Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Koetshuis Nimmerdor in Amersfoort

Kasteel Buitenplaats

Arnhemseweg 213 II
3817CG Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1840-1870


Beschrijving van Koetshuis Nimmerdor

Omschrijving Tot het landgoed Nimmerdor behoort een KOETSHUIS dat gelegen is aan een open ruimte, die zich aan het begin van de oprijlaan naar het voormalige hoofdgebouw van het landgoed bevindt. Het in neogotische stijl ontworpen koetshuis is omstreeks 1850 gebouwd. In 1949 werd in het pand een motorenrevisiebedrijf gevestigd. In 1953 volgde een tweede interne verbouwing. In 1993 werd het pand ingrijpend verbouwd en gerestaureerd, waarbij een kantoor in het pand werd gevestigd. Hiertoe werd niet alleen het interieur ingrijpend gewijzigd, ook werden in de minder representatieve west- en noordgevel meerdere vensters en dakkapellen nieuw aangebracht. Deze vensters en dakkapellen werden echter wel geheel in de stijl van het originele koetshuis uitgevoerd. De aanpassingen uit 1993 vallen buiten de bescherming. Het koetshuis bezit een min of meer L-vormige plattegrond, waarop één bouwlaag is aangebracht met op de zuidwesthoek, een risalerend torenelement, bestaande uit twee bouwlagen met plat dak. De hoofdmassa is voorzien van een samengesteld afgeplat schilddak, omsloten door kantelen met hoekkolommen, gedekt met kruispannen. De gevels, geplaatst op een plint, zijn wit gepleisterd met cordonlijsten ter hoogte van de onderdorpel van de vensters en in het torenvolume ter markering van eerste en tweede bouwlaag. De toren is voorzien van hoekpilasters, die op de eerste bouwlaag als blokpilasters zijn uitgevoerd. Een geprofileerde lijst onder kantelen vormt de beëindiging van de gevels. De vensters en deuren hebben alle een kepervormig bovenlicht, waarbij de vensters van het representatieve zuidelijke deel voorzien zijn van een geprofileerde rechthoekige lijst met driehoekige panelen in de ruimten tussen venster en lijst. Luiken met een rood-zwarte kleur flankeren de vensters. Onder de gootlijst is een in hout uitgevoerde zaagtandbetimmering aangebracht. De voorgevel (zuidzijde) wordt gevormd door de verticale bouwmassa van de torenrisaliet met rechts daarvan de drie traveeën brede horizontale bouwmassa, waarvan de middentravee in mindere mate risaleert. In de eerste bouwlaag bevinden zich drie vensters met links de entree tot het gebouw, onder een spitsboogvormige archivolt. In de tweede bouwlaag van de toren bevindt zich een geveluitsparing, waarin zich onder een kepervormig bovenlicht dubbele openslaande deuren bevinden, die toegang geven tot een zeer ondiep balkon met balusters en ijzeren hekwerk. In de linker- en rechterbovenhoek van het gevelvlak bevinden zich medallions met een figuratieve invulling. De middenrisaliet in de horizontale bouwmassa wordt bekroond door een vooruitspringende en geprofileerde topgevel. Het halfronde spaarveld, in de topgevel, bevat een reliëf met een figuratieve voorstelling, bestaande uit zadels, teugels en paardenhoofden. De achtergevel is wat vensterverdeling betreft aanzienlijk gewijzigd en daarom van ondergeschikt belang. De hoofdopzet is echter behouden. Deze bestaat uit de één bouwlaag hoge gevel, waarvan circa twee-derde deel links licht risaleert ten opzichte van één-derde deel rechts. De linker zijgevel bestaat uit de horizontale bouwmassa met rechts het risalerende torenelement. De oorspronkelijk vrijwel blinde gevel van de hoofdmassa is tijdens de restauratie/verbouwing in 1993 voorzien van vensters. De gevel van de toren is identiek aan die van de voorzijde. De rechter zijgevel bestaat uit een breed middendeel, met links een aanzienlijk risalerend bouwdeel en rechts een smalle en nauwelijks vooruitspringende hoekrisaliet. De vensters en deuren in de deze gevel zijn niet gewijzigd. De dakkapellen zijn toegevoegd. De risaliet links bestaat uit drie traveeën. De bredere linker- en rechtertravee zijn voorzien van vensters. De middentravee is op de eerste bouwlaag blind. De gevel doorbreekt de daklijst en gaat over in een dakkapel, waarin zich een halfrond venster bevindt. Ter hoogte van de daklijst is in een rechthoekige lijst een medaillon met een figuratieve voorstelling aangebracht. Direct daaronder bevinden zich twee ijzeren consoles, die middels scharnieren haaks op de gevel kunnen worden geplaatst ten behoeve van een hulp balkon dat dienst doet bij het opsteken van hooi. Voor deze gevel bevindt zich in het plaveisel een weegbrug, die apart is omschreven. Het interieur is tijdens de restauratie/verbouwing van 1993 geheel gemoderniseerd en valt buiten de bescherming. Waardering Het koetshuis, gelegen aan de oprijlaan van het landgoed Nimmerdor is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in eclectische stijl ontworpen koetshuis, waarin de Engelse neogotiek overheerst. Het koetshuis is van grote ensemblewaarde in relatie tot de overige onderdelen van het landgoed. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517645
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Koetshuis Nimmerdor in Amersfoort

kasteel buitenplaats

Arnhemseweg 213II
Amersfoort
Omschrijving Voor de noord-oost zijde van het koetshuis is een WEEGBRUG gelegen, met een datering rond 1900. De brug is volgens opschrift ..

Villa Waterdal

Arnhemseweg 213IV
Amersfoort
Omschrijving Tot het landgoed Nimmerdor behoort de VILLA "Waterdal", Arnhemseweg 213 IV. Deze villa, gelegen op het grondgebied van het vro..

Parkaanleg Nimmerdor

Arnhemseweg 213VI
Amersfoort
Omschrijving De oorspronkelijk in opdracht van Everard Meyster aangelegde 17de-eeuwse tuin van het landgoed Nimmerdor werd, zoals blijkt ui..

Duiventil Nimmerdor

Arnhemseweg 213VI
Amersfoort
Omschrijving Tot het landgoed Nimmerdor behoort een DUIVENTIL met neogotische kenmerken, dat markant gelegen is midden op het open terrein ..

tuin park landgoed

Arnhemseweg 213V
Amersfoort
Omschrijving Tot het landgoed Nimmerdor behoort een aan de noordzijde van de vijver gelegen ORANJERIE met aan de noordzijde een woning. Zow..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)