Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen in Loppersum

Woonhuis

Stationslaan 6
9919AB Loppersum
Groningen

Bouwjaar: 1900 1964 (verb.) 1965 (garage)


Beschrijving van Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen

Inleiding RENTENIERSWONING gebouwd in 1900 in opdracht van de boerenfamilie Elema in een Eclectische stijl waarin Neo-Renaissance elementen zijn te herkennen. In 1964 werden een douche en toilet ingebouwd. In 1965 werd rechts achter een garage gebouwd; deze komt wegens te weinig architectonische waarde en te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking. De rentenierswoning is gelegen op de hoek van de Stationslaan en de Parallelweg, in een gebied met bijzondere stedebouwkundige en architectonische waarden. Het rechthoekige perceel wordt aan de noordzijde afgesloten door een sloot. Omschrijving RENTENIERSWONING bestaande uit een VOORHUIS en ACHTERHUIS. Het één bouwlaag hoge, deels onderkelderde VOORHUIS op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een gepleisterd trasraam met blokmotieven en wordt gedekt door een afgeplat schilddak waarop leidekking; houten kroonlijst; aan de noord- en zuidzijde twee dakkapellen met venster onder zadeldak met decoratieve windveren, omlijst door pilasters met blokmotieven. De gevels worden geleed door getoogde samengestelde H- en getoogde T-vensters, alle met gepleisterde omlijsting met frontonvorm. De entree in portiek bevindt zich centraal in de voorgevel (westzijde), bestaande uit twee houten paneeldeuren waarin klassieke motieven en gietijzeren panelen en getoogd bovenlicht; vier treden hoge natuurstenen stoep; zwart/gele tegelvloer; gepleisterd muurtje waarop een houten balustrade. Boven de entree is de gevel doorgetrokken en wordt beëindigd door een houten fronton en omlijst door gepleisterde pilasters met blokmotieven; balkon ondersteund door twee vierkante pijlers met blokmotieven; twee openslaande houten deuren waarin glas; houten balustrade. Links van de entree een samengesteld H-venster. In het vooruitspringende rechter geveldeel een samengesteld H-venster en aan de zijkant een getoogd H-venster onder strek. Aan de noordzijde drie T-vensters en een twee-delig getoogd keldervenster met diefijzer. Aan de achtergevel (oostzijde) is het achterhuis aangebouwd. Aan de zuidzijde drie T-vensters. Het ACHTERHUIS op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen deels op een gepleisterd trasraam en wordt gedekt door een afgeplat schilddak waarop leidekking; houten goot op klossen; houten kroonlijst. Aan de noordzijde een samengesteld getoogd H-venster onder strek. In de achtergevel (oostzijde) een opgeklampte houten deur met bovenlicht onder strek en twee zesruits vensters onder strek. In het rechter terugspringende geveldeel een getoogd T-venster onder strek. Aan de zuidzijde een houten paneeldeur met getoogd bovenlicht onder strek waarvoor een rood bakstenen stoep van drie treden; zwart/gele tegelvloer. Rechts van de deur een vierruits venster onder strek. In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: in de hal de houten paneeldeuren waarboven een decoratief houten fronton, het gestucte plafond en de houten trap, in de kamers de houten en marmeren schouw. Waardering Rentenierswoning van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: - als voorbeeld van een rentenierswoning uit 1900 waarin Neo-Renaissance elementen zijn te herkennen in de provincie Groningen - vanwege de bijzondere vormgeving en detaillering - vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van exterieur en delen van het interieur - vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek van de Stationslaan in een gebied met bijzondere stedenbouwkundige en architectonische waarden (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517390
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen in Loppersum

Breidablok

Stationslaan 7
Loppersum
Inleiding Voormalige KANTOORWONING met aangebouwde GARAGE, ontworpen omstreeks 1926 door architect T. van Hoorn uit Loppersum, voor zichzel..

Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis

Stationslaan 2
Loppersum
Inleiding Voormalige RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS gebouwd omstreeks 1890. Het in een Eclectische trant opgetrokken pand is een..

Hotel Spoorzicht

Molenweg 11
Loppersum
Inleiding Voormalig LOGEMENT annex KOFFIEHUIS met WONING gebouwd in 1887 door architect Oeds de Leeuw Wieland uit Loppersum na aanleg van d..

Rentenierswoning met aangebouwde garage

Molenweg 18
Loppersum
Inleiding RENTENIERSWONING met aangebouwde GARAGE, gebouwd in 1937 in opdracht van weduwe A. Biewenga, naar een ontwerp van architect Henri..

Petrus en Pauluskerk

Kerkpad 8
Loppersum
Herv. KERK. Na oorlogsschade gerestaureerde grote dorpskerk met zware westtoren. Eenbeukig 13e eeuws schip, waaraan in 1529 een zuiderbeuk i..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen in Loppersum

Foto's (1)