Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Warenhuis van Vroom en Dreesmann in Amersfoort

Gebouw

Utrechtsestraat 27
3811LA Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1934
Architect: Jan Kuyt Wzn.


Beschrijving van Warenhuis van Vroom en Dreesmann

Inleiding Het direct aan de Utrechtsestraat gelegen WARENHUIS van Vroom en Dreesmann is in 1934 gebouwd naar ontwerp van Jan Kuyt Wzn. De bouw van het warenhuis betrof weliswaar een schaalvergroting in de gevelwand van de Utrechtsestraat, maar de architect heeft door een kleinschalige detaillering en het aanbrengen van een hoogopgaande kap getracht bij het karakter van de historische binnenstad aan te sluiten. In de bouwstijl zijn invloeden van de Amsterdamse School aan te wijzen. Het betreft hier de toepassing van expressieve volumina, tezamen met een fijnmazig strokenvenster en een hoogopgaand gebroken schilddak. De etalages op de begane grond zijn aan de veranderende eisen van de tijd aangepast en zijn dermate gewijzigd, dat deze van ondergeschikt belang zijn. De vensters van de verdieping zijn van ondoorzichtig glas voorzien, waardoor het venster op dit moment in de ruimtewerking van het interieur geen rol speelt. Ook de roedenverdeling is in vergelijk met het oorspronkelijke ontwerp minder verfijnd. In de jaren negentig zijn in de vide met de glas-in-lood koepel roltrappen aangebracht. Omschrijving Het warenhuis is gesitueerd op een vrijwel rechthoekige plattegrond met de smalle voorzijde aan de straat. Het pand bestaat uit een kelder en twee verdiepingen, met deels aan de voorzijde, onder het afgeplatte gebroken schilddak een derde verdieping, die echter niet voor het publiek toegankelijk is. De constructie van het gebouw bestaat uit betonnen pijlers en liggers. In het midden van het gebouw bevindt zich een vide waarboven zich een glas-in-lood daklicht bevindt. De symmetrische voorgevel (zuidzijde) is opgebouwd uit een rechthoekig bakstenen volume bedekt met grijze betonpannen, waaruit over bijna de gehele breedte en ter hoogte van de tweede en derde verdieping een vensteroppervlak risaleert. Dit vlak zwenkt op de hoeken uit. Het vensteroppervlak is door een fijnmazige roedenverdeling onderverdeeld. Het glas is ondoorzichtig. De wel doorzichtige glazen wand van de begane grond wordt door een brede betonnen luifel gescheiden van de bovenbouw. Hieronder bevindt zich de hoofdentree. In het interieur bevinden zich nog enkele waardevolle onderdelen. In het midden van de rechterzijgevel is een trappartij gesitueerd. Deze trappartij wordt verlicht door een hoogopgaand samengesteld glas-in-lood venster, bestaande uit vijf maal 15 in een ijzeren framewerk gevatte vierkante vensters. Ieder venster heeft een identieke abstract geometrische voorstelling, waarin geel en blauw gekleurd glas overheerst. De brede met natuursteen beklede trappartij met houten leuningen verbindt het souterrain met de derde bouwlaag. Per verdieping wordt de trap met een tweetal haakse hoeken rechtsom de lift geleid. Daarbinnen is een lift aangebracht De vide heeft de vorm van een zeshoek is recht voor de ingang aan de Utrechtsestraat gelegen. Op de tweede en derde bouwlaag wordt de vide afgeschermd door een lage met natuursteen beklede wand met daarop nog de oorspronkelijke verlichtingsarmaturen. In de hoeken zijn verticale ribbels aangebracht. Deze bekleding is tevens aangebracht langs de randen onder de koepel. Uit het middelpunt van dit daklicht ontspringen zesendertig radialen. Daartussen zijn abstract geometrische glas-in-lood vensters aangebracht. Ook hier overheersen gele en blauwe kleuren. Waardering Het pand is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een warenhuis in Amsterdamse School stijl, waarbij met name de vide met de lichtkoepel en de trappartij waardevolle interieuronderdelen zijn. Het pand vormt een onderdeel van het oeuvre van de architect Jan Kuyt Wzn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517735
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Warenhuis van Vroom en Dreesmann in Amersfoort

Huis met eenvoudige gepleisterde brede halsgevel met enig smeedwerk

Varkensmarkt 1
Amersfoort
Huis met eenvoudige gepleisterde brede halsgevel, 1777, met enig smeedwerk.

Oorspronkelijk woonhuis later Bankgebouw

Westsingel 9
Amersfoort
Inleiding Oorspronkelijk als woonhuis gebouwd en later tot BANKGEBOUW verbouwd hoekpand, is tegenwoordig als kantoorpand in gebruik. De voo..

De achterbouw met topgevel van het cafe aan de zijde van Achter de Arnhemse Poortwal nr 54

Achter de Arnhemse Poortwal 3A
Amersfoort
De achterbouw met topgevel (ca. XVIIa) van het cafe aan de zijde van Achter de Arnhemse Poortwal nr 54.

Pand met hoog tentdak, door winkel aangetast. Aan achterzijde en zijkant oude staat het beste afleesbaar

Langestraat 1
Amersfoort
Pand met hoog tentdak, door winkel aangetast. In wezen 16e eeuws huis. Aan achterzijde en zijkant oude staat het beste afleesbaar.

Brug over de Singelgracht met sluitstenen en cartouche met het jaartal. Brug bekroond door twee gesmede ijzeren bogen, elk voorzien van een rad met ke ..

Langestraat 2
Amersfoort
Brug over de Singelgracht met sluitstenen en cartouche met het jaartal 1616. Brug bekroond door twee gesmede ijzeren bogen, elk voorzien van..

Kaart & Routeplanner

Route naar Warenhuis van Vroom en Dreesmann in Amersfoort

Foto's (1)