Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis in Loppersum

Woonhuis

Stationslaan 2
9919AB Loppersum
Groningen

Bouwjaar: ca. 1890 1930-1939 (verb.) 1954 (verb.) 1978 (verb.) 1890 ca. 1890 1930-1939 (verb.) 1954 (verb.) 1978 (verb.)


Beschrijving van Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis

Inleiding Voormalige RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS gebouwd omstreeks 1890. Het in een Eclectische trant opgetrokken pand is een van de eerste woningen die na de aanleg van de spoorlijn in 1884 werden gebouwd aan de Stationslaan. In de jaren dertig werd het pand bewoond door een dierenarts, die de indeling van het koetshuis wijzigde en er een berging achter liet bouwen. In 1954 liet dezelfde bewoner slaapkamers bijbouwen op zolder waarbij er tevens drie nieuwe dakkapellen in het dakvlak aan achter- en zijkant werden geplaatst. Nieuwe bewoners gaven in 1978 opdracht de plattegrond aan te passen aan hun situatie. Ondanks deze veranderingen is het oorspronkelijke aanzien van het pand nauwelijks verloren gegaan. Het is markant gelegen op een vrij ruime kavel grond op de hoek van de Stationslaan en de Molenweg, in de als gebied met bijzondere stedebouwkundige waarden aangewezen stationsbuurt. Omschrijving RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS, opgetrokken in een roodbruine baksteen op een gepleisterd trasraam afgezet met een gepleisterde band. Het woonhuis heeft een schilddak gedekt met drie soorten pannen: een zwart geglazuurde platte ruitvormige pan, een zwarte Friese golfpan en een zwarte tuile du Nord. Op de nok twee gemetselde schoorstenen met decoratief gepleisterde vlakken en een schoorsteenkap; de kroonlijst is gedecoreerd met verdiepte vlakken. De gevels zijn verlevendigd met gepleisterde gevelbanden ter hoogte van midden- en onderdorpels en met gepleisterde vlakjes met diamantknoppen, en worden geleed door H-vensters met blank glas-in-lood bovenlicht met decoratief gepleisterde wenkbrauwboog met kroonlijst en gepleisterde decoraties onder de onderdorpels. In het trasraam ronde diepliggende, gietijzeren kelderroosters. De hoofdentree bevindt zich midden in de voorgevel (west) en bestaat uit een deur (niet origineel) met blank glas-in-lood bovenlicht, binnen een gepleisterde omlijsting; voor de deur een natuurstenen stoep (drie treden); in het dakvlak erboven een houten dakkapel met twee uitzetramen (niet origineel). De noordgevel heeft drie H-vensters; de zuidgevel drie H-vensters en een deur (niet origineel) met bovenlicht onder een gepleisterde hanenkam met sluit- en aanzetsteen, en een stenen stoep van grindbeton (twee treden). In de achtergevel (oost) openslaande glasdeuren (niet origineel). Aan de achtergevel het aangebouwde KOETSHUIS opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak, gedekt met een (vernieuwde) zwarte verbeterde Hollandse pan, met een tuitgevel aan de noord- en westzijde. De gevels worden verlevendigd door uitspringende gevelbanden van donkere baksteen en een fries van siermetselwerk. De westgevel heeft een topgevel met schouders en tuit, bekroond met gepleisterde obelisk, een opklimmend fries van siermetselwerk en een ijzeren roosvenster. In de westgevel een garagedeur onder een gepleisterde latei (niet origineel). De zijgevel (zuid) heeft twee staande ijzeren vensters met roedenverdeling onder een rollaag en een wenkbrauwboog van donkere baksteen met gepleisterde sluit- en aanzetstenen. In de oostgevel een ijzeren venster als in de zuidgevel, een (niet origineel) venster en (niet originele) dubbele deur. De noordgevel met topgevel met tuit heeft een venster (niet origineel) en een ijzeren roosvenster. De oostgevel heeft een aangebouwde berging onder plat dak die vanwege onvoldoende kwaliteit en te veel verbouwingen buiten de bescherming valt. Het INTERIEUR valt door de algehele wijziging van de plattegrond buiten de bescherming van rijkswege. Waardering Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een rentenierswoning uit het eind van de 19de eeuw - vanwege de opvallende eclectische decoraties aan woon- en koetshuis - vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de historische en ruimtelijk-visuele relatie met de spoorlijn - vanwege de markante ligging op de hoek Stationslaan-Molenweg in het gebied met bijzondere stedenbouwkundige waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517376
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis in Loppersum

Hotel Spoorzicht

Molenweg 11
Loppersum
Inleiding Voormalig LOGEMENT annex KOFFIEHUIS met WONING gebouwd in 1887 door architect Oeds de Leeuw Wieland uit Loppersum na aanleg van d..

Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen

Stationslaan 6
Loppersum
Inleiding RENTENIERSWONING gebouwd in 1900 in opdracht van de boerenfamilie Elema in een Eclectische stijl waarin Neo-Renaissance elementen..

Breidablok

Stationslaan 7
Loppersum
Inleiding Voormalige KANTOORWONING met aangebouwde GARAGE, ontworpen omstreeks 1926 door architect T. van Hoorn uit Loppersum, voor zichzel..

Rentenierswoning met aangebouwde garage

Molenweg 18
Loppersum
Inleiding RENTENIERSWONING met aangebouwde GARAGE, gebouwd in 1937 in opdracht van weduwe A. Biewenga, naar een ontwerp van architect Henri..

Petrus en Pauluskerk

Kerkpad 8
Loppersum
Herv. KERK. Na oorlogsschade gerestaureerde grote dorpskerk met zware westtoren. Eenbeukig 13e eeuws schip, waaraan in 1529 een zuiderbeuk i..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis in Loppersum

Foto's (1)