Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Het Wapen van Amsterdam in Gouda

Nijverheid Industrie

Blekerssingel 58
2806AC Gouda
Zuid Holland

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Het Wapen van Amsterdam

Inleiding De BLEKERIJ 'Kleederbleekerij Het Wapen van Amsterdam' is evenals de ernaast staande en oorspronkelijk bij de blekerij horende woningen (Blekersingel 55-58) gebouwd in 1900, in opdracht van de toenmalige directeur Jaspers. Het voormalige onderkomen van de stoomblekerij is opgetrokken in een aan het Eclecticisme verwante bouwstijl met invloeden van de Neo-Hollandse Renaissance. De ontwerper van zowel de woningen als de blekerij is mogelijk de architect Nederhorst geweest. De blekerij staat op een terrein, waar van oudsher al een wasserij met blekerij was gesitueerd. Het was één van de vele blekerijen die eeuwen lang van groot belang voor de Goudse economie waren. De naam de Blekersingel refereert nog aan de diverse blekerijen die alleen al aan deze straat waren gevestigd. De inwendig ingrijpend gewijzigde blekerij is al geruime tijd niet meer als zodanig in gebruik en functioneert tegenwoordig als woonhuis. Het interieur en het grotendeels vernieuwde, voormalige ketelhuis achter de blekerij zijn voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang. Omschrijving Vanuit een vierkante plattegrond in voornamelijk schone baksteen opgetrokken bedrijfsgebouw van drie bouwlagen en een mazzanino onder een met gesmoorde bouletpannen gedekt mansardedak. De voorgevel wordt verlevendigd door een wit geschilderde gepleisterde plint, dito speklaagjes en accenten rondom de gevelopeningen. De regelmatig gelede gevel bevat getoogde vensters met vierruits ramen en sluit- en aanzetstenen van gepleisterde baksteen en in de mezzanino ventilatieroosters in de liggende vensters. Deze bevinden zich tussen consoles die een om de lisenen gecorniste, geprofileerde gootlijst ondersteunen. De hoekliseen is voorzien van een diamantkop. De hoger opgetrokken ingangstravee met Vlaamse gevel is excentrisch in de gevel geplaatst met links daarvan drie vensterassen en rechts vier vensterassen. De entreepartij is extra uitgebouwd over de eerste en de tweede bouwlaag met op de begane grond bevat een dubbele deur onder een geprofileerd kalf en een rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling en "KLEEDERBLEEKERIJ HET WAPEN VAN AMSTERDAM" in ijzeren letters. De deuren staan tussen gepleisterde pilasters met liggende schijnvoegen en diamantkoppen. De rondboog van het bovenlicht wordt geaccentueerd door sluit-en aanzetstenen; de sluitsteen staat in vebinding met een cordonlijst. Tussen de cordonlijst en de doorgetrokken onderdorpel van de vensters op de tweede verdieping staat een cartouche met rolwerk en de naam M. Peeters. De twee, tussen lisenen geplaatste, vensters boven de entree zijn getoogd en voorzien van tweeruits schuiframen en sluit- en aanzetstenen. Daarboven de Vlaamse gevel, die de geprofileerde gootlijst doorbreekt, is van het type tuitgevel en bevat een breed getoogd venster, een geveltop met geprofileerde deklijst en schouders, alsmede een uitgemetselde tenant met kroonlijst en ijzeren, pumeelvormige bekroning met "1900" in de windvaan. Geheel rechts in de gevel bevindt zich een tussen lisenen staande dubbele inrijdeur binnen een getoogd kozijn en onder een segmentboog met sluit- en aanzetstenen. De achtergevel is eveneens voorzien van lisenen en een groot aantal getoogde gevelopeningen, die worden geaccentuurd door sluit- en aanzetstenen. De gevel wordt op de begane grond voor een deel aan het zicht onttrokken door een serre onder een met pannen gedekt lessenaardak en een onder een plat dak staande aanbouw hier links van. De meeste verdiepingsvensters hier boven zijn vergelijkbaar met die in voorgevel. De vier vensters boven de serre zijn echter aanmerkelijk kleiner. De twee ingangstraveeën rechts van de serre bevatten niet oorspronkelijke dubbele deuren. De dubbele deur in de rechter travee staat onder een driedelig bovenlicht. De travee hier links van is risalerend op de begane grond en de deuren zijn breder. De vensters hierboven zijn echter minder breed dan de verdiepingsvensters boven de smallere rechter entree. Waardering De blekerij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedebouwkundige waarde: - als een bijzondere uitdrukking van een voor Gouda ooit belangrijke bedrijvigheid en sociaal-economische ontwikkeling. - als voorbeeld van een voor de bouwtijd nog gangbare bouwstijl (Eclectisisme) en de aan het oorspronkelijke gebruik gerelateerde detaillering. - vanwege ensemblewaarde en stedebouwkundige waarde als representatief onderdeel van een gesloten gevelwand en als belangrijk onderdeel van een complex met een sterke functionele en visuele relatie tussen de samenstellende onderdelen. - van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van de voorgevel. - vanwege de zeldzaamheidswaarde als overblijfsel van een vrijwel verloren gegane bedrijfstak. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517600
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De voormalige klederblekerij Het Wapen van Amsterdam aan de Blekerssingel te Gouda
Drie woonhuizen behorend bij de voormalige klederblekerij Het Wapen van Amsterdam aan de Blekerssingel te Gouda

Het Wapen van Amsterdam is een Nederlandse voormalige blekerij in Gouda.

Geschiedenis

Aan de singels van Gouda waren diverse kledingblekerijen en wasserijen gevestigd. Achter de singels lagen graslanden, die als bleekvelden gebruikt konden worden. De singels leverden het water voor de wasserijen. Eén van deze blekerijen was Het Wapen van Amsterdam van de kledingbleker M. Peeters. Deze blekerij bestond al voor 1900. Voor de wasserij werden in de tweede helft van de 19e eeuw stoomketels en -machines in gebruik genomen. Het bedrijf werd niet door Peeters zelf beheerd, maar door twee andere Goudse kledingblekers Johannes Theodorus Jaspers en zijn zoon Lambertus Johannes.[1] In 1900 gaf waarschijnlijk de toenmalige directeur Jaspers de opdracht tot nieuwbouw van een blekerij met drie woonhuizen aan de Blekerssingel. De vier panden, gebouwd in een eclectische stijl, kwamen gereed in de loop van 1901.

Portretten

Boven de ramen van de woonhuizen heeft de Goudse modelleur C.P. Clemens[2] portretten gemaakt van de Boerenleiders in Zuid-Afrika. Afgebeeld zijn Marthinus Theunis Steyn (president van de Oranje Vrijstaat), Piet Retief (veldcommandant), Paul Kruger (president van de Transvaal) en Petrus Jacobus Joubert (commandant-generaal).[3] De vijfde afbeelding is geen boerenleider, maar is de advocaat die de toenmalige eigenaar bijstond in een civiele procedure.[3]

Het complex is mogelijk ontworpen door de Goudse architect en aannemer Hendrik Jan Nederhorst.

De door Clemens vervaardigde portretten aan de drie huizen, met op de onderste rij de koppen van vier boerenleiders v.l.n.r. Steyn, Retief, Kruger en Joubert. De vijfde afbeelding is van de advocaat die de eigenaar in die tijd bijstond.Monumenten in de buurt van Het Wapen van Amsterdam in Gouda

Blekerssingel 55, 56 en 57

Blekerssingel 55
Gouda
Inleiding In 1900 werd een bouwblok van drie gelijkvormige WOONHUIZEN in Eclectische stijl met stijlinvloeden van de Neo-Hollandse Renaissa..

Kazerne (tegenwoordig bioscoop)

Kazernestraat 8
Gouda
In 1841 met gebruikmaking van een deel van het 17e eeuwse Pesthuis gebouwde kazerne. Het 24 vensterassen lange, een verdieping met geknikt s..

Agnietenkapel

Nieuwe Markt 100
Gouda
AGNIETENKAPEL. Gotisch GEBOUW (midden XV) van drie traveeën met hoog dak en 3/8 sluiting. In de 17e eeuw tot Bank van Lening ingericht en v..

Pand met lijstgevel met onder de kroonlijst stucconsoles

Zeugstraat 82
Gouda
PAND met lijstgevel (XIXd) met onder de kroonlijst stucconsoles. Raamhekken.

Pand met lijstgevel met stucversieringen boven de vensters

Zeugstraat 78
Gouda
PAND met lijstgevel (XIXc) met stucversieringen boven de vensters.

Kaart & Routeplanner

Route naar Het Wapen van Amsterdam in Gouda

Foto's (1)