Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Koetshuis/pakhuis, opgetrokken in eclectische- en neo-renaissancestijl in Heusden

Gebouw

Hoogstraat 18
5256AW Heusden
Noord Brabant

Bouwjaar: 1895


Beschrijving van Koetshuis/pakhuis, opgetrokken in eclectische- en neo-renaissancestijl

Inleiding. KOETSHUIS/PAKHUIS, omstreeks 1895 opgetrokken in Eclectische- en Neo-renaissancestijl. Het koetshuis bevindt zich twee huizen ten zuidwesten van nummer 24 (onderdeel II van dit complex). Aan de rechterzijde is een bijbehorend klein inrijpoortje gelegen. Omschrijving. Nr. 18, voormalig koetshuis/pakhuis, op rechthoekige grondslag opgetrokken gebouw van één bouwlaag met een gevel in schoon metselwerk, gemetseld in kruisverband. Het pand heeft een kapverdieping met een plat dak met schild aan de voorzijde, gedekt met geschubde leien. In de voorgevel is overvloedig gebruik gemaakt van hardsteen als decoratie in onder andere basementen voor de penanten, aanzetstenen, diamantkoppen, afdeklijsten en piron. In de voorgevel zijn twee met segmentbogen overtoogde inrijpoorten aangebracht, elk met een dubbele opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht. De segmentbogen hebben hardstenen diamantkoppen in de top. Bakgoot op geornamenteerde zandstenen consoles. Fries met tegeltableau op tandlijst met Franse lelies. Met een segmentboog overtoogde en met een piron bekroonde dakkapel met opgeklampt laadluik. In de zijgevel bevinden zich enkele vernieuwde vensters. Aan de ingang van de steeg naar het achtererf bevindt zich een klein, gemetseld poortje met een opgeklampte deur die met een segmentboog overtoogd is. In basement, sluit- en aanzetstenen is hardsteen gebruikt. Waardering. Het koetshuis is van algemeen belang en heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van een woning voor de dorpse elite van rond 1900. Het heeft architectuurhistorische waarden vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de rijke ornamentiek en details. Vanwege de onderlinge relatie bezitten beide objecten ensemblewaarde. Beide objecten zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid van het geheel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517317
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Koetshuis/pakhuis, opgetrokken in eclectische- en neo-renaissancestijl in Heusden

Pakhuis

Hoogstraat 11
Heusden
Pakhuis. Oorspronkelijk 17e eeuws huis onder verhoogde kap. Het pand ligt evenwijdig aan de straat.

Herenhuis, omstreeks 1895 in eclectische- en neo-renaissancestijl opgetrokken

Hoogstraat 24
Heusden
Inleiding. HERENHUIS, omstreeks 1895 in Eclectische- en Neo-renaissancestijl opgetrokken. Het hoekpand is gelegen op de zuidwestelijke hoek..

Huis onder dwars zadeldak en met zij-topgevels

Waterpoort 39
Heusden
Huis onder dwars zadeldak en met zij-topgevels; zeer merkwaardige indeling doordat het beganegrondse te weerszijden van de gang als het ware..

Huis met rijkversierde gevel van rode en gele baksteen

Hoogstraat 4
Heusden
Vroeg XVIIe eeuws huis met rijkversierde gevel van rode en gele baksteen; de top begrensd door uitgezwenkte rollagen, afgewisseld met pilast..

Huis onder schilddak en met gepleisterde lijstgevel, aan de achterzijde, waarbij aansluit gasthuisstraat 12, een topgevel met sierankers

Hoogstraat 2
Heusden
Huis onder schilddak en met gepleisterde lijstgevel, aan de achterzijde, waarbij aansluit Gasthuisstraat 12, een topgevel met sierankers.

Kaart & Routeplanner

Route naar Koetshuis/pakhuis, opgetrokken in eclectische- en neo-renaissancestijl in Heusden

Foto's (2)