Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rembrandtschool in Amersfoort

Gebouw

Bisschopsweg 167
3817BT Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1931
Architect: Ir. C.B. van der Tak


Beschrijving van Rembrandtschool

Inleiding SCHOOLGEBOUW ('Rembrandtschool') van de inmiddels voormalige lagere school, gelegen tussen Bisschopsweg, Rubensstraat en Vermeerstraat. De school staat wel bekend als de Blauwe School. vanwege de markant blauw geverfde kozijnen. Voor het schoolgebouw bevindt zich een schoolplein, deels omringd met bakstenen muurtjes. Door de brede en in baksteen hoog opgetrokken rookanaal en door de ligging in de zichtassen van de op de school toelopende wegen vormt het pand een stedenbouwkundig markeringspunt in de wijk. Stadsarchitect Ir. C.B. van der Tak ontwierp in 1931 dit gebouw in opdracht van de Gemeente Amersfoort als lagere school voor meisjes. Het gebouw kenmerkt zich door plastische massawerking, geïnspireerd op W.M. Dudoks vierde fase (vergelijk school Zwaluwplein Hilversum, 1926). Ook het materiaalgebruik, zoals de gele baksteen met diepe voeg, de blauwe stalen kozijnen, de smalle verticale vensters, de horizontale strokenvensters en de overstekende witte daklijsten, tonen de invloed van de architectuur van Dudok (vergelijk school Zwaluwplein te Hilversum, 1926) op dit ontwerp. Vanaf 1989 is opnieuw een educatieve functie in het gebouw ondergebracht, waarbij veluxvensters in de kappen zijn aangebracht. Aan de achterzijde van het schoolgebouw bevindt zich losstaand een langgerekte lage overkapping voor fietsen. In het interieur is vooral de ruimtelijke werking van de gangen van betekenis. Omschrijving De lagere school is gebouwd op een L-vormige plattegrond, waarbij beide vleugels terzijde van een hoogopgaand rookkanaal zijn gesitueerd. De vleugels op een bakstenen plint bezitten één tot twee bouwlagen, die door hoogopgaande schilddaken worden besloten. Het schoolgebouw kenmerkt zich daarbij door een plastische massawerking. De aan de rechter zijde van de schoorsteen gelegen, voorgevel (noordzijde) bezit een brede hoofdmassa. Hiervoor bevindt zich een twee bouwlagen hoog, ondiep volume, met plat dak, met daar weer voor een één bouwlaag hoog volume, eveneens met plat dak. Rechts loopt het ver overstekende schilddak door tot het niveau van één bouwlaag, waaronder de teruggelegen ingangspartij is gesitueerd. De begane grond bezit vierkante vensters met roedenverdeling, terwijl de gang op de eerste verdieping door smalle verticale vensters van licht wordt voorzien. Tegen de rechter gevel van deze hoofdmassa is een risaliet geplaatst, die voorzien is van een schilddak, dat met een lagere nok aan de hoofdkap is aangekapt. De begane grond bezit een strokenvenster, terwijl onder de daklijst drie vensters zijn aangebracht. De achterzijde van de twee bouwlagen tellende hoofdmassa is symmetrisch van opzet. Het twee bouwlagen hoge middendeel wordt aan beide zijden geflankeerd door de tot de eerste bouwlaag doorlopende kap. Aan deze zijde zijn de leslokalen gesitueerd, met grote vensters met een horizontale indeling. Geheel links en geheel rechts bevinden zich smalle stroken ten behoeve van toiletten, met in de onderste helft een driedelig venster. De linker gevel van het hoofdvolume is asymmetrisch van indeling. Rechts van het midden bevindt zich een verticaal volume. Links hiervan zijn op de begane grond vijf verticale vensters aangebracht. Hierboven is een brede dakkapel met strokenvenster tegen het verticale volume geplaatst. Rechts van dit volume bevindt zich een op de hoek gelegen ingangspartij, bereikbaar via drie treden. Links van het torenvolume aan het schoolplein bevindt zich de tweede vleugel, waarin de gymzaal was ondergebracht. In de gevel aan het plein zijn lage vensters onder de daklijst geplaatst. De linker zijgevel van deze vleugel bezit op de begane grond een brede deur en vensterpartij, die door bloemblakken wordt geflankeerd, waartussen een aantal traptreden zijn aangebracht. De achtergevel van de gymnastiekzaal bevat lage vensters onder de daklijst met links in het muurvlak een verticaal venster. Het torenvolume aan het schoolplein, waarin de schoorsteen is ondergebracht, is vrijwel gesloten en bezit aan de oostzijde vijf smalle, boven elkaar geplaatste luifeltjes. In het interieur is vooral de ruimtelijke structuur van de gangen, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping, van betekenis. Hierbij zijn de kolommen, deels voorzien van muurdammen, bepalend. Ook de centrale trappartij is van betekenis. Waardering De voormalige lagere school voor meisjes is van algemeen belang vanwege haar architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype, alsmede als voorbeeld van een bouwstijl, waarin de invloed van W.M. Dudok herkenbaar is. Binnen het oeuvre van architect ir. C.B. van der Tak neemt het gebouw een bijzondere plaats in. De school is door zijn zorgvuldige situering en door de hoge schoorsteen binnen de wijk van stedenbouwkundige waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517716
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rembrandtschool in Amersfoort

Langgerekt woonblok met zes woningen en twee woon/winkelpanden

Van Ostadeplein 1
Amersfoort
Inleiding Langgerekt WOONBLOK met zes woningen en twee woon/winkelpanden, gelegen aan de oostzijde van het Van Ostadeplein, vormt door zijn..

Dubbel herenhuis

Stadsring 248
Amersfoort
Inleiding Dubbel HERENHUIS, gelegen in een rij aaneengesloten woonhuizen aan een evenwijdig aan de Stadsring gesitueerde, doodlopende en he..

Voormalige Klooster Marienhof

Kleine Haag 2
Amersfoort
V.m. Klooster Marienhof. Onder de Augustijnen in 1547 tot stand gekomen, nadat zij het klooster van de Celzusters hadden overgenomen. Nooi..

Monnikendam: waterpoort door twee zware ronde torens geflankeerd

Plantsoen-Oost 2
Amersfoort
Monnikendam: waterpoort door twee zware ronde torens geflankeerd, omstreeks 1500.

Huis met bakstenen gevel en kruiskozijnen. Woonhuis en regentenkamer van het Burgerweeshuis

Zuidsingel 25
Amersfoort
Huis met bakstenen gevel en kruiskozijnen. Woonhuis en regentenkamer van het Burgerweeshuis.

Kaart & Routeplanner

Route naar Rembrandtschool in Amersfoort

Foto's (1)