Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Complex middenstandswoningen: woonblok F in Amersfoort

Woonhuis

Borgesiuslaan 33
3818JV Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1922
Architect: A.H. van Wamelen


Beschrijving van Complex middenstandswoningen: woonblok F

Omschrijving Het woonblok F, Borgesiuslaan 33-41, is in 1922 toegevoegd aan het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen. Het blok is evenwijdig gelegen aan de Borgesiuslaan, waarbij de kap - in tegenstelling tot de andere delen van het complex - niet met riet, maar met pannen is gedekt. Het bouwblok bezit een horizontale bouwmassa op een langgerekte rechthoekige plattegrond, dat door ondiepe voortuinen gescheiden is van de openbare weg. De aan de weg evenwijdige hoofdmassa, die slechts aan de uiteinden lage teruggelegen uitbouwen heeft, is twee bouwlagen hoog, met als afsluiting een met rode Hollandse pannen bedekt schilddak. Op de nok zijn op regelmatige afstand, op de scheidslijnen tussen de woningen, rechthoekige schoorstenen geplaatst. De smalle west- en oostzijde van het schilddak, die tot aan de eerste bouwlaag doorlopen, worden onderbroken door strokenvensters. De vorm van het schilddak bepaald mede de bouwstijl van het blok, die beïnvloed is door de expressieve vormen en metselverbanden van de Amsterdamse School, de uit Engeland afkomstige Cottage-stijl en de Gooise landhuisstijl. De in hoofdvorm symmetrische, maar in details asymmetrische voorgevel (zuidzijde) kan worden onderverdeeld in drie middenwoningen, die alle de entree aan de voorzijde hebben, en een woning uiterst links en een woning uiterst rechts, die de entree in de zijgevel hebben. De entrees aan de voorzijde zijn niet geheel in het midden van de woning gesitueerd. De rondbogige houten deur wordt aan de ene zijde geflankeerd door een gekoppeld venster met luiken en aan de andere zijde door een enkelvoudig venster met één luik. Wel symmetrisch verdeeld zijn de vierdelige strokenvensters in de tweede bouwlaag, waarvan elk van de drie woningen er twee heeft, van elkaar gescheiden door een horizontale houten betimmering. De twee buitenste woningen wijken hiervan af. Bij de linker woning is één strokenvenster aangebracht, met links daarnaast een houten betimmering, die met een halve ronding tot aan de eerste bouwlaag doorloopt. Daaronder is in de eerste bouwlaag een klein gekoppeld venster aangebracht zonder luiken. Rechts daarnaast, onder het strokenvenster bevindt zich een groter gekoppeld venster met luiken. Geheel links is teruggelegen het tot aan de eerste bouwlaag doorlopende schilddak zichtbaar. Deze overspant een portiek, gedragen door een houten kolom. De driehoekige zijwand boven de portiek is met een houten betimmering afgewerkt. Bij de rechter woning is de genoemde indeling van de gevel spiegelbeeldig aan de linker woning. De symmetrische achtergevel kan worden onderverdeeld in de middenwoning, die gekenmerkt wordt door balkons, de twee flankerende woningen met strokenvensters in de tweede bouwlaag en de twee buitenste woningen met een massieve asymmetrische schoorsteen en daarnaast de lagere uitbouwsels, die deels risaleren ten opzichte van de hoofdmassa. De hoofdmassa van de asymmetrische linkerzijgevel bestaat uit twee bouwlagen met een schilddak. In het schilddak is een brede dakkapel aangebracht met strokenvenster. De dakpartij gaat ter linkerzijde over in de lage kap over de ten opzichte van de hoofdmassa risalerende keukenuitbouw, die eindigt bij de opgemetselde schoorsteen. Onder de oversteek bevindt zich de entree van Borgesiuslaan 41. Rechts naast de entree bevindt zich een venster. De oversteek wordt mede gedragen door een houten kolom, die geplaatst is op een bakstenen muur. In de gevel van de keukenuitbouw bevindt zich een klein venster. De twee bouwlagen van de hoofdmassa zijn geheel van een horizontale beschotting voorzien. In de tweede bouwlaag is een stokenvenster aangebracht. De rechterzijgevel is spiegelbeeldig identiek aan de linkerzijgevel, met uitzondering van de dakpartij: hier ontbreekt de brede dakkapel. Waardering Het woonblok F Borgesiuslaan 33-41, is van algemeen belang vanwege zijn grote architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een complex middenstandswoningen, uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School. Het complex bezit een stedenbouwkundige betekenis en heeft ensemblewaarde als onderdeel van het Frisia-complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517663
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Complex middenstandswoningen: woonblok F in Amersfoort

Complex middenstandswoningen: woonblok E

Borgesiuslaan 25
Amersfoort
Omschrijving Het woonblok E Borgesiuslaan 25-31, behorende tot het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen, is gelegen ..

Complex middenstandswoningen: woonblok A

Piersonlaan 1
Amersfoort
Omschrijving Het langgerekte woonblok A behorende tot het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen is aan de westzijde v..

Complex middenstandswoningen: woonblok D

Schaepmanlaan 2
Amersfoort
Omschrijving Het langgerekte woonblok D Schaepmanlaan 2-16; Borgesiuslaan 34, behorende tot het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect ..

Complex middenstandswoningen: woonblok B

Piersonlaan 2
Amersfoort
Omschrijving Het langgerekte woonblok B, behorende tot het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen, is aan de oostzijde..

Complex middenstandswoningen: woonblok C

Schaepmanlaan 1
Amersfoort
Omschrijving Het langgerekte woonblok C, behorende tot het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen, is aan de westzijde..

Kaart & Routeplanner

Route naar Complex middenstandswoningen: woonblok F in Amersfoort