Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster Mariënkroon, hoofdgebouw in Nieuwkuijk

Kerkelijk Gebouw

Abdijlaan 6
5253VP Nieuwkuijk (gemeente Heusden)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1910 / 1934


Beschrijving van Klooster Mariënkroon, hoofdgebouw

Inleiding. Het meest in het oog springende gedeelte van het hoofdgebouw van het KLOOSTER stamt uit 1934 en is gebouwd in een Traditionalistische stijl met elementen van het Expressionisme. Deze vleugel is noord-zuid gericht. Erachter, ten oosten van het gedeelte uit 1934, staat een bouwmassa met kapel uit 1910. De middeleeuwse toren ligt daar weer achter en werd in 1910 verhoogd. Tegen de noordgevel van de hoofdmassa staat een portaal en aansluitend een vleugel uit de jaren zestig van de 20ste eeuw. Deze vleugel verbindt het kloostergebouw met het noordelijk bijgebouw uit 1910. Inwendig vormen deze onderdelen één geheel. Het zuidelijk bijgebouw staat los en wordt afzonderlijk beschreven. Omschrijving. Drielaags bakstenen gebouw op een samengestelde plattegrond onder een samengesteld schilddak, het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen. De hoofdmassa heeft een rechthoekige plattegrond. Helemaal rondom is een hoge kunststenen plint aangebracht. Op de hoeken van het schilddak staan schoorstenen bekroond door spitsen. Het dak heeft een groot betonnen overstek. Aan de onderzijde daarvan zijn achthoekige verdiept liggende vlakken gemaakt. Onder dit overstek, op de hoeken van de voorgevel zijn natuurstenen reliëfs aangebracht, zij stellen bijbelse figuren voor. Op de begane grond, tegen de voorgevel, heeft het klooster een éénlaagse uitbouw onder plat dak. Hierin zijn spitsboogramen met natuurstenen traceringen en gevuld met gebrandschilderd glas-in-lood aangebracht. Boven de deur een spitsboog-vormig bovenlicht met natuurstenen lijsten. Op de eerste verdieping bevinden zich rechthoekige ramen, de tweede verdieping heeft kleinere liggende ramen. Links van deze hoofdmassa een vleugel onder zadeldak met eindschild. Het oorspronkelijke plan, om zowel links als rechts van de hoofdmassa een dergelijke vleugel te bouwen is nooit uitgevoerd. In de zijgevels en achtergevel van de bouwmassa uit 1934 zijn dezelfde ramen als in de voorgevel aangebracht. Het gedeelte uit 1910 bestaat uit een kapel onder plat dak, achter de hoofdmassa, en een gedeelte met diverse voorzieningen. De kapel werd ontworpen door architect J. Dony. De rechterzijgevel heeft gebrandschilderde glas-in-loodramen, gedeeltelijk met figuratieve, religieuze voorstellingen. De linkerzijgevel is die van de kapel. Hierin zijn rondboogramen met glas-in-lood geplaatst. In het interieur is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard gebleven. De gang aan de voorzijde heeft kruisribgewelven met natuurstenen ribben en sluitstenen. Haaks daarop loopt een gang naar achter, tot aan de toren. Links daarvan ligt de kapel. In de kapel een tongewelf op zuilen met dekoratieve kapitelen. Het gewelf heeft een cassettenplafond, voorzien van stucornamenten. In het koor houten koorbanken met houtsnijwerk. Links is het oude DIENSTGEBOUW van het kasteel door de nieuwbouw uit 1960 met het kloostergebouw verbonden. Het bakstenen gebouw heeft een gepleisterde plint en bestaat uit twee delen: een tweelaags deel onder zadeldak en daartegenaan een éénlaagse blokvormige uitbouw onder schilddak. De daken zijn gedekt met Oud Hollandse pannen. De voorgevel van het tweelaagse gedeelte heeft een groot aantal T-ramen met in de bovenlichten een kleine roedenverdeling. De vernieuwde deuren hebben dezelfde bovenlichten als de ramen. Boven deuren en ramen zijn segmentbogen aangebracht. Het éénlaagse gedeelte is drie traveeën breed en heeft in het midden een deur met bovenlicht, geflankeerd door hoge rechthoekige ramen. Ramen en deur zijn terugliggend in de gevel geplaatst. De toren is een drielaags gebouw, uitgevoerd in handgevormde steen. De bovenste laag is in 1910 toegevoegd en is gebouwd met machinale baksteen. Bij deze verhoging is ook de kap vernieuwd, de oude vormgeving is daarbij gehandhaafd. Het dak is gedekt met leien, op de nok zijn op de hoeken smeedijzeren kruisen gezet. In het dakvlak zijn kleine dakkapelletjes aangebracht. De ramen in het oude gedeelte zijn groot en hebben natuurstenen kozijnen met daarin glas-in-loodramen. De bovenste verdieping is voorzien van rondboogramen met een roedenverdeling. De toren is onderkelderd. De kelder heeft bakstenen tongewelven. De ramen liggen, vanwege de dikke muren in nissen. Bij de restauratie is een restant van een oude muurschildering te voorschijn gekomen. In de houten kap zijn vertikale ijzeren trekstangen aangebracht. De verdiepingen zijn alle opnieuw ingericht. Waardering. Het klooster is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens het belang van het pand voor de geschiedenis van de architectuur, wegens materiaalgebruik en ornamentiek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517305
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Mariënkroon is een voormalig cisterciënzer abdij en klooster in Nieuwkuijk, in de Nederlandse gemeente Heusden.

De oorspronkelijke kloosterabdij lag wat dichterbij Heusden en werd in 1338 gesticht vanuit de zich in Kamp-Lintfort bevindende Abdij van Kamp, die op zijn beurt weer onder Morimond viel. In 1579 kwam aan de abdij een einde ten gevolge van de Tachtigjarige Oorlog.

In 1903 werd het Kasteel Onsenoort verkocht aan de Cisterciënzers en zo werd het een Cisterciënzerklooster. Deze werd klooster Onze Lieve Vrouw van Onsenoort genoemd. Op het terrein bouwden ze onder andere de Kapel Mariënkroon. Gaandeweg werd het een kloosterabdij. In 1936 werd het officieel een abdij en werd de naam veranderd naar Mariënkroon, vernoemd naar de eerdere abdij. Het jaar ervoor werd het kasteel gesloopt voor de bouw van de abdij.

De abdij bloeide halfweg de 20ste eeuw maar daarna zette langzaam het verval in. Sinds 2002 is de abdij in verschillende fases onderdeel geworden van de Focolarebeweging. In 2014 nam de deze beweging via de Stichting Mariapoli Mariënkroon, de laatste gebouwen over. In 2016 hield de abdij officieel op te bestaan toen de laatste abt overleed.

Mariënkroon dient niet verward te worden met de in de nabijheid gelegen cisterciënzer priorij Mariëndonk, die een stichting was vanuit het Mariënkroon.


Monumenten in de buurt van Klooster Mariënkroon, hoofdgebouw in Nieuwkuijk

Van het voormalige Kasteel Onsenoort, thans klooster, is een zware rechthoekige toren overgebleven, met latere verhoging. Klokkenstoel met twee klokke ..

Abdijlaan 6
Nieuwkuijk (Gemeente Heusden)
Van het voormalige kasteel Onsenoort, thans klooster, is een zware rechthoekige toren overgebleven uit de 14e eeuw, met latere verhoging. Kl..

Poortgebouw van het klooster Mariënkroon in traditionalistische stijl

Abdijlaan 6
Nieuwkuijk (Gemeente Heusden)
Inleiding. POORTGEBOUW, gebouwd in 1934 in Traditionalistische stijl. Het gebouw ligt aan het einde van de Abdijlaan en markeert de toegan..

Gietijzeren boogbrug

Abdijlaan 6
Nieuwkuijk (Gemeente Heusden)
Gietijzeren BOOGBRUG uit circa 1910. Omschrijving. Licht gebogen brugdek op bakstenen muren in de taluds. Onder het brugdek een ijzeren ve..

Eénlaags dienstgebouw, van het kasteel. Later opgehoogd met een verdieping.

Abdijlaan 6
Nieuwkuijk (Gemeente Heusden)
Inleiding. Eénlaags DIENSTGEBOUW, van het kasteel. In 1910 opgehoogd met een verdieping. Als drukkerij nog steeds in gebruik. Het gebouw..

Boerderij van het Langstraatse type, met theekoepel, stenen schuur en koetshuis

Haarsteegsestraat 76
Haarsteeg (Gemeente Heusden)
Boerderij van het Langstraatse type, met theekoepel, stenen schuur en koetshuis. Omschrijving koetshuis Het koetshuis maakt deel uit van e..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)