Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Breidablok in Loppersum

Woonhuis

Stationslaan 7
9919AB Loppersum
Groningen

Bouwjaar: ca. 1926 1969 (verb.) 1926 ca. 1926 1969 (verb.)
Architect: T. van Hoorn Hoorn T. van Hoorn


Beschrijving van Breidablok

Inleiding Voormalige KANTOORWONING met aangebouwde GARAGE, ontworpen omstreeks 1926 door architect T. van Hoorn uit Loppersum, voor zichzelf. Het pand is opgetrokken in een regionale Amsterdamse Schoolvariant. In 1969 liet de toenmalige bewoner, architect J. Benninga, enige wijzigingen in het interieur aanbrengen, waaronder het rechttrekken van de scheidingswand tussen de woonkamer en de gang. Tevens werd aan de achterzijde een terras aangelegd. Het exterieur bleef onaangetast. Het pand heeft een tuin rondom en is opvallend gelegen op de hoek van de Stationslaan met de Pomonaweg, tegenover het station. Het ligt temidden van laat-negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse woningen in de als bijzonder gebied aangewezen stationsbuurt . Omschrijving Voormalige KANTOORWONING met aangebouwde GARAGE annex BIJKEUKEN, opgetrokken in een gesinterde baksteen in koppenverband. De woning heeft een gebroken tentdak en de garage met bijkeuken een samengesteld gebroken schilddak. Beide zijn gedekt met een rode geglazuurde tuile du Nord, beide hebben een gemetselde schoorsteen en een houten goot op klossen, waaronder een verticaal gemetseld fries. De hoofdentree van de woning bevindt zich aan de noordzijde en bestaat uit een gelakte deur met smeedwerk voor het deurlicht, binnen een ondiep portiek; voor de deur een gemetselde stoep van drie treden tussen twee gemetselde bloembakken; boven de deur een gepleisterd balkon steunend op twee gemetselde pilasters die ieder een gepleisterde console dragen. Het balkon is afgezet met een borstwering van met tussenruimten gestapelde bakstenen; erboven een in het dakschild verzonken dakkapel met balkondeur tussen twee vensters en houten beschot. Tevens in de noordgevel een tweezijdige erker, en een driedelig venster met eronder een driedelig keldervenster. De oostgevel heeft een driedelig venster; een zijrisaliet met een driedelig- en een smal venster onder een gebroken steekkap waarin een loggia met houten, gepotdekselde wanden en twee balkondeuren; voor de loggia een borstwering van met tussenruimten gestapelde bakstenen. De zuidgevel heeft twee tweezijdige erkers en in het dakschild een loggia met twee balkondeuren en een gepotdekselde borstwering. In de westgevel dubbele terrasdeuren en een smal venster; erboven een in het dakschild verzonken dakkapel met een dubbel en een smalle dakkapel met één venster. De aan de westgevel gebouwde GARAGE met BIJKEUKEN heeft een L-vormige plattegrond. De gevels worden geleed door enkele en samengestelde vensters. In de westgevel bevindt zich een deur naar de bijkeuken (vernieuwd) en de oostgevel heeft dubbele gelakte garagedeuren en een gelakte deur met gemetselde stoep (twee treden); beide hebben origineel hang- en sluitwerk en driehoekvormige deurlichten. In de dakschilden aan de noord- en westzijde zijn drie dakkapellen met samengestelde kozijnen verzonken. Het INTERIEUR waarvan de indeling nog redelijk intact is, is van ondergeschikt belang. Waardering Voormalige kantoorwoning van algemeen belang vanwege cultuur- enarchitectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een kantoorwoning uit omstreeks 1926 - vanwege de expressieve vormgeving - vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de opvallende ligging temidden van andere monumentale panden, in een de als bijzonder gebied aangewezen stationsbuurt (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517391
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Breidablok in Loppersum

Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen

Stationslaan 6
Loppersum
Inleiding RENTENIERSWONING gebouwd in 1900 in opdracht van de boerenfamilie Elema in een Eclectische stijl waarin Neo-Renaissance elementen..

Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis

Stationslaan 2
Loppersum
Inleiding Voormalige RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS gebouwd omstreeks 1890. Het in een Eclectische trant opgetrokken pand is een..

Hotel Spoorzicht

Molenweg 11
Loppersum
Inleiding Voormalig LOGEMENT annex KOFFIEHUIS met WONING gebouwd in 1887 door architect Oeds de Leeuw Wieland uit Loppersum na aanleg van d..

Rentenierswoning met aangebouwde garage

Molenweg 18
Loppersum
Inleiding RENTENIERSWONING met aangebouwde GARAGE, gebouwd in 1937 in opdracht van weduwe A. Biewenga, naar een ontwerp van architect Henri..

Petrus en Pauluskerk

Kerkpad 8
Loppersum
Herv. KERK. Na oorlogsschade gerestaureerde grote dorpskerk met zware westtoren. Eenbeukig 13e eeuws schip, waaraan in 1529 een zuiderbeuk i..

Kaart & Routeplanner

Route naar Breidablok in Loppersum

Foto's (1)