Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Julianasluis in Gouda

Weg En Waterwerk

Rotterdamseweg
2800AA Gouda
Zuid Holland

Bouwjaar: 1931-1932


Beschrijving van Julianasluis

Inleiding De SCHUTSLUIS dateert uit 1931-'32 en maakt deel uit van Julianasluis die verder bestaat uit een bedieningsgebouw (met Garenskantoor) (b), twee vernieuwde stalen ophaalbruggen (die buiten rijksbescherming vallen) met twee brugwachtershuisjes (c), en twee bedieningsgebouwtjes (d) voor de rioolschuiven. Omschrijving De schutsluis heeft een rechte sluiskolk van 12 m. breed en 110 m. lang. De sluiskolk heeft betonnen kademuren en granieten kaderanden met aan weerszijden trappen van graniet. Langs de muren een reeks vertikaal geplaatste bielsen die als afstootpalen dienen. De stalen sluisdeuren schuiven in westelijke richting waar de sluiskassen zijn gesitueerd. De hoogte van de deuren is gelijk met het wegdek. Aan de kade staat een portaalkraan om de roldeuren te verwisselen. De sluis kan schepen tot 2000 ton doorlaten. Aan weerszijden van de sluisdeuren staan bedieningsgebouwtjes. Waardering De schutsluis heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de overige objecten van het sluizencomplex. De schutsluis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde vanwege de geschiedenis van de doorvaart- en handelsfunctie van de stad Gouda. De schutsluis is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een sluizencomplex uit de jaren dertig waar het een onderdeel van is. De schutsluis is gaaf in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517584
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Julianasluis geopend in de richting Gouwe Kanaal
Het Mr. P.A. Pijnacker Hordijk gemaal (1936) vanaf aan de IJsselzijde.

De Julianasluis is een schutsluis met roldeuren tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe, ten westen van Gouda. De vaarweg is CEMT-klasse IV. De sluis werd tussen 1932 en 1936 aangelegd. De provincie Zuid-Holland is eigenaar van de sluis en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De sluis is een rijksmonument (monumentnummer: 517584).

De schutlengte is 110 m, de wijdte 12 m, de drempeldiepte aan de noordzijde KP -3,40 m en aan de zuidzijde NAP -4,00 m. Over beide sluishoofden ligt een ophaalbrug, hoogte in gesloten stand binnenhoofd KP +3,60 m, buitenhoofd +3 m, [1] waarvan er bij het schutten steeds één voor het wegverkeer van de N207 beschikbaar blijft. De maximaal toegestane afmetingen zijn lang 90,00 m, breed 11,00 m en diepgang 2,80 m. [2] De sluis kan via de marifoon worden aangeroepen op VHF-kanaal 18. [3]

Tot de aanleg werd door het Rijk en de provincie besloten, omdat in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam de route door de binnenstad van Gouda, via de Havensluis of de Mallegatsluis, steeds meer problemen opleverde. Rond 1929 duurde het soms wel 30 uur voordat een schip de stad gepasseerd was.

Er werd een nieuwe verbinding geprojecteerd met een voorhaven, en een sluis, die geschikt zou zijn voor schepen tot 2000 ton. Voor deze verbinding was tevens een nieuw te graven kanaal nodig, het Gouwekanaal. Van het project maakte ook een dieselgemaal met een (korter) stroomkanaal deel uit. Het tussenliggende eiland dat zo ontstond is het huidige Sluiseiland. Dit dieselgemaal, vernoemd naar de dijkgraaf Mr. P. A. Pijnacker Hordijk, was een vervanging voor het stoomgemaal bij de Hanepraaisluis. Dit lag meer naar het oosten in de stad en loosde water van de Gouwe via de Fluwelensingel op de Hollandsche IJssel. Veel van het graafwerk voor de sluis en de beide kanalen is in de crisistijd met de hand, spa en kruiwagen uitgevoerd door werklozen, in het kader van de Werkverschaffing.

Door een ongeval op 9 september 1935 in de Mallegatsluis, waarbij een schip met cokes voor de plaatselijke gasfabriek aan de Turfsingel de sluisdorpel beschadigde, kon de binnensluis niet meer gesloten worden. Op eigen risico mochten daarom schepen met toestemming van Provinciale Waterstaat al door de Julianasluis varen. De werkzaamheden waren op dat moment nog niet gereed. Zo werd de sluis opengesteld zonder officiële opening. In 1936 werd begonnen met het heffen van de Gouwerechten, die eind vorige eeuw weer werden afgeschaft.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog, van 1940-1945 moest de sluis in opdracht van de bezetter de Nieuwe sluis worden genoemd, omdat het gebruik van namen van het Koninklijk Huis verboden was.

Het gebruik van de sluis wordt door de beroepsvaart en de pleziervaart verschillend ervaren. Er drijven aan weerszijden in de lengte van de sluis houten balken langs de sluiswand, waardoor binnenshepen rustig langs de damwand sluismuur schuiven zonder wrijfhoutjes te hoeven gebruiken. Maar watersporters vinden het vaak een onhandig systeem.

Nieuwe kolk

Werkzaamheden aan de Julianasluis in het kader van de aanleg van de tweede sluiskolk

Op 13 november 2009 hebben de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland besloten een tweede kolk aan te leggen. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2011 gestart en de tweede sluis is op 20 juni 2014 officieel geopend. Die is 14 meter breed en iets dieper dan de huidige, zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken. De bruikbare lengte van de sluis is 115,5 meter. Scheepswerf Feadship uit Kaag kan nu bredere (luxe) jachten bouwen in Kaag en betaalde daarom 2,5 miljoen euro mee aan de totale nieuwbouwkosten van circa 35 miljoen euro.[4]

De Julianasluis
De Julianasluis

Externe linkMonumenten in de buurt van Julianasluis in Gouda

Sluiskantoor annex garenskantoor Julianasluis

Rotterdamseweg
Gouda
Inleiding Het SLUISKANTOOR annex GARENSKANTOOR uit 1931-1932 is gebouwd voor het innen van de sluisgelden en maakt deel uit van de Juliana..

Brugwachtershuisjes Julianasluis

Rotterdamseweg
Gouda
Inleiding Beide BRUGWACHTERSHUISJES dateren uit 1931-'32 en maken deel uit van Julianasluis die verder bestaat uit een schutsluis (a), een ..

Brugbedieningsgebouwtjes Julianasluis

Rotterdamseweg
Gouda
Inleiding Beide BRUGBEDIENINGSGEBOUWTJES dateren uit 1931-'32 en maken deel uit van Julianasluis die verder bestaat uit een schutsluis (a),..

Sluizen bij gemaal Rijnland Mr. P.A. Pijnacker Hordijk

Schielands Hoge Zeedijk 71
Gouda
Inleiding De sluizen zijn gebouwd in 1935/1936 in de stijl van het Functionalistisme. De open uitwateringssluizen bevinden zich in het stro..

Gemaal Rijnland Mr. P.A. Pijnacker Hordijk

Schielands Hoge Zeedijk 71
Gouda
Inleiding Het Rijnland Mr. P.A. Pynacker Hordijk gemaal is in 1935/1936 gebouwd in Zakelijk Expressionistische stijl. Het 'boezemgemaal en ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Julianasluis in Gouda