Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Wachter: villa in Amersfoort

Woonhuis

Dr. J.P. Heijelaan 2
3818GT Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1927-1929
Architect: H.Th. Wijdeveld


Beschrijving van De Wachter: villa

Omschrijving VILLA, opgebouwd als een compositie van drie samengestelde kubische massa's van verschillende hoogte, breedte en diepte met daaraan één bouwlaag hoge halfronde uitbouwen, aan zowel de oost- als de westgevel. Op deze uitbouwen zijn terrassen gelegen. De hoofdmassa heeft een L-vorm, waarvan de relatief korte voet het meest naar voren gelegen deel is in de zuidgevel. De hoofdmassa heeft drie bouwlagen, waarvan de eerste bouwlaag relatief hoog is. Hier zijn de voornaamste ruimten gepositioneerd, zoals de gecombineerde hal/woonkamer, de brede trap, de eetkamer en de rookkamer. Deze laatste ruimte steekt aan de oostzijde middels een halfrond, één bouwlaag hoog volume uit de hoofdmassa. Hierboven bevindt zich een ommuurd terras. Aan de westzijde van de hoofdmassa bevindt zich een drie bouwlagen hoge kubische uitbouw. De eerste en de tweede bouwlaag hebben samen dezelfde hoogte als de eerste bouwlaag van de hoofdmassa. Oorspronkelijk waren hierin de dienstruimten ondergebracht. Tussen woongebouw en garage was een open doorgang, die na de verbouw is afgesloten. Aan de westzijde bevindt zich een één bouwlaag hoog volume met halfronde hoekoplossing, waarin zich voorheen de garage met stalen garagedeuren bevond. Bij de verbouw zijn de garagedeuren vervangen door hoge vensters. Hierboven bevindt zich een ommuurd terras, dat te bereiken is via trappen aan weerszijden. In het midden van de voorgevel (noordzijde) bevindt zich een uit drie lage bouwlagen bestaande risaliet, waarin op de begane grond de keuken, en op de daarboven gelegen verdiepingen de diensttrap was ontworpen. Links naast deze risaliet bevindt zich de hoofdentree, die door een lage overstek en vensters met glas-in-lood is geaccentueerd. Rechts in de oksel van de risaliet is een kwartrond bouwvolume van drie verdiepingen aangebracht. Dit bouwvolume bezit een reliëfrijk metselwerk, bestaande uit verticaal geplaatste stenen, dat door een strokenvenster wordt afgesloten. Tegen de rechter voorzijde van de risaliet is een halfronde serre met roedenverdeling geplaatst. Schoorstenen bevinden zich in de hoofdmassa, op het raakvlak ter linkerzijde van de risaliet aan de noordzijde en het raakvlak ter rechterzijde van de risaliet aan de zuidzijde. De gevels worden aan de buitenzijde door variatie in metselverbanden, materiaalgebruik en venstervormen geaccentueerd. Daardoor komt ook het verschil tussen de voorname hoofdmassa en de 'dienst'-risalieten goed tot uitdrukking, omdat zo het verschil in hoogte van de eerste bouwlaag duidelijk wordt. Deze eerste bouwlaag is met gele baksteen in Noors verband gemetseld. In de hoofdmassa wordt dit echter doorbroken. Aan de noordgevel door een strook verticaal metselwerk, met daartussen een strokenvenster, dat de rookkamer rondom verlicht, terwijl aan de gevels aan de oost- en zuidzijde een stook met reliëfrijk blokvormig metselwerk is aangebracht. De tweede bouwlaag wordt rondom door een smalle strook identiek blokvormig reliëfrijk metselwerk geaccentueerd. Deze strook is in de hoofdmassa breder en tevens hoger gelegen dan in de risalieten. In de strook van de hoofdmassa zijn éénlichts vensters geplaatst, in de strook in de risalieten tweelichts vensters. Het meest opmerkelijk is de bedekking van de derde bouwlaag: verticaal aangebrachte rood geglazuurde leipannen. In deze derde bouwlaag zijn op regelmatige afstand van elkaar kleine tweelichts vensters aangebracht. Het interieur van het woonhuis Dr J.P. Heyelaan 2 is nog grotendeels intact. Bijzondere ruimten, zowel wat indeling als materiaalgebruik betreft, zijn de geheel met natuursteen beklede entree, de gecombineerde hal/woonkamer/trap en de halfronde en verdiept gelegen rookkamer. Details als in het plafond weggewerkte lampen, blokvormige deuren (die zijn verwijderd uit nummer 2, maar opnieuw gebruikt als entree van nummer 4), strak afgewerkte plafonds en van verschillende houtsoorten vervaardigd meubilair. Waardering Villa 'De Wachter' is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een villa, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School met invloeden van het Zakelijk Expressionisme. Binnen de ontwikkeling van de villa neemt dit pand door de vernieuwende elementen (uitvoering van de kap) een belangrijke plaats in. De villa is binnen het oeuvre van de internationaal als belangrijk erkende architect H.Th. Wijdeveld van betekenis. De villa bezit, samen met de tot het complex behorende tennishuisje en pergola, ensemblewaarde als onderdeel van de villawijk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517706
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Wachter: villa in Amersfoort

De Wachter: tennishuisje

Dr. J.P. Heijelaan 2
Amersfoort
Omschrijving Verbonden met de villa door een bakstenen pergola staat op enige afstand ten westen van het hoofdgebouw een TENNISHUISJE aan e..

Dubbele dienstwoningen

Koningin Beatrixplantsoen 2
Amersfoort
Omschrijving De zes in overgangsarchitectuur ontworpen identieke dubbele DIENSTWONINGEN staan per drie evenwijdig aan een haaks op het hoof..

Villa Arioso

Dr. J.P. Heijelaan 6
Amersfoort
Inleiding VILLA "Arioso" is gelegen op een uitgestrekt terrein, op korte afstand van de openbare weg. De toegang wordt gemarkeerd door hekp..

Adjunct-direteurwoning

Koningin Beatrixplantsoen 14
Amersfoort
Omschrijving De in overgangsarchitectuur ontworpen ADJUNCT-DIRECTEURSWONING heeft een rechthoekige plattegrond en bezit twee bouwlagen met ..

Directeurswoning

Koningin Beatrixplantsoen 38
Amersfoort
Omschrijving De hoofdmassa van de in overgangsarchitectuur uitgevoerde DIRECTEURSWONING heeft een rechthoekige plattegrond, waarop twee bou..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Wachter: villa in Amersfoort

Foto's (1)