Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pakhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen in Hoorn

Gebouw

Kerkstraat 15
1621CW Hoorn
Noord Holland

Bouwjaar: 1903


Beschrijving van Pakhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen

Omschrijving Pakhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen. De plattegrond van het pand sluit aan bij de gerende achterrooilijn en heeft de vorm van een parallellogram. De gerende voor- en achtergevel zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg, afgewisseld met banden van oranjegele verblendsteen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters en deuren. Boven de vensters en deuren bevinden zich segmentbogen van oranjerode verblendsteen met een boogvulling van grijze baksteen, oranjegele en oranjerode verblendsteen. De zijgevels zijn gesloten. De noordelijke zijgevel is gecementeerd, de zuidgevel opgetrokken uit secundair verwerkte gele en rode baksteen. De buitenmuren worden afgesloten door een omgaande lijstgoot op geprofileerde gootklossen. De voor- en achtergevel hebben onder de lijstgoot een fries van grijze baksteen, rode baksteen, en oranjegele verblendsteen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich in de voor- en achtergevel schootankers. De voorgevel (O) heeft een symmetrisch opzet met in het midden van de hoge begane grond een dubbele paneeldeur voorzien van een diagonale beschieting en een vierruits bovenlicht. Links en rechts een zesruits schuifvenster. In het midden van de eerste verdieping bevindt zich een dubbele paneeldeur (laaddeur) voorzien van vier ramen, geflankeerd door twee gekoppelde vensters. Deze vensters hebben vaste ramen en een valraam als bovenlicht en zijn voorzien van diagonale roeden. In het midden van het voorschild staat een dakkapel met een vergelijkbare maar kleinere deur als die in de tweede bouwlaag. De dakkapel heeft een zadeldak met rode kruispannen en een overstek waaronder vertikaal beschot. In de achtergevel (W) bevindt zich van links naar rechts een dubbele paneeldeur als middenvoor, twee getoogde gietijzeren stalvensters en een klein venster. De eerste verdieping heeft links een vierruits vast raam, in het midden een tot raam gewijzigde deur, en rechts een vierruits schuifvenster. Inwendig is het pakhuis grotendeels oorspronkelijk en onder meer voorzien van dubbele vloerluiken voor de deuren in de achtergevel en een beschoten gordingenkap met boven de genoemde luiken een ijzeren hijshaak. De oorspronkelijke gemetselde tabakseest met ijzeren deur is niet meer aanwezig. Waardering Het pakhuis is van algemeen belang wegens architectuurhistorisch en cultuurhistorisch waarde als historisch-functioneel onderdeel van het gaaf bewaard gebleven winkelcomplex aan de Kerkstraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517437
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pakhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen in Hoorn

Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat

Kerkstraat 11
Hoorn
Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.

Winkelwoonhuis in Art Nouveaustijl

Kerkstraat 15
Hoorn
Omschrijving Winkelwoonhuis gebouwd op nagenoeg rechthoekig grondplan en twee bouwlagen hoog onder een afgeplat schilddak waarvan het voors..

Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat

Kerkstraat 9
Hoorn
Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.

Huis met eenvoudige ingezwenkte halsgevel met fronton, 1723 gedateerd. Kerkplein 40 is beschermd, 41 niet.

Kerkplein 40
Hoorn
Huis met eenvoudige ingezwenkte halsgevel met fronton, 1723 gedateerd; pui modern.

Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat

Kerkstraat 7
Hoorn
Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.

Kaart & Routeplanner

Route naar Pakhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen in Hoorn

Foto's (1)