Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Woonhuis

Stationsstraat 17
4611CB Bergen op Zoom
Noord Brabant

Bouwjaar: 1879


Beschrijving van Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar ontwerp van architect C.P. van Genk. Op het dak is rond 1980 een grote dakkapel geplaatst. Omschrijving. Het tweelaagse pand telt vier traveeën en is opgetrokken uit machinale baksteen met hardstenen plint. Op het zadeldak, parallel aan de straat, liggen muldenpannen. De stolpramen met hardsteen dorpels zijn voorzien van geprofileerde stucwerk lijsten en kuiven. De borstwering van de vensters op de begane grond bezit hardstenen velden met cirkels. De vleugeldeur, met smeedijzeren deurroosters, is eveneens voorzien van stucwerk omlijsting. Naast de deur bevindt zich een bewerkte gietijzeren schoenenschraper. Boven de ingang bevindt zich een balkon met smeedijzeren balustrade, rustend op voluutconsoles met leeuwekoppen. Onder de vensters van de etage bevinden zich raambefjes. Onder de geprofileerde kroonlijst op klosjes en tandlijst bevinden zich rozetten en velden, gescheiden door voluutconsoles. Waardering. Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517140
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 15
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in 1879 in Eclectische stijl naar ontwerp van architect C.P. van Genk. Op het dak zijn rond 1980 drie gr..

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 19
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in 1878 in Eclectische stijl naar ontwerp van architect C.P. van Genk. Terzijde van het deels vrijstaand..

Voormalige woonhuis in sobere eclectische stijl

Stationsstraat 23a
Bergen op Zoom
Inleiding. Het voormalige WOONHUIS is gebouwd rond 1880 in sobere Eclectische stijl. Het goeddeels vrijstaande pand staat tussen de poorten..

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 13
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in 1881 in Eclectische stijl naar ontwerp van architect C.P. van Genk. De vormgeving van dit pand komt s..

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 11
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in 1881 in Eclectische stijl naar ontwerp van architect C.P. van Genk. De vormgeving van dit pand komt s..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Foto's (1)