Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Woonhuis

Zuidzijde Haven 3 a
4611HA Bergen op Zoom
Noord Brabant

Bouwjaar: 1888


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding. Het WOONHUIS werd in 1888 gebouwd in Eclectische stijl in opdracht van A. Gorren. Het pand omvat tevens een poortvormige toegang tot het grote achtererf. In de kern is het een uitbreiding van een ouder tweelaags en onderkelderd pand. De kapconstructie dateert uit de late middeleeuwen. Omschrijving. Het twee-en-een-halflaagse woonhuis met langgerekte plattegrond is opgetrokken uit machinale baksteen en heeft een samengesteld schilddak met zwarte oud-Hollandse dakpannen. Het pand telt vijf traveeën, met een centrale ingang. De plint en de vensterdorpels van de getoogde stolpvensters zijn van hardsteen. De dorpels rusten op klosjes; de bovenlichten zijn voorzien van glas-in-lood en de geprofileerde omlijsting wordt bekroond door een kuif. De paneeldeur heeft een getoogd bovenlicht en hierboven een balkon op bewerkte voluutconsoles met parelrand, diamantkop en acanthusblad. Naast de deur bevindt zich een half raam, vervolgens de eenvoudige korfboogpoort met sluitsteen. De borstwering van het balkon is van fijn gietijzer, evenals de raamhekjes met heraldische dierfiguren van de vensters op de etage. De zolder heeft tweelichts mezzaninoramen, hierboven volgt een gepleisterd fries met rustica velden, een tandlijst en bewerkte consoles die de geprofileerde kroonlijst dragen. De ruimte onder de poort heeft een recente vlakke houten zoldering gekregen. De achtergevel is gepleisterd. Boven de poort bevindt zich een getoogd stolpvenster. Achter het andere gedeelte bevinden zich diverse twee- en drielaagse aanbouwen, deels onder plat dak, deels onder schilddak met rode oudhollandse dakpannen. In dit totaal van tien traveeën bevinden zich de voordeuren van 5a en 5b. Ook deze muren zijn gepleisterd en voorzien van smalle muurankers. Waardering. Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling en is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het huis met bedrijfsruimte. Het heeft betekenis voor de architectuurgeschiedenis vanwege de detaillering en is tevens van belang door de gecompicleerde bouwgeschiedenis. Het pand is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517153
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Huis onder hoog schilddak en met korte zolderverdieping

Zuidzijde Haven 7
Bergen op Zoom
Huis onder hoog schilddak en met korte zolderverdieping; kroonlijst op voluutvormige consoles. XVIIIe eeuw.

Huis met witgeverfde lijstgevel

Rijkebuurtstraat 23
Bergen op Zoom
Huis met witgeverfde lijstgevel uit XIXc.

Huis onder schilddak en met korte zolderverdieping

Zuidzijde Haven 9
Bergen op Zoom
Huis onder schilddak en met korte zolderverdieping. Eind XVIIIe eeuw.

Huis met geelgeverfde lijstgevel, kroonlijst op consoles

Rijkebuurtstraat 21
Bergen op Zoom
Huis met geelgeverfde lijstgevel, kroonlijst op consoles.

In de Arcke Noe

Zuidzijde Haven 11
Bergen op Zoom
Huis "In de Arcke Noe", met lijstgevel waarin natuurstenen banden en lijsten; vensters met geprofileerde neggen; twee ervan gedekt door gepr..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Foto's (1)