Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa Rusthof in Amersfoort

Woonhuis

Stadsring 262
3811HS Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1850-1890
Architect: Mogelijk J.D. Zocher jr.


Beschrijving van Villa Rusthof

Inleiding VILLA "Rusthof" is gelegen in het - op de plaats van de stadsmuur door J.D. Zocher jr. aangelegde - plantsoen. De villa, aan drie zijden omringd door een tuin, werd vermoedelijk rond het midden van de negentiende eeuw gebouwd, wellicht naar ontwerp van J.D. Zocher jr. In de eclectische bouwstijl overheersen schilderachtige en classicistische invloeden, terwijl ook gotische details kunnen worden aangewezen. De gevels zijn, op een donkere plint na, wit bepleisterd, waarin horizontale en verticale lijnen zijn aangebracht, waardoor de toepassing van blokken wordt gesuggereerd. De villa heeft waarschijnlijk dienst gedaan als zomerhuis en is direct aan het water van de Beek gelegen. Het gebouw vormt samen met het plantsoen en de daarin gesitueerde bruggen een eenheid. Aan de zuidoostzijde is deze eenheid door de aanleg van de Stadsring in de jaren 1960 verstoord. Omschrijving De hoofdmassa van de villa heeft een vrijwel vierkante plattegrond, met daarop twee bouwlagen, besloten door een evenwijdig aan de Singel gepositioneerd uitzwenkend zadeldak, gedekt met Hollandse pannen. Er komen twee bakstenen schoorstenen voor op de nokeinden van het ver overstekende dak. Aan de linkerzijgevel bevindt zich een vrijwel vierkante uitbouw van één bouwlaag. Aan de rechterzijgevel is een rechthoekige uitbouw gelegen, met aan de zijde van het plantsoen een klein toegevoegd volume met uitzwenkend schilddak onder zinken roevendak. Beide uitbouwen bezitten een dubbele geprofileerde kroonlijst en een plat dak. Over de gehele breedte van de hoofdmassa is aan de voorgevel een serre gelegen met glazen lessenaarsdak. De voorgevel (zuidoostzijde) van de hoofdmassa is symmetrisch van opzet. Op de begane grond bevindt zich een zeven traveeën brede serre met lessenaarsdak, waarvan de eerste en de laatste travee uit smalle vensters bestaan, boven een bakstenen muur die door ranke ijzeren zuilen wordt omlijst. Een zuil, geheel rechts ontbreekt. Tussen de zuilen en boven de vensters bevinden zich waaiermotieven van ijzer. De tweede en vijfde travee bestaan uit een deur met venster met kruisvormige roedenverdeling en een tweedelig bovenlicht. Voor het bovenlicht is een ijzeren console aangebracht, die de ijzeren draagbalk ondersteunt. De drie middelste traveeën zijn gelijk en omvatten per travee een vierlichts-venster met een tweelichts-bovenlicht, geplaatst boven een bakstenen muur met lessenaarsdak, in drie gelijke traveeën worden onderverdeeld. Hierin zijn drie dubbele openslaande vensters met bovenlichten ondergebracht. De zijgevels van de serre bezitten onder het driehoekige houten beschot een groot drielichts-venster met een bovenlicht voorzien van een gedrukte boogvorm. Boven de serre bezit het pand een driedeling, met op de eerste verdieping drie dubbele openslaande vensters met bovenlichten. Het teruggelegen linkervolume bezit een schuifvenster met roedenverdeling, terwijl de overige gevels blind zijn, hetgeen ook voor het rechter volume geldt. De linker zijgevel bezit links op de eerste verdieping een smal venster met bovenlicht en in het midden een klein ovaal venster, dat licht geeft aan de trappartij. In de topgevel is een spitsvormig venster met roedenverdeling, omgeven door een geprofileerde omlijsting. De kleine uitbouw bezit vier, van een roedenverdeling voorziene, vensters. De rechter zijgevel bezit rechts op de begane grond en op de eerste verdieping een smal venster met bovenlicht. In de topgevel is een spitsvormig dubbel venster aangebracht, identiek aan dat van de linker zijgevel. De hoofdmassa van de aan het water gelegen achtergevel kan in drie traveeën worden onderverdeeld. Drie schuifvensters met bovenlicht op de begane grond, boven een donkere plint. Boven deze vensters bevindt zich een balkon over de gehele breedte van de gevel, steunend op vier zware consoles, die versierd zijn met gekrulde plantenmotieven. Ook het ijzeren hekwerk is rijk gedecoreerd, onder andere met rozetten. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie dubbele openslaande vensters (met bovenlichten), die zo laag aan het balkon grenzen, dat zij ook als balkondeuren kunnen worden gebruikt. De indeling van de ruimten in de villa is vrijwel geheel ongewijzigd, evenals vele detailleringen. De hoofdmassa is zowel op begane grond, als op de eerste verdieping, ter breedte van twee traveeën, ingedeeld als een kamer-en-suite. Hiernaast bevinden zich twee zeer kleine kamers. In de linkeruitbouw bevindt zich de keuken, en in de rechteruitbouw twee kleinere slaapkamers. Belangrijke interieuronderelen zijn: de tegelvloer in de serre, de gestucte plafonds in de ruimten van de hoofdmassa, de schouw in de keuken, de geprofileerde deuren en de trappartij. In de vensterkanten zijn de vouwblinden en luikkasten nog aanwezig. Waardering Villa "Rusthof" is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf en typerend voorbeeld van een in eclectische bouwstijl ontworpen villa met een gaaf interieur waarin waardevolle onderdelen als onder meer tegelvloer, stucplafonds en vouwblinden. De villa heeft tevens een ensemblewaarde in relatie tot het plantsoen en de daarin gesitueerde bruggen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517733
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa Rusthof in Amersfoort

Voetgangersbrug

Herenstraat 3
Amersfoort
Inleiding IJzeren VOETGANGERSBRUG over de Beek, verbindt de Herenstraat met het plantsoen. De brug werd in 1902 in opdracht van de gemeente..

Augustijnenklooster

Herenstraat 1
Amersfoort
Inleiding KLOOSTERGEBOUW, van de congregatie van Augustijnen, gelegen aan de zuidoostzijde van de Zuidsingel. In 1900 werd in opdracht van ..

Zaalkerk

Herenstraat 1
Amersfoort
Inleiding De ZAALKERK van het complex van de congregatie van Onze Lieve Vrouw is in hoofdzaak in twee fasen totstand gekomen. In 1889-1890 ..

Voormalige Stadsdoelen. Statig breed gebouw, lijstgevel. Dubbele topgevel terzijde met zakgoot en uitgebouwde vleugel

Zuidsingel 45
Amersfoort
V.m. Stadsdoelen. Statig breed gebouw, lijstgevel, 18e eeuw. Dubbele topgevel terzijde met zakgoot en uitgebouwde vleugel.

Eenvoudig huis met rechte kroonlijst, aan de Singel uitgebouwde vleugel

Muurhuizen 47
Amersfoort
Eenvoudig 18e eeuws huis met rechte kroonlijst, aan de Singel uitgebouwde vleugel.

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa Rusthof in Amersfoort

Foto's (3)