUUR. Het gebouw behoort, net als de va..

Boerderij met schuur

Kaasweg 10
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Helenavaart staat een voormalige BOERDERIJ met SCHUUR, daterende uit omstreeks 1910. De boerderij ..

Wilhelminahoeve

Soemeersingel 97
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding. De BOERDERIJ, genaamd Wilhelminahoeve, is van het kop-romp type, gelegen aan de westelijke zijde van de Helenavaart en maakt dee..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug e.a.
Deurne
Inleiding Ten zuidwesten van de kruising van de spoorlijn Eindhoven-Venlo en het Kanaal van Deurne/Helenavaart/Defensiekanaal staat, vrij i..

Kaart & Routeplanner

Route naar Willem III Hoeve in Helenaveen

Foto's (2)