Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kaaspakhuis in Gouda

Gebouw

Wachtelstraat 52
2802EV Gouda
Zuid Holland

Bouwjaar: 1919
Architect: P.D. Stuurman


Beschrijving van Kaaspakhuis

Inleiding Het KAASPAKHUIS met kantoor is gebouwd in 1919 in Ambachtelijk-Traditionele stijl naar ontwerp van architect P.D. Stuurman uit Waddinxveen. Het pakhuis bestond oorspronkelijk uit drie bouwlagen en is in 1949 met één laag verhoogd en van een nieuwe kap voorzien. Bovendien is toen een nieuwe voorgevel geplaatst. Omschrijving Het pakhuis is op een langgerechte rechthoekige plattegrond in vier bouwlagen opgetrokken onder een schilddak gedekt met gesmoorde kruispannen. Het pand staat op een hellend terrein, dat oploopt naar de straatzijde en heeft een souterrainniveau. De bakstenen gevels bestaan uit machinale steen die in kruisverband met knipvoeg opgemetseld zijn; rondom is een gecementeerde plint aangebracht, die zich naar achtertoe vergroot alwaar de plint de gehele hoogte van het kelderniveau beslaat. De symmetrische voorgevel bestaat uit drie traveeën met in het midden de entree met daarboven een laadluik. Voorts zijn er gekoppelde schuiframen aan weerszijden van de entree en op de verdiepingen dubbele draairamen met roedeverdeling. De gevel wordt afgesloten met een houten kroonlijst. De langgerekte linkerzijgevel (noordoost) is op elke bouwlaag voorzien van een lange reeks verticale vensters, waarvan het merendeel op de eerste laag met een luik uitgerust is; staafankers. Aan de noordzijde, op de eerste laag, bevinden zich drie schuiframen onder rollagen. In het midden bevindt zich een betonnen laadplatform met daarboven een betonnen luifel. De achter- en zuidwestgevel zijn overeenkomstig de noordoostgevel gedetailleerd. In het midden van de achtergevel (boven het souterrain-niveau) bevindt zich een deur met betonnen latei en stoep. INTERIEUR Het interieur van het kaaspakhuis heeft nagenoeg de originele indeling behouden. In het voorste gedeelte bevindt zich op de begane grond een kantoor. Voorts bevinden zich op alle lagen kaasstellingen. Waardering Het kaaspakhuis met kantoor aan de Wachtelstraat 52/52A is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde. Het pakhuis heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een functie en vanwege de rol die het speelt in de geschiedenis van de kaasproduktie te Gouda. Het pakhuis met bijbehorend interieur heeft architectuur-historische waarde als representatief voorbeeld van een bouwtype en vanwege de historische indeling van het pakhuisgedeelte. In het kantoorgedeelte is met name het trappenhuis van belang. Het pakhuis heeft stedebouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Kromme Gouwe en de relatie met het bijbehorende kaaspakhuis aan de westzijde. Het interieur van het pakhuis is gaaf. Het interieur van het kantoor is redelijk gaaf. Het kaaspakhuis vertegenwoordigt vanwege de functie en de omvang aanzienlijke zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517590
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kaaspakhuis in Gouda

Kaaspakhuis met kantoor

Wachtelstraat 52
Gouda
Inleiding Het KAASPAKHUIS met kantoor is gebouwd in 1919 in Traditioneel-Ambachtelijke stijl naar ontwerp van architect P.D. Stuurman uit W..

Pand met gepleisterde tuitgevel met voluten en driehoekig topfronton

Jaagpad 19
Gouda
PAND met gepleisterde tuitgevel met voluten en driehoekig topfronton (XIX B).

Pand met vier identieke tuitgevels met topobelisken

Jaagpad 14
Gouda
PAND met vier identieke tuitgevels (ca.1800 ?) met topobelisken. Roedenverdeling van de vensters stijl XVIII.

Pand met ingezwenkte lijstgevel met hoekvoluten, hijsnok en luik

Jaagpad 12
Gouda
PAND met ingezwenkte lijstgevel (XVIII) met hoekvoluten, hijsnok en luik. Hoog, afgewolfd zadeldak.

Pand met gepleisterde puntgevel vensters met roedenverdeling in stijl

Jaagpad 11
Gouda
PAND met gepleisterde puntgevel (XVIII ?) vensters met roedenverdeling in stijl XVIII. Hoog zadeldak.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kaaspakhuis in Gouda

Foto's (5)