Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf grafkruisen in Beers NB

Graf Begraafplaats

Kerkeveld 2
5437BH Beers NB (gemeente Cuijk)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1909, 1861, 1886, 1889, 1881


Beschrijving van Vijf grafkruisen

Complex Kerkeveld 2 Beers (6) Inleiding Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van M. Barten, daterend uit omstreeks 1909. Beschrijving Het hardstenen kruis staat op een dito sokkel. Op de kruising van de dubbel gelobde kruisarmen een marmeren medaillon met de inscriptie: "Bid zoor de ziel / van zaliger Mechelina / Barten dochter v.d. echtelieden / Jean Barten en Johanna van de / Voordt geb. te Cuyk 18 october 1831 / en overl. te Beers / 29 jan. 1909". Juist boven de sokkel staat op de kruisarm de inscriptie: "R.I.P.". Waardering Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid. Complex Kerkeveld 2 Beers (7) Inleiding Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van T. Barten, daterend uit omstreeks 1861. Beschrijving Het hardstenen grafkruis heeft enkelvoudig gelobde kruisarmen. Op het kruis de inscriptie: "J.M.J. / Bid voor de / ziel van / zaliger / Theodora / Barten / geb. te Beers / den 6 januari / 1803, en aldaar / tijdig voorzien van de Heilige Sacramenten / overl. den 16 januari 1889 in den ouderdom van 86 / jaren, 10 dagen. In leven echtgenoote van Jan van / de Voordt geb. te St. Agatha / en overl. te / Sambeek / den 5 nov. / 1861 in den / ouderdom / van bijna 68 / jaren / R.I.P.". Waardering Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid. Complex Kerkeveld 2 Beers (8) Inleiding Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van P. Barten, daterend uit omstreeks 1886. Beschrijving Het hardstenen grafkruis heeft enkelvoudig gelobde kruisarmen. Op het kruis de inscriptie: "Bid / voor de ziel / van zaliger / Peternella / Barten / dochter van / weijlen / Antoon / Barten / en Maria Coenen / geb. te Beers den 24 februari 1805 / en aldaar tijdig voorzien van de Heilige / sacramenten der stervende / overl. den 17 januari 1886 / in den ouderdom van / 80 jaren / 10 maanden / en 24 dagen / R.I.P.". Waardering Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid. Complex Kerkeveld 2 Beers (9) Inleiding Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van H. Barten, daterend uit omstreeks 1889. Beschrijving Het hardstenen grafkruis heeft enkelvoudig gelobde kruisarmen. Op het kruis de inscriptie: "J.H.Z. / Bid voor / de ziel / van zaliger / Hermina Barten / dochter van / wijlen Antoon / Barten, en Anna Maria Coenen / geb. te Beersden 27 februari 1807 aldaar tijdig / voorzien van de H. sacramenten overl. den 8 october / 1889 in den ouderdom van 82 jaren / 7 maanden en / 11 dagen / R.I.P.". Waardering Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid. Complex Kerkeveld 2 Beers (10) Inleiding Aan de oostelijke zijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van A.M. Barten, daterend uit omstreeks 1881. Beschrijving In het gelobde hardstenen kruis staat de inscriptie: "Bid / voor de ziel / van zaliger / Anna Maria / Barten / dochter van / wijlen / Antoon Barten / en Anna Maria Coenen / geboren te Beers den 2 maart 1816 / en aldaar in hare laatste ziekte / meermalen gesterkt met de genademiddelen / van onze moeder de / Heilige Kerk / overleden / den 16 februarij 1881 / R.I.P." Waardering Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517501
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vijf grafkruisen in Beers NB

Sint-Lambertuskerk

Kerkeveld 2
Beers NB (Gemeente Cuijk)
St. Lambertuskerk; in 1890 naar ontwerp van de Roermondse architect C. Franssen gebouwde basilicale kerk. Het tegen de 15e eeuwse toren (ree..

Toren van de Sint Lambertuskerk

Kerkeveld 2
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Toren van de R.K. Kerk van St. Lambertus. Vlakopgaand bakstenen bouwwerk, bestaande uit drie, met nissen versierde geledingen uit de 15e eeu..

Tegen de zuidelijke transeptfaçade van de R.K. H. Lambertuskerk te Beers staat een cavaleriegroep met heilig graf onder afdak

Kerkeveld 2
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding Tegen de zuidelijke transeptfaçade van de R.K. H. Lambertuskerk te Beers staat een CALVARIEGROEP met HEILIG GRAF onder afdak, wa..

Grafmonument met Pietàbeeld

Kerkeveld 2
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding Tegen de zuidelijke transeptfaçade van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat links van de calvariegroep een neo-gotische PIET+ ..

Grafkruis van J.A. Barten

Kerkeveld 2
Beers NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers bevindt zich op het kerkhof het GRAFKRUIS van J.A. Barten, daterend uit oms..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)