Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Congregatie Zusters van St. Joseph in Amersfoort

Kerkelijk Gebouw

Barchman Wuytierslaan 55
3819AB Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1909-1910


Beschrijving van Congregatie Zusters van St. Joseph

Omschrijving De plattegrond van het woongedeelte van het MOEDERHUIS is U-vormig, met een binnenterrein dat geheel omgeven is door een kloosteromgang. Aan de noordzijde van deze omgang bevindt zich de kapel, die noord-zuid is georiënteerd. De U-vorm van het woongedeelte kan worden onderverdeeld in een hoofdgebouw met afgeplat schilddak, dat evenwijdig ligt aan de openbare weg, en twee vleugels met plat dak. Het hoofdgebouw ligt op enige afstand van de openbare weg en is middels twee oprijlanen links en rechts te bereiken. Het terrein wordt begrensd door een gele bakstenen muur met pijlers waartussen zich een smeedijzeren hekwerk bevindt. De bouwstijl laat zich typeren als persoonlijke en sobere interpretatie van stijlen als rationalisme, neorenaissance en chaletstijl voor het woongebouw en Neogotiek voor de kapel. De symmetrische voorgevel (zuidzijde) van het hoofdgebouw is langwerpig, heeft twee bouwlagen en kan onderverdeeld worden in een risalerend middendeel, zes traveeën breed, en twee flankerende vleugels, ieder drie traveeën breed, waarbij de vensters echter verder uit elkaar liggen. Elk van de drie delen heeft een afgeplat schilddak, dat alleen in de middenrisaliet onderbroken wordt door een topgevel met steekkap en forse dakoverstek,geeft tezamen met het houten beschot in de topgevel een landelijk karakter aan het gebouw. Op de topgevel is een kruis geplaatst. Op het dak, dat bedekt is met oranje kruispannen, bevinden zich dakkapellen met plat dak. Deze dakkapellen zijn van later datum en vallen buiten de bescherming. De topgevel in de middenrisaliet is twee traveeën breed. De vensters in de eerste bouwlaag worden overspannen door een natuurstenen latei met daarboven een segmentboog. Deze laatste ontbreken in de tweede bouwlaag, behalve boven de vensters onder de topgevel. In de topgevel van de middenrisaliet is een strokenvenster aangebracht bestaande uit drie vensters. Sterke overeenkomst met nummer 53 vertoont de inpandige entree, die precies in het midden onder een grote halfronde natuurstenen boog is geplaatst. Boven de natuurstenen boog bevindt zich een door natuursteen omlijst veld waarop de naam Klooster Sint Joseph is aangebracht. De dubbele openslaande deuren met bovenlichten en zijvensters zijn te bereiken middels drie natuurstenen treden. De achtergevel wordt bepaald door het priesterkoor van de kapel, die bestaat uit drie zijden, met daartussen steunberen. In de uit baksteen opgetrokken muren zijn spitsboogvensters aangebracht. Boven het priesterkoor steekt het zadeldak van het schip uit, dat bekroond wordt door een open dakruiter met naaldspits met leien. De goothoogte van het zadeldak is gelijk aan de goothoogte van het hoofdgebouw. Het priesterkoor wordt geflankeerd door lage rechthoekige ruimten met plat dak, die voorheen dienst deden als sacristie en berging. Verder teruggelegen bevindt zich de samengestelde achterzijde van de carré van het woongedeelte. De muren zijn sober gedetailleerd en met name in het midden van rechthoekige tweelichts vensters met achtlichts bovenlicht voorzien. Geheel teruggelegen is het samengestelde schilddak van het hoofdgebouw zichtbaar. De linkerzijgevel toont van rechts naar links de twee bouwlagen met schilddak van het hoofdgebouw, daarnaast de twee bouwlagen met plat dak van de westvleugel en geheel links de entree naar de uitbreiding uit 1918. Deze uitbreiding ontneemt het zicht op de westelijk zijmuur van de geheel links en verder teruggelegen kapel. In de muur van het schip zijn drie spitsboogvenster aangebracht, in de zijwand van het priesterkoor twee spitsboogvensters. De muren van het woonblok zijn sober gedetailleerd en met rechthoekige tweelichts vensters met achtlichts bovenlicht in de tweede bouwlaag en op de begane grond dubbele openslaande deuren. Hoewel de rechterzijgevel in details en vensterverdeling afwijkt van de linkerzijgevel kan gesteld worden dat de rechterzijgevel in grote lijnen spiegelbeeldig identiek is aan de linkerzijgevel. In het interieur zijn vloeren, wanden en plafonds veelal ongeschonden. Wel zijn de plafonds verlaagd. Bijzondere ruimten zijn de ontmoetingsruimte in de noordwestvleugel, de entree, en de sobere kapel met houten zoldering, met gewijzigd stoelenplan, aangepast aan de eigentijdse eisen. Een uitgebreid gangenstelsel ligt onder het gehele klooster. Waardering Het moederhuis Sint Joseph, Barchman Wuytierslaan 55 is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een eclectische bouwstijl, alsmede van het bouwtype moederhuis. Het gebouw is tevens van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een retraitehuis dat is gericht op de levensbeschouwing. Het gebouw is van ensemblewaarde in relatie tot het voormalige retraitehuis, Barchman Wuytierslaan 53, eveneens ontworpen door H. Kroes. Beide panden nemen in het oeuvre van H. Kroes een belangrijke plaats in. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517652
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Congregatie Zusters van St. Joseph in Amersfoort

St. Alphonsus

Barchman Wuytierslaan 53
Amersfoort
Omschrijving De hoofdvorm van het voormalige RETRAITEHUIS ("St Alphonsus") is T-vormig en kan worden onderverdeeld in een langwerpig woonge..

Dubbele cottage en de daarbij behorende paardenstalling

Daam Fockemalaan 79
Amersfoort
Omschrijving De in hoofdzaak symmetrische plattegrond van het dubbel woonhuis, type COTTAGE bestaat uit een langgerekte rechthoek, met haak..

Paardenstalling

Daam Fockemalaan 79
Amersfoort
Omschrijving De in de achtertuin van nummer 79 gelegen PAARDENSTALLING is tegelijkertijd met de cottage als dubbel woonhuis, ontworpen door..

Complex middenstandswoningen: woonblok C

Schaepmanlaan 1
Amersfoort
Omschrijving Het langgerekte woonblok C, behorende tot het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen, is aan de westzijde..

Complex middenstandswoningen: woonblok F

Borgesiuslaan 33
Amersfoort
Omschrijving Het woonblok F, Borgesiuslaan 33-41, is in 1922 toegevoegd aan het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen..

Kaart & Routeplanner


Foto's (21)

Alle 21 foto's weergeven