Meer dan 63.000 rijksmonumenten


H. Bavo: kerk in Harmelen

Kerkelijk Gebouw

Ambachtsheerelaan 2
3481GL Harmelen (gemeente Woerden)
Utrecht

Bouwjaar: 1916
Architect: Jan Stuyt


Beschrijving van H. Bavo: kerk

Omschrijving Aan de Ambachtsherenlaan, op de hoek met de Joncheerelaan gelegen driebeukige rooms-katholieke KERK van het type pseudo-basiliek is in 1916 door Jan Stuyt ontworpen in neoromaanse stijl. De kerk is opgetrokken op een kruisvormige plattegrond met een hoger, onder zadeldak gedekt langgerekt middenschip en lagere, kortere zijbeuken van drie traveeën breed, die zijn gedekt met steekkappen. De dakbedekking bestaat uit rode oud Hollandse pannen met omlopende siergevelpannen langs de dakranden. Het koor is gedekt met leipannen. De topgevels zijn voorzien van sierpatronen in baksteenwerk. Bij een aantal van deze patronen zijn de verdiepte vakken voorzien van een witgeschilderde pleisterlaag. Onder de gootlijst is op een aantal plaatsen een geblokt fries van witte en gesmoorde tegels geplaatst. In het tongewelf van de entree zijn banden van zwart gekleurde baksteen opgenomen. Tegen de oostgevel is een halfronde absis met vijf rondboogvensters gezet onder zeszijdig dakschild; de halfronde absis is voorzien van mozaïek. Rechts hiervan bevindt zich, tussen schip en absis, een achtzijdige traptoren onder tentdak. Aan de noordoostzijde is tegen het zijschip de sacristie geplaatst onder zadeldak met lagere nokhoogte, evenwijdig aan het schip. Tegen de zuidoostzijde is een tweede sacristie gezet met lagere nokhoogte onder zadeldak. Aan de noordwestzijde is een halfronde doopkapel uitgebouwd voorzien van leibedekking in maasdekking. Aan de zuidwestzijde is in de oksel van zij- en middenschip een toren geplaatst onder een met leien gedekte, licht ingezwenkte spits. Op de top staat een windvaan in de vorm van een kruis met een torenhaan. De toren telt drie geledingen. Halverwege de eerste geleding is een zwart-witgeblokt fries aangebracht. In de tweede geleding is boven twee smalle vensters in elke zijde van de toren een ruitvormige wijzerplaat voorzien van uurwerk. De derde geleding bevat in elke zijde twee galmgaten met daarboven een fries; in de galmgaten bevindt zich een gemetselde balustrade. De westgevel is een tuitgevel met daarin sierelementen van terracotta. Tegen de gevel is een portaal gezet onder zadeldak met rondboogvormig portiek. Hierin zijn dubbele deuren aangebracht met daarboven een rondboogvormig mozaïek met een voorstelling van Johannes de Doper vervaardigd door H. Sterk. Erboven is in de gevel een groot rond glas-in-loodvenster geplaatst. De drie steekkappen van beide zijgevels hebben elk drie topgevels met drie rondboogvensters, gescheiden door muurdammen en voorzien van een strekkenlaag in twee kleuren baksteen. Het middelste venster is hoger dan de buitenste. De traveeën worden gescheiden door steunberen die afgedekt zijn met leipannen. Tegen de middelste travee van de zuidgevel is een portaal onder zadeldak gebouwd met openslaande deuren onder een rondboogveld. Het interieur telt drie beuken met rondbogen op samengestelde pijlers. Het plafond heeft een houten betimmering. De zijbeuken kennen een geleding van rondboogvormige scheibogen. De gebrandschilderde vensters zijn vervaardigd door Henricus Kocken (1882-1955) en F. Bach en bevatten onder meer voorstellingen van heiligen, Maria met kind en de personificaties van geloof, hoop en liefde. Het ronde glas-in-loodvenster stelt het laatste oordeel voor. In de noordoostelijke wand is in 1916 een gedenksteen aangebracht. Het bankenplan is deels oorspronkelijk. De orgelkas is van ouder datum en afkomstig van de oude St. Bavokerk aan de Dorpsstraat. Tweeklaviers mechanisch orgel gemaakt in 1859 door P. Maarschalkerweerd. Waardering De kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een pseudo-basiliek in neo-romaanse stijl, ontworpen door Jan Stuyt met de voor hem kenmerkende detailleringen. Tevens van ensemblewaarde in relatie tot het dorp Harmelen en als markering van het dorpscentrum daarbinnen prominent aanwezig. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517415
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Bavokerk te Harmelen
H.Bavo.Harmelen.jpg
Plaats Harmelen
Denominatie Rooms-katholiek
Gebouwd in 1917
Gewijd aan Bavo van Gent
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  517415
Architectuur
Architect(en) Jan Stuyt
Stijlperiode Neoromaans
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Bavokerk is een rooms-katholieke parochiekerk in Harmelen. De kerk is gewijd aan de heilige Bavo van Gent. Het kerkgebouw aan de Ambachtsherenlaan werd ingewijd in 1917 door mgr. Van de Wetering. Het verving een ouder kerkgebouw aan de dorpsstraat. Het gebouw en de geloofsgemeenschap maken samen met acht omliggenden deel uit van de Parochie van de Heilige Drie-eenheid.

Voorgeschiedenis

Tot de reformatie was de dorpskerk katholiek. Toen deze protestants werd, kerkten de katholieken uit Harmelen in de kapel van kasteel Den Ham bij Vleuten. Openlijke beoefening van het katholicisme was officieel verboden, maar de kasteelheer van Den Ham kon enige bescherming bieden. In de Franse tijd kwam er meer godsdienstvrijheid en in 1795 kon de eerste katholieke kerk gebouwd worden, aan de dorpsstraat. Deze werd al spoedig te klein en werd in 1839 vervangen door een grotere kerk op dezelfde plek.

Bouw van de huidige kerk

Aan het begin van de twintigste eeuw was het bestaande kerkje bouwvallig geworden. Er werd niet besloten tot restauratie, maar tot nieuwbouw. In 1914 werd Jan Stuyt aangesteld als architect. En hoewel zijn plannen eigenlijk te prestigieus waren - de bisschop vond Stuyts ontwerp te groot voor een dorp als Harmelen - vonden ze toch doorgang. Op 19 juli 1916 werd de eerste steen gelegd door pastoor Van der Waarden. Op 8 mei 1917 werd de kerk ingewijd door mgr. Van de Wetering.

Interieur

Het orgel is nog afkomstig uit het kerkje aan de Dorpsstraat. Al het smeedwerk was van de hand van Jan Eloy Brom. Tot in de jaren vijftig werd het interieur steeds verder verfraaid. Na het Tweede Vaticaans Concilie veranderde de ideeën over liturgie en daarmee de inrichting van de kerkruimte. Toen in 1966 de vervanging van het dak noodzakelijk was, werd direct het interieur verbouwd en versoberd.

Externe linkMonumenten in de buurt van H. Bavo: kerk in Harmelen

H. Bavo: pastorie

De Joncheerelaan 7
Harmelen (Gemeente Woerden)
Omschrijving De noordoostelijk van de kerk aan de Joncheerelaan gelegen PASTORIE is in 1916 ontworpen door Jan Stuyt. Het gebouw is opgetro..

Dorpswelvaren, pand met verdieping en hoog schilddak: voormalig dorpscafé

Dorpsstraat 40
Harmelen (Gemeente Woerden)
Pand uit de 17e of 18e eeuw met verdieping en hoog schilddak. Gepleisterde voorgevel onder rechte kroonlijst, in de huidige staat eerste kwa..

Gemeentehuis

Dorpsstraat 34
Harmelen (Gemeente Woerden)
Gemeentehuis. Gepleisterd statig herenhuis, rechte kroonlijst, 18e eeuw.

Ned.Herv.Kerk

Kerkplein 1
Harmelen (Gemeente Woerden)
Ned.Herv.Kerk. Laatgotische eenbeukige kruiskerk omstreeks 15e eeuw. Tweeklaviers orgel, in 1902 gemaakt door J.F. Witte. Door het overlijde..

Kloosterhoeve, gepleisterde boerderij onder met riet gedekt wolfdak

Kloosterweg 2
Harmelen (Gemeente Woerden)
Gepleisterde boerderij onder met riet gedekt wolfdak, wellicht 18e eeuw, in de eerste helft 19e eeuw gewijzigd. Ten dele onderkelderd woonhu..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)