Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand herenhuis in een eclectische stijl in Dongen

Woonhuis

Hoge Ham 65
5104JB Dongen
Noord Brabant

Bouwjaar: 1875


Beschrijving van Vrijstaand herenhuis in een eclectische stijl

Inleiding. Vrijstaand HERENHUIS, gebouwd omstreeks 1875 in een Eclectische stijl. Thans in gebruik als bankgebouw. Hiertoe werd het pand aan de achterzijde fors uitgebreid en inwendig tot een geheel gemaakt. De uitbreiding wordt niet beschermd. Omschrijving. Tweelaags bakstenen HERENHUIS onder een afgeplat schilddak op een rechthoekige plattegrond. Het dak is gedekt met gotische pannen. De voorgevel is symmetrisch opgezet en heeft een gegroefd gepleisterde middenrisaliet en hoekpilasters, eveneens gegroefd. De voorgevel is voorzien van een hoge natuurstenen plint. Aan de bovenzijde is rondom een gepleisterde kroonlijst aangebracht. Op grote decoratieve consoles is een overstekende gootlijst geplaatst. De middenrisaliet is iets hoger opgetrokken en wordt bekroond door een gebogen fronton. Op de begane grond is in de middenrisaliet de deur aangebracht, erboven een balkon met smeedijzeren hekwerk. Aan weerszijden van de risaliet zijn rechthoekige ramen in een gestucte omlijsting met kuif gevat. De oorspronkelijke aanbouw tegen de linkerzijgevel is verdwenen. Zowel aan de voor- als aan de achterkant heeft deze gevel een half venster. Op de verdieping bevinden zich enkele rechthoekige ramen. Ook in de achtergevel, boven de aanbouw bevinden zich nog rechthoekige ramen. De rechterzijgevel heeft de éénlaagse aanbouw onder schilddak behouden. In dit oorspronkelijke koetshuis is verbouwd tot geldautomaat. Voor het huis een natuurstenen stoepje met stoeppalen waartussen smeedijzeren kettingen zijn gehangen. In het interieur verkeert de hal op de begane grond nog in oorspronkelijke staat. Deze hal heeft een hoog stucplafond met dekoratieve lijsten en rozet. Waardering. Het huis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de sociaal-economische bloei van de Langstraat. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens materiaalgebruik en ornamentiek, waarbij vormen en details ontleend aan het stedelijk eclecticisme worden ingezet voor de uitdrukking van het zelfbewustzijn van de dorpse elite in de negentiende eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517207
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Vrijstaand herenhuis in een eclectische stijl in Dongen

Half vrijstaand herenhuis

Hoge Ham 57
Dongen
Inleiding. Half vrijstaand HERENHUIS, gebouwd rond 1875 in opdracht van leerfabrikant Aarts in een Eclectische stijl. Achter het huis een ..

Dubbel woonhuis met winkel

Hoge Ham 82
Dongen
Inleiding. Dubbel woonhuis met winkel, gebouwd in opdracht van kolen- en houthandelaar Fa. Kanters. Het huis stamt uit circa 1890 en is ge..

Pastorie

Gasthuisstraat 1
Dongen
Inleiding. De PASTORIE werd in 1920 gebouwd naar ontwerp van Jos en Pierre Cuypers in een eenvoudige Traditionalistische bouwtrant. Omschr..

Sint-Laurentiuskerk

Gasthuisstraat 1
Dongen
Inleiding. Rooms Katholieke Laurentiuskerk, gebouwd naar ontwerp van Jos en Pierre Cuypers in 1920-21 in een Expressionistische stijl. De t..

Heilig Hartbeeld

Gasthuisstraat 1
Dongen
Inleiding. Het STANDBEELD van het H. Hart is in 1922 geplaatst. Omschrijving. Het natuurstenen beeld bestaat uit een achtkantige bakste..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaand herenhuis in een eclectische stijl in Dongen

Foto's (1)