Meer dan 63.000 rijksmonumenten


N.V. Maatschappij Helenaveen: voormalige tabaksschuur in Helenaveen

Nijverheid Industrie

Geldersestraat 10
5759PS Helenaveen (gemeente Deurne)
Noord Brabant

Bouwjaar: ca. 1870


Beschrijving van N.V. Maatschappij Helenaveen: voormalige tabaksschuur

Inleiding De voormalige TABAKSSCHUUR, gelegen parallel aan de Geldersestraat, dateert uit omstreeks 1870. Het gebouw verkeert grotendeels in oorspronkelijke staat. Omstreeks 1880, na het verdwijnen van de tabaksteelt, werd de schuur omgebouwd tot twee boerderijen, en legde men zich toe op de tuinbouw en fruitteelt. Nog vóór de Tweede Wereldoorlog werd de indeling van de langsgevels op enkele plaatsen gewijzigd. Omstreeks 1960 zijn ter plaatse van de woonhuizen enkele vensters vergroot. Omschrijving Het zeer langgerekte gebouw is op korte afstand van de straat gelegen. Het is eenlaags en wordt gedekt door een fors zadeldak, gedekt met oud-Hollandse pannen. Het gebouw is opgetrokken in handvorm baksteen. De muren zijn met smeedijzeren ankers verbonden met het zeer grote gebint, dat nagenoeg geheel uit ijzer is samengesteld. Enkele latere reparaties zijn ook in ijzer uitgevoerd. De kap bestaat uit een hangschoorwerk, dat deels rust op het muurwerk, deels op een rij, in de lengte-as van het gebouw geplaatste liggers. In de topgevels van de eindgevels van de voormalige tabaksschuur zijn nog de oorspronkelijke rondboognissen met windgaten te zien. Deze zijn echter aan de oostelijke zijde dichtgezet, terwijl die aan de westelijke zijde in 1998 van nieuwe vensters zijn voorzien. In de globaal symmetrisch ingedeelde kopgevels treft men oud Hollandse klapraampjes aan, die dateren van vóór de verbouwing tot boerderij. Met name aan de westelijke zijde is deze gevel nog redelijk in tact. Omstreeks 1880 zijn twee woonhuizen ingebouwd, terwijl het middendeel van de schuur door de plaatsing van een muur werd opgesplitst tot twee bedrijfsruimten. Op de kapverdieping werden tegen de eindgevels kleine slaapkamers gerealiseerd. Na 1960 zijn, met name in de westelijke gevel en in het oostelijk deel van de zuidelijke gevel, verschillende vensters uitgebroken. Tevens zijn omstreeks 1967 de rond 1900 ingebouwde kelders met opkamers geamoveerd. Het bedrijfsdeel heeft ook op de begane grond nog grotendeels de oude indeling. De in 1967 nog aanwezige paarden- en varkensstallen zijn echter verdwenen. Waardering De voormalige tabaksschuur is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de tabaksnijverheid in de Peel en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de tabaksschuur. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en de ornamentiek en als voorbeeld van de toegepaste combinatie van bouwelementen. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de te beschermen nederzetting Helenaveen. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Het is zeldzaam wegens opzet en constructie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517755
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van N.V. Maatschappij Helenaveen: voormalige tabaksschuur in Helenaveen

N.V. Maatschappij Helenaveen: bakhuis

Geldersestraat 10
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van het bedrijfsdeel van Geldersestraat 10 staat een eenvoudig BAKHUIS uit omstreeks 1900. Omschrijving..

NH en Gereformeerde kerk

Soemeersingel 25
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding De N.H. EN GEREFORMEERDE KERK te Helenaveen is een eenvoudig zaalvormig kerkgebouw dat in de architectuur elementen van Waterstaa..

Predikantenwoning met aangebouwde schuur

Soemeersingel 25
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding De PREDIKANTENWONING met aangebouwde SCHUUR te Helenaveen is gesitueerd naast de N.H. en Gereformeerde kerk en dateert uit 1867. ..

Zondagsschool

Soemeersingel 27
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding Aan de oostelijke zijde van de N.H. en Gereformeerde kerk te Helenaveen staat de bijbehorende ZONDAGSSCHOOL, daterende uit omstre..

Voormalige turfstrooiselfabriek

Rector Nuijtsstraat 13a
Helenaveen (Gemeente Deurne)
Inleiding Direct aan de noordelijke zijde van een zijvaart van de Helenavaart staat de voormalige TURFSTROOISELFABRIEK met aangebouwde DIEN..

Kaart & Routeplanner

Route naar N.V. Maatschappij Helenaveen: voormalige tabaksschuur in Helenaveen