Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Voordorp, aardwerk in Groenekan

Militair Object

Voordorpsedijk 28 b
3737BK Groenekan (gemeente De Bilt)
Utrecht

Bouwjaar: 1869-1870


Beschrijving van Fort Voordorp, aardwerk

Omschrijving Het AARDWERK van fort Voordorp stamt uit 1869-1870. Dit vierkante fort met vier bastions werd in 1878 deels vergraven en uitgebreid, om plaats te bieden aan meer vuurmonden. Het aardwerk is gelegen ten noorden van het fort De Bilt en ten oosten van fort Blauwkapel. Het huidige fort wordt gekenmerkt door een asymmetrisch aardwerk met een gebogen frontlijn aan de noordoostzijde, waar in het midden een bastion met caponnière is gezet. De fortgracht heeft ter plaatse van de noordoostelijke aardwerken een grotere breedte. Het fort telt nog drie bastions, aan de noord-, west en zuidzijde. Dit laatstgenoemde bastion heeft afgeronde hoeken. De toegang tot het fort bevindt zich aan de laag aangeaarde zuidwestzijde. De Voordorpsedijk is naar het noorden toe omgelegd. Waardering Aardwerk, van algemeen belang vanwege de cultuur- en militairhistorische waarde als voorbeeld van een onregelmatig gebastionneerd fort alsmede van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de Voordorpsedijk in de landelijke omgeving. Tevens van waarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517549
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Fort Voordorp
Kazernegebouw A met gracht en brug
Kazernegebouw A met gracht en brug
Locatie De Bilt
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Huidige functie evenementenlocatie
Gebouwd in wachthuis: 1879
Monumentale status beschermd
Monumentnummer  532352
Remise
Remise

Het Fort Voordorp (voluit: Fort op de Voordorpse Dijk) is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat ligt tussen Utrecht en De Bilt. Het fort werd aangelegd in de periode 1867-1871 ten oosten van Utrecht.

Als gevolg van de vooruitgang in geschut en explosieven was de fortenkring die in de jaren '20 van de 19e eeuw rond Utrecht was gebouwd verouderd geraakt, en werd er in de jaren zeventig van de 19e eeuw een nieuwe vooruitgeschoven kring van forten rond de stad aangelegd, waaronder Fort Voordorp.

Fort Voordorp werd in de derde bouwfase van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gebouwd. Het maakte deel uit van de zogenoemde tweede, vooruitgeschoven, fortenkring rondom Utrecht die toen op zo’n 3500 à 4000 meter van de toenmalige stadsrand lag. Het is een relatief klein fort en is geheel omgeven door een natte gracht.

Het had tot taak de verdediging van het acces, de hoger gelegen Voordorpsedijk zou bij een inundatie boven water blijven uitsteken. Verder gaf het fort flankerende vuurondersteuning van de aangrenzende forten bij Blauwkapel, De Bilt en Hoofddijk.

Het fort omvat onder meer een bomvrije kazerne, drie remises en twee verbruiksmagazijnen. De bomvrije kazerne A is gemaakt van bakstenen en er is een gevelsteen met het jaartal 1869 ingemetseld. De kazerne is grotendeels voorzien van een dikke aarddekking, zodat het metselwerk niet werd blootgesteld aan directe treffers. Alleen de keelzijde is onbedekt. Het interieur omvat rechthoekige vertrekken met zware gemetselde gewelven. De vertrekken waren voor het verblijf van de manschappen en officieren en verder was een keuken, ziekenboeg en telegraafruimte aanwezig.

De kazerne is via een 35 meter lange poterne verbonden met de aan de frontzijde ervan gelegen bomvrije remise/munitiedepot B. Deze remise kwam in 1878-1879 gereed en is, net als de kazerne, ook aan drie zijden en bovenop van een dikke aarddekking voorzien, zodat het metselwerk niet direct door vijandelijke granaten werd getroffen. In dezelfde periode kwam ook een relatief grote, bomvrije, dubbele remise C gereed op het noordelijke bastion. Verder zijn er nog twee bomvrije verbruiksmagazijnen gebouwd. De laatste aanpassingen aan het fort vonden plaats vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Op en om het fort werden diverse betonnen groepsschuilplaatsen gebouwd.

Na de restauratie van de gebouwen en omgeving is een deel van de gebouwen sinds een aantal jaren in gebruik als evenementenlocatie.

Het Waterliniepad loopt langs dit fort.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Fort Voordorp, aardwerk in Groenekan

Fort Voordorp, vijf groepsschuilplaatsen op het fort

Voordorpsedijk 28b
Groenekan (Gemeente De Bilt)
Omschrijving VIER GROEPSSCHUILPLAATSEN (1939-1940) van het type piramide zijn verspreid op het fort geplaatst. De uit gewapend beton vervaa..

Fort Voordorp, fortwachterswoning

Voordorpsedijk 28b
Groenekan (Gemeente De Bilt)
Omschrijving FORTWACHTERSWONING, gelegen aan de zuidzijde van het fort, ter hoogte van de brug. Het pand is opgetrokken op een rechthoekige..

Fort Voordorp, kazerne A

Voordorpsedijk 28b
Groenekan (Gemeente De Bilt)
Omschrijving De BOMVRIJE KAZERNE A is in eerste aanleg symmetrisch van opzet en bestaat uit elf traveeën, waarvan de noordelijke vijf mete..

Fort Voordorp, caponniere

Voordorpsedijk 28b
Groenekan (Gemeente De Bilt)
Omschrijving De CAPONNIERE is een midden in een bastion vooruitgeschoven verdedigingswerk met driehoekige opzet, ter bescherming van de rec..

Fort Voordorp, dubbele remise

Voordorpsedijk 28b
Groenekan (Gemeente De Bilt)
Omschrijving De op het noordelijke bastion gelegen DUBBELE REMISE is aan drie zijden aangeaard. De voorgevel (zuid) heeft iets naar achter ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort Voordorp, aardwerk in Groenekan