Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Militair Hospitaal in Amersfoort

Militair Object

Hogeweg 70
3814CG Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1877


Beschrijving van Militair Hospitaal

Omschrijving Tot het complex van het voormalig Militair Hospitaal of infirmerie behoort BARAK nummer 5, oorspronkelijk bestemd voor de behandeling van besmettelijke ziekten. Vandaar dat dit gebouw geheel achter op het terrein werd geplaatst. De barak werd symmetrisch gesitueerd op de lijn die vanaf de poort aan de Hogeweg het hoofdgebouw symmetrisch opdeelt. Na de verbreding van de Hogeweg werd aan de achterzijde van het terrein een nieuwe entree gemaakt. Hierdoor is de barak tot entreegebouw geworden. De in eclectische stijl vormgegeven barak heeft een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond, waarbij de lange zijde evenwijdig is gepositioneerd aan de lange zijde van het hoofdgebouw. Hoekrisalieten bevinden zich aan deze lange zijden. Het gebouw heeft één bouwlaag, dat voorzien is van een samengesteld zadeldak, gedekt met tuile du Nord pannen. De bakstenen gevels zijn horizontaal geleed door bepleisterde stroken in de vorm van een grijze plint, een doorlopende cordonlijst ter hoogte van de onderdorpels en een band ter hoogte van de bovenlichten van de vensters, die de getoogde vorm van deze bovenlichten volgt. Een lijst met bakstenen consoles is aangebracht onder de overstekende goot. De topgevels zijn voorzien van een overstek en witte boeien. De draaivensters in de voor- en achtergevel zijn identiek aan elkaar en hebben een enkele horizontale roede. De hoekrisalieten zijn voorzien van hoekpilasters, waarbij de kapiteel gevormd wordt door een cordonlijst. De flauwe helling van de topgevel suggereert een fronton, waarbij het tympaan gedecoreerd is met een bepleisterd en geprofileerd medaillon, dat geflankeerd wordt door eveneens bepleisterde en geprofileerde driehoekige velden. De symmetrische voorgevel (zuidzijde), die gericht is op het hoofdgebouw, is opgebouwd uit een breed middendeel, bestaande uit drie venstertraveeën, en twee hoekrisalieten, die ieder bestaan uit twee venstertraveeën. De hoekrisalieten zijn voorzien van een topgevel. De symmetrische achtergevel is identiek aan de voorgevel. De symmetrische linkerzijgevel is drie traveeën breed en voorzien van een lijstgevel. In de middentravee is een dubbele geprofileerde deur aangebracht, met segmentboogvormig bovenlicht. Drie bakstenen treden overbruggen het hoogteverschil tussen deur en omgeving. De flankerende traveeën bezitten blindvensters. De symmetrische rechterzijgevel is identiek aan de linkerzijgevel. Het interieur is wat indeling betreft nauwelijks gewijzigd. Wel zijn verschillende ruimten, zoals de toiletten, op details gewijzigd. De grote zaal is onderverdeeld in kleinere ruimten. Waardering Barak nummer 5, behorend tot het complex van het voormalig Militair Hospitaal, is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een barak uitgevoerd in een eclectische bouwstijl. Tevens is het gebouw van cultuurhistorische waarde binnen de Nederlandse krijgskunde en als voorbeeld van de militaire geschiedenis van Amersfoort. Daarnaast is de barak van ensemblewaarde in relatie tot het hoofdgebouw van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517666
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Militair Hospitaal in Amersfoort

Militair Hospitaal

Zeevaarderspad 7
Amersfoort
Omschrijving Het hoofdgebouw van het voormalig Militair Hospitaal of INFIRMERIE is midden op een rechthoekig terrein gelegen. De voorgevel..

Pakhuis. Aan de zijkant kroonlijst doorbroken door hijsbalkluik. Aan de voorzijde rechte kroonlijst

Kamp 79
Amersfoort
Hoek Achter de Kamp. Aan de zijkant kroonlijst doorbroken door hijsbalkluik. Aan de voorzijde rechte kroonlijst. Pakhuis.

Pakhuis met rechte kroonlijst. Hijskapel met luiken

Kamp 77
Amersfoort
Pakhuis met rechte kroonlijst. XVIII. Hijskapel met luiken.

Huis met halsgevel, uitgevoerd in baksteen. Zandstenen voluten

Kamp 75
Amersfoort
Huis met halsgevel, 1740, uitgevoerd in baksteen. Zandstenen voluten.

Huis met gepleisterde lijstgevel. Aan de zijde der St.Annastraat oudere datum. Gevel van kruisvensters voorzien. Baksteen zichtbaar

Kamp 88
Amersfoort
Hoek St.Annastraat. Huis met gepleisterde lijstgevel. Aan de zijde der St.Annastraat oudere datum. Gevel van kruisvensters voorzien. Bakstee..

Kaart & Routeplanner