Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Marechausseekazerne in Alphen

Militair Object

Baarleseweg 54
5131BD Alphen (gemeente Alphen Chaam)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1915


Beschrijving van Marechausseekazerne

Inleiding. Aan de westelijke zijde van de Baarleseweg staat, ten zuiden van de kom van Alphen, de voormalige MARECHAUSSEEKAZERNE, daterend uit 1915 en opgetrokken in Traditionalistische stijl. Het gebouw bestaat, naast een voormalige paardenstal en een kantoor met cellen, uit een drietal aaneen gebouwde dienstwoningen en een kleine garage. Het getrapt opgebouwde, blokvormige gebouw wordt door een voortuin van de openbare weg gescheiden. Beschrijving. Het één- en tweelaags gebouw heeft een geschakelde, globaal T-vormige plattegrond en wordt gedekt door samengestelde schild-, zadel- en platdaken, voorzien van verbeterde Hollandse pannen en dakleer. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en zijn plaatselijk verlevendigd door de toepassing van hardstenen blokjes en dorpels. De symmetrisch opgezette straatgevel heeft een verspringende rooilijn, die ter plaatse van de flankerende dienstwoningen gedeeltelijk terugspringt. Zowel de centrale dienstwoning, als de flankerende, zijn voorzien van een forse topgevel, afgesloten door een klein dakoverstek met windveren. De centrale dienstwoning heeft een symmetrische opzet met op de begane grond een paneeldeur met achtruits bovenlicht, geflankeerd door samengestelde kruisvensters met kleine roedenverdeling in de bovenlichten. Dit paar vensters, met openslaande onderramen, is ook terug te vinden op de etage. De indeling van de onderramen is gedeeltelijk vereenvoudigd. In de topgevel is een klein achtruits venster geplaatst. De flankerende dienstwoningen hebben een overeenkomstige indeling met in de buitenste, terugliggende travee een identieke paneeldeur als het centrale huis, met ter rechterzijde in de vensteras onder de topgevel op de begane grond, alsmede in de terugliggende laatste travee, een kruisvenster als voorgenoemd. In de topgevel een openslaand venster met kleine roedenverdeling. Tegen het dakschild een houten dakkapel met kleine roedenverdeling in de openslaande vensters. In de zijgevels van de flankerende woonhuizen een halfvenster en een schuifvenster met achtruits bovenlicht. Op de daken staan een groot aantal gemetselde schoorstenen, gedeeltelijk gecementeerd en voorzien van terra-cotta gekken. Het schilddak van het middenwoonhuis is voorzien van terra-cotta pirons. Tegen de achterzijde van het gebouw staat een eenlaags bakstenen uitbouw, de voormalige paardenstal, onder samengesteld schilddak, belegd met verbeterde Hollandse pannen en eveneens voorzien van kruisvensters. Aan de noordelijke zijde staat op het erf een kleine bakstenen garage, waarvan het schilddak is belegd met verbeterde Hollandse pannen. De opgeklampte inrijpoort aan de oostelijke zijde is voorzien van rijk smeedijzeren beslag. De duimen zijn aangebracht in hardstenen blokjes. Het interieur heeft nog grotendeels de oorspronkelijke indeling en detaillering, met eenvoudige stucplafonds en paneeldeuren. In de cellen zijn nog de oorspronkelijke houten celdeuren aanwezig. De voortuinen worden van de openbare weg gescheiden door een lage tuinmuur met bakstenen hoekpijlers, voorzien van hardstenen afdekplaten. Waardering. De marechausseekazerne is van algemeen belang. Het heeft cultuuhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling van het grensgebied, het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de marechausseekazerne.Het heeft architectuurhistorische waarden wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en onderdelen van het interieur. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering, verbonden aan de ontwikkeling van de grensstreek. Het is gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517170
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Marechausseekazerne in Alphen

Herenhuis

Stationstraat 11
Alphen (Gemeente Alphen Chaam)
Inleiding. Aan de oostelijke zijde van de Stationsstraat staat, enigszins terug gelegen van de openbare weg en door een voortuin daarvan ge..

Toren van de Heilige Willibrorduskerk

Raadhuisstraat 4
Alphen (Gemeente Alphen Chaam)
Toren. Bouwwerk opgetrokken uit baksteen en natuursteen, bestaande uit drie geledingen en oorspronkelijk bekroond door een van vier- tot ach..

Huis

Molenstraat 8
Alphen (Gemeente Alphen Chaam)
Huis waarvan de voorgevel uit 1614-1619 dagtekent, de rest iets ouder is. Trapgevel met natuurstenen waterlijsten, uitgekraagde bogen om de ..

Dorpswoning

Heuvelstraat 2
Alphen (Gemeente Alphen Chaam)
Vroeg 19e eeuwse dorpswoning. Dwarshuis met zadeldak tussen topgevels.

Looierij met aangebouwd woonhuis (buurtschap Goedentijd)

Goedentijd 12
Alphen (Gemeente Alphen Chaam)
Inleiding. Aan de oostelijke zijde van Goedentijd staat de LOOIERIJ met aangebouwd WOONHUIS, deel uitmakend van de lintbebouwde structuur. ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Marechausseekazerne in Alphen