Meer dan 63.000 rijksmonumenten


T-boerderij "Broekherberg" in Beers NB

Boerderij

Broekkant 7
5437ND Beers NB (gemeente Cuijk)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1875 (gevelsteen)


Beschrijving van T-boerderij "Broekherberg"

Inleiding In het voormalige broek te Beers ligt de T-BOERDERIJ 'Broekherberg', met langgerekt bedrijfsgedeelte en langsdeel, blijkens een gevelsteen daterend uit 1875. Het geheel is gelegen op een kunstmatige verhoging, die getuigt van de specifieke problemen met betrekking tot de afwatering, die het gebied lange tijd parten hebben gespeeld. Omschrijving De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een eenlaags bakstenen woonhuis onder zadeldak, gedekt met oud Hollandse pannen, en een langgerekte driebeukige bedrijfsaanbouw van zeven traveeën (waarvan het meest westelijke deel aansluit op het dwarse woonhuis en van oorsprong als zodanig in gebruik is geweest), onder een met riet en (aan de zuidelijke zijde) golfplaat gedekt wolfdak. De handvorm bakstenen voorgevel van het woonhuis heeft een gepleisterde plint met ruit- en ovaalvormige motieven in laag-reliëf. Deze gevel heeft vier vensterassen. Rechts van het midden bevindt zich een paneeldeur met bovenlicht en witgeschilderde gevelsteen (met het jaartal 1875), geflankeerd door zesruits schuifvensters, waarvan de indeling is vereenvoudigd. Ook in de noordelijke en zuidelijke zijgevels van het woonhuis bevindt zich een dergelijk venster, voorzien van opgeklampte luiken, waarboven op de verdieping een vierruitsschuifvenster. In het achterste, meest oostelijke gedeelte van het huis wordt de plint onderbroken door een keldervenster. De daarboven liggende opkamer is voorzien van twee intacte zesruits schuifvensters met opgeklampte luiken. De bedrijfsaanbouw heeft een handvormbakstenen muurwerk, aan de noordelijke zijde voorzien van zes zware gemetselde steunberen. In het muurwerk tussen de beren zijn gietijzeren spinnekop-stalvensters aangebracht. In de oostelijke eindgevel is een opgeklampte inrijpoort aangebracht. De bakstenen gevel is aan de zuidelijke zijde laag aangezet. Belangrijk is het aan de zuidzijde van het woonhuis aangelegde terras, dat van de straat wordt gescheiden door een smeedijzeren hekwerk. Langs de voorgevel van het woonhuis staan aan de Broekkant zes linden, met een stamomtrek van max. 1,75 meter. Waardering De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het Maasgebied en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de T-boerderij. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de sobere ornamentiek en bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De boerderij is markant gelegen op een verhoging in het landschap en is belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur en als zodanig zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517511
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van T-boerderij "Broekherberg" in Beers NB

Kortgevelboerderij

Broekkant 11
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding De KORTGEVELBOERDERIJ ligt op de zuidelijke zijde van de kunstmatige verhoging. Deze boerderij bestaat uit een woonhuis met aangr..

Schuur

Broekkant 11
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding Aan de noordelijke zijde van de terp ligt de uit de tweede helft van de negentiende eeuw daterende, deels in hout en deels in cem..

Bakhuis

Broekkant 11
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding Aan de westelijke zijde van de terp bevindt zich een eenvoudig BAKHUIS, dat in de huidige vorm dateert uit omstreeks 1925 maar mo..

Klein Garisveld

Tongelaar 24
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Boerderij "Kleine Garisveld, uit 1820 (jaartalankers) daterende boerderij van het middenlangsdeeltype, waarvan het voorhuis aan de rechterzi..

Tongelaer

Tongelaar 12
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Kasteel Tongelaer. Overblijfsel van het kasteel zijn een omgracht terrein, en een poorttoren waarvan de poort aan een kant dichtgezet. Onder..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)