Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dorpsschool Voorm. dorpsschool ('t Ol Schoultje) in Huizinge

Gebouw

Torenstraat 1
9992TZ Huizinge (gemeente Loppersum)
Groningen

Bouwjaar: 1877 1968 (uitbr.)
Architect: J. Tilbusscher Tilbusscher 1877 J. Tilbusscher


Beschrijving van Dorpsschool Voorm. dorpsschool ('t Ol Schoultje)

Inleiding SCHOOLGEBOUW, genaamd `'t Ol Schoultje' (niet-origineel), gebouwd in 1877 door architect J. Tilbusscher in een Ambachtelijk-traditionele stijl. De twee klassen tellende openbare lagere school was tot 1927 in gebruik. Na 1940 werd het pand eigendom van de Nederlands Hervormde kerk van Huizinge en werd toen middels een hals verbonden met de naastgelegen kosterswoning. Zowel de kosterswoning als de aan de achterzijde gepleegde nieuwbouw uit 1968 (toiletten) komen wegens te weinig architectonische kwaliteit niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking. Tegenwoordig is het pand in gebruik als dorpshuis; door deze nieuwe functie is de indeling gewijzigd. De school is gelegen in het centrum van Huizinge in het beschermde dorpsgezicht. Omschrijving Het één verdieping hoge, symmetrische SCHOOLGEBOUW op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een naar voren springend trasraam en wordt gedekt door een zadeldak waarop zwarte geglazuurde Friese golfpannen; centraal een gemetselde schoorsteen; strakke houten windveren; houten gootlijst aan de oostzijde en houten goot op klossen aan de westzijde; muurankers. De gevels worden geleed door gemetselde pilasters op de hoeken en halfronde vensters met houten roedenverdeling onder een rood bakstenen rollaag en wenkbrauwboog beëindigd door een gepleisterde decoratie; ventilatiegaten in het trasraam; ter hoogte van het trasraam een bakstenen gevelband. De entree bevindt zich centraal in de voorgevel (oostzijde) in een uitgebouwd portaal onder plat dak; niet-originele deuren waarboven een drieruits bovenlicht onder rollaag omlijst door pilasters; niet-originele stoep; boven de entree een gevelsteen waarin het bouwjaar `1877'; in de linker pilaster een gevelsteen waarin `JW v R burg. 1877' en in de rechter `SKN en CJD Weth. 1877'; aan weerszijden van het portaal een halfronde nis onder rollaag. Aan weerszijden van de entree twee halfronde vensters en rechts een gevelsteen waarin `A.K.V. (Venhuizen) Hoofdo'. Aan de zuidzijde twee halfronde nissen onder wenkbrauwboog en in de top een rond venster met decoratieve roedenverdeling onder rollaag. Aan de achterzijde (westgevel) bevindt zich de niet-beschermde aanbouw (1968) onder lessenaarsdak. Aan de noordzijde twee halfronde dichtgezette vensters met in het bovenlicht decoratieve roedenverdeling en in de top twee gemetselde driehoekige vlakken waartussen een dichtgezette deur waarboven een hijsbalk. Aan deze zijde is de niet-beschermde hals met kosterswoning aangebouwd. Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking. Waardering Schoolgebouw van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: - als voorbeeld van een dorpsschool uit 1877 in de provincie Groningen - vanwege de typerende sobere vormgeving en bijzondere detaillering - vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de zeldzaamheidswaarde van dit type school in de provincie Groningen - vanwege de opvallende ligging in het beschermde dorpsgezicht (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517381
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dorpsschool Voorm. dorpsschool ('t Ol Schoultje) in Huizinge

Langgerekt complex van vier diaconiewoningen

Marialaan 2
Huizinge (Gemeente Loppersum)
Langgerekt complex van vier diaconiewoningen onder een dwars zadeldak tussen topgevels. In een van de gevels stichting-steen 1835. Vier eenv..

Hervormde kerk en toren

Torenstraat 15
Huizinge (Gemeente Loppersum)
Herv.Kerk en toren op verhoogd kerkhof. Eenbeukig kerkgebouw gedekt door vier koepelgewelven en een sluitingsgewelf over de koorsluiting. St..

Wierde

Torenstraat
Huizinge (Gemeente Loppersum)
Wierde. Datering: begin jaartelling. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C).

Melkema

Smedemaweg 3
Huizinge (Gemeente Loppersum)
Melkema. Boerderij van het kop-hals-romptype; lang voorhuis onder zadeldak tegen topgevels met topschoorsteen, waarop borden. Achtergevel va..

Terrein met overblijfselen van het steenhuis Melkema

bij Smedemaweg 3 Smedemaweg 3 2 bij Smedemaweg 3
Huizinge (Gemeente Loppersum)
Terrein waarin overblijfselen van het voormalige "Steenhuis". Datering: Middeleeuwen.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)