Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kapelberg met Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel in Roosendaal

Kerkelijk Gebouw

Deurlechtsestraat 5
4704RP Roosendaal
Noord Brabant

Bouwjaar: 1897
Architect: M. Vergouwen


Beschrijving van Kapelberg met Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel

Inleiding. KAPEL, gebouwd in 1897 naar ontwerp van M. Vergouwen. Het kapelletje is uitgevoerd in Neo-Romaanse stijl met elementen van Neo-Gotiek. De grond was sinds 1882 in bezit van de familie Van Gilse, de bouw gebeurde op initiatief van Mr. A. van Gilse. Het pand ligt op de kapelberg aan een opgehoogde weg, op de plaats waar al van oudsher een kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van zeven smarten heeft gestaan. Omschrijving. Kapel op achthoekige plattegrond met uitspringende entree en achthoekige tamboer met spits. Het geheel is uitgevoerd in houten vakwerk met een baksteen vulling. Het pand heeft een hardstenen plint en is voorzien van een houten kroonlijst. De daken zijn gedekt met leien in Maasdekking. De kapel heeft een éénlaags omgang onder omlopend lessenaarsdak. Het dak heeft een overstek op klossen. Oorspronkelijk was deze omgang open, al snel nadat de kapel in gebruik genomen werd is men ertoe over gegaan het geheel dicht te metselen en van ramen te voorzien. In elk gevelvlak bevinden zich spitsboograampjes, per drie aaneen geschakeld. De ramen zijn gevuld met glas-in-lood waarbij in het middelste raam steeds christelijke symbolen zoals het Lam Gods en de Alfa en Omega zijn aangebracht en hebben zandstenen aanzet- en sluitstenen. In de achtergevel zijn de oorspronkelijke ramen vervangen door ramen met voorstellingen van de ontstaanslegende van de kapel. Aan de voorzijde is een topgevel met ingang, een dubbele paneeldeur met glas-in-lood bovenlicht geplaatst. Het geheel is in een geprofileerde houten omlijsting gevat. In de rondboog erboven is het opschrift SANCTAE/ DEI MATRI MARIAE/ CONSOLATRICI AFFLICTORIUM/ SACRUM leesbaar. In de topgevel boven het portaal zijn drie ronde stenen met kruis geplaatst. In het interieur is het middendeel aan de zij- en achterkant evenwijdig aan de omgang en uitgevoerd in houten vakwerk met een baksteen vulling. De zijden zijn voorzien van grote ramen waarboven rondbogen met een gepleisterd boogveld zijn aangebracht. Tegen de buitenkant van de ramen zijn afbeeldingen van de zeven smarten van Maria opgehangen. Aan de voorkant een smeedijzeren hek. Daarachter onder de tamboer staat een houten Maria-altaar uit 1947. De ronde raampjes in de tamboer zijn gevuld met gebrandschilderd glas-in-lood. De vloer is betegeld. De toegangsweg is aan beide zijden beplant met platanen. Rondom de kapel zijn lindebomen geplaatst. Waardering. De kapel met laan en kapelberg is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorisch belang als herinnering aan de oude devotie tot Maria ter plaatse en is tevens van belang als uitdtrukking van het katholiek geetselijk leven. Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang vanwege het uitzonderlijke type en de vormgeving. Het is een goed voorbeeld van de wijze waarop het oude type van de centraalbouw tot in het midden van de 19de eeuw toegepast kon worden ter verhoging van de wijding van een sacraal geachte plaats. Het gebouw is gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517268
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De kapel

De Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel is een kapel op een heuvel in de gemeente Roosendaal in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De kapel op de kapelberg staat in het uiterste noorden van de gemeente vlak bij de A17. In het noordoosten ligt de Kapelweg.

De kapel is een rijksmonument[1] en is gewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw van Smarten.

Geschiedenis

In 1870 wordt reeds al op een kaart hier een kapelberg gesitueerd.[2]

In 1897 werd de kapel in opdracht en op kosten van de Roosendaalse familie Van Gilse gebouwd naar een ontwerp van M. Vergouwen, op een plek waar van oudsher al een kapel stond.

Opbouw

De kapel heeft een achthoekig plattegrond en is opgetrokken in een neoromaanse stijl met enige elementen van de neogotiek. De kapel staat op een heuvel en vanaf de kapel loopt er in oostelijke richting een opgehoogde weg langzaam af, waarbij aan de zijkanten bomen zijn aangeplant die laag gesnoeid zijn.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Kapelberg met Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel in Roosendaal

Boerderij, bestaande uit grote schuur- en stal onder een rieten wolfdak, met planken wanden en afzonderlijk woonhuis

Roosendaalsebaan 86
Oud Gastel (Gemeente Halderberge)
Boerderij, bestaande uit grote schuur- en stal onder een rieten wolfdak, met planken wanden en afzonderlijk woonhuis (type van de Noordwestb..

Red Band Venco

Spoorstraat 51
Roosendaal
Inleiding. FABRIEKSGEBOUW (thans suikerwerkfabriek RED BAND), samengesteld uit diverse bouwmassa's waarvan aan de straat drie bouwblokken ..

H.Hart van Jezuskerk

Heilig Hartplein 28
Roosendaal
Inleiding. KERK, gebouwd in 1936 in Delftse Schoolstijl. Het ontwerp voor kerk en pastorie werd gemaakt door ir. J.B. Sturm in samenwerkin..

Seinbrug bij Station Roosendaal

Stationsplein 1
Roosendaal
Inleiding. SEINBRUG uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Omschrijving. Seinbrug, bestaande uit een ligger met geklonken vakwerksp..

Locomotiefloods bij Station Roosendaal

Stationsplein 1
Roosendaal
Inleiding. Rechthoekige LOCOMOTIEVENLOODS met WERKPLAATS op L-vormige plattegrond uit 1907, naar ontwerp van ir. G.W. van Heukelom. In 1931..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)