Meer dan 63.000 rijksmonumenten


O.L. Vrouw van Zegge-kapel in Zegge

Kerkelijk Gebouw

Onze Lieve Vrouwestraat 108
4735AE Zegge (gemeente Rucphen)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1922
Architect: Jacques van Groenendael


Beschrijving van O.L. Vrouw van Zegge-kapel

Inleiding. De O.L. VROUW VAN ZEGGE KAPEL op no. 108 is in sobere Neo-gotische stijl gebouwd in 1922 naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael. De kapel heeft een bedevaartstraditie die teruggaat tot de vijftiende eeuw. De in 1922 gebouwde kapel sluit qua hoofdvorm aan bij de voorgaande kapel. Omschrijving. De eenbeukige kapel met een schip van drie traveeën is voorzien van een westtoren op vierkante basis, een driezijdig gesloten transept en een vijfzijdige koorsluiting. De zadeldaken van schip en dwarsbeuk en de ingezwenkte achtzijdige torenspits zijn gedekt met leien in maasdekking. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen en voorzien van steunberen met afzaat, waartussen spitsboogramen met glas-in-lood. De toren met hoofdingang is gesitueerd aan de straatzijde. De toren is gebouwd als een in het muurwerk iets vooruitspringende bouwmassa en vormt als zodanig een spitsboogportiek voor de eiken paneeldeur met smeedijzeren beslag. Aan weerskanten hiervan een klein spitsboograam en op de hoeken van het schip steunberen. Onder de spits heeft de toren aan alle zijden een blinde spitsboog. Op de torenspits is een bewerkt smeedijzeren kruis geplaatst. Het noordelijke transept heeft alleen ramen, het zuidelijke heeft nog een tweede eiken toegangsdeur met siersmeedwerk, als bovenlicht een spitsboog met baksteen vorktracering. Het inwendige is opgetrokken in schoonmetselwerk met wit geschilderde vlakken waarop florale motieven. De vloer is betegeld in donkerrood met geblokt randpatroon. De bakstenen graatgewelven zijn eveneens versierd met blad- en bloemmotieven. Tussen de lisenen die de bandribben ondersteunen bevindt zich een gepleisterde lambrisering. Deze was gedecoreerd met sjabloonschilderingen, maar is rond 1992 overgewit. De glas-in-loodramen zijn voorzien van figuratieve voorstellingen in stervormig medaillon. Deze bevatten scènes uit het leven van Jezus en Maria, zoals de geboorte van Maria en het lijden van Christus, de Wederopstanding, Maria Hemelvaart en haar kroning in de hemel. De aandacht is centraal gericht op een beeld van de Madonna met Kind in een glazen stolp. Het is een zeventiende eeuws beeld van Vlaamse herkomst. De zilveren ex-voto's uit de vorige en deze eeuw, zijn recent merendeels overgebracht naar de tegenover de kapel gesitueerde kerk. Waardering. De kapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuur-historisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme in de late negentiende eeuw en de heropleving van bestaande devoties. Het is tevens van architectuurhistorisch belang wegens de plaats in het oeuvre van de architect. Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp en vanwege de wijze van inrichting. Het complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in historisch-ruimtelijke relatie tot de wegenstructuur. Het gebouw heeft een hoge mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 517057
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kapel "Onze Lieve Vrouw van de Zeg"
Altaar
Interieur

De kapel Onze Lieve Vrouw van de Zeg is een Mariakapel te Zegge. Ze bevindt zich aan de Onze Lieve Vrouwestraat 105 en is een bedevaartsoord. Tegenover de kapel staat de Maria Boodschapkerk.

Geschiedenis

De kapel werd voor het eerst in 1459 genoemd als Capella S. Mariae noviter fundata. Ze was toen blijkbaar pas opgericht en ze viel onder de parochie Roosendaal. Een vrome legende verhaalt van een schipper die tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421 beloofde een kapel te bouwen als hij behouden aan land zou komen, en zulks geschiedde. De legende is overigens pas in de 19e eeuw opgetekend, en een aantal varianten hierop zijn van nog jonger datum.

Hoewel in de kapel sprake was van een Mariadevotie, is van bedevaarten pas sprake in een document uit 1617. Daarin wordt gemeld dat velen voor gebed samenkomen, maar dat er tevens sprake is van manipulaties en andere onbeschaamdheden, welke door de plaatselijke magistraat ongestraft worden toegestaan. Deze manipulaties zullen ongetwijfeld hebben samengehangen met de toen op handen zijnde Tachtigjarige Oorlog en de bijbehorende ongewisse politieke situatie. In 1622 was er sprake van de Maria Boodschapkapel ofwel: capella Annuntiationis Beatae Mariae Virginis, ad quam in festo Annuntiationis fit peregrinatio. In 1648 werd de kapel voor de katholieke eredienst gesloten en onder meer als school in gebruik genomen. Het Mariabeeld werd naar een boerderij gebracht alwaar Onze Lieve Vrouw beeld rust en geeerd word. Het beeld zou ongeschonden een boerderijbrand hebben doorstaan. Vanaf 1802 werden pogingen ondernemen het beeld weer in de -leegstaande- kapel terug te plaatsen, waartoe een soort burgerwacht werd ingesteld om te voorkomen dat het alsnog uit de kapel zou worden ontvreemd. Pas in 1810 kon de kapel weer door de katholieken in gebruik worden genomen en aldus deed Maria rijke gunsten over allen afdalen. De bedevaarten werden hervat. In 1818 werd de kapel vergroot.

In 1833 werd Zegge een zelfstandige parochie en werd de kapel in eerste instantie als parochiekerk gebruikt. In 1848 kwam echter een parochiekerk tegenover de kapel gereed, zie daarvoor: Heilige Maria Boodschapkerk. De kapel werd nog een paar maal verbouwd, maar in 1922 gesloopt en vervangen door de huidige, neogotische, kapel, ontworpen door Jacques van Groenendael. In 1969 en 1998 vonden restauraties plaats. Ook tegenwoordig vinden nog bedevaarten plaats, geconcentreerd op 25 maart (Maria Boodschap). Ook is er dan een processie.

Interieur

In de kapel zijn vijftien gebrandschilderde ramen aangebracht die de Geheimen van de Rozenkrans voorstellen. Er zijn tal van ex voto's die getuigen van afgebeden genezingen voor menschen en vee. Het gepolychromeerd houten Mariabeeld dateert van eind 17e eeuw en is in een zeer levendige houding vervaardigd. Het kan dus niet het oorspronkelijke beeld zijn, dat immers uit de late Middeleeuwen stamt.

BronnenMonumenten in de buurt van O.L. Vrouw van Zegge-kapel in Zegge

Kerk Onze Lieve Vrouwe Boodschap

Onze Lieve Vrouwestraat 107
Zegge (Gemeente Rucphen)
Inleiding. De R.K. Neo-gotische H. Maria Boodschap KERK op no. 107 werd in 1911 gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael...

Pastorie Onze Lieve Vrouwe Boodschap

Onze Lieve Vrouwestraat 105
Zegge (Gemeente Rucphen)
Inleiding. De PASTORIE no. 105 werd gebouwd in 1911 naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael en staat naast de kerk op nummer 10..

N.S.-complex: dienstwoning in Ambachtelijk-Traditionele stijl naast de voormalige halte Seppe

Margrietstraat 1
Bosschenhoofd (Gemeente Halderberge)
Inleiding. DIENSTWONING uit ca. 1910-1920, opgetrokken in Ambachtelijk-Traditionele stijl naast de voormalige halte Seppe. Omschrijving. ..

Station van voormalige halte Seppe

Pastoor van Breugelstraat 138
Bosschenhoofd (Gemeente Halderberge)
Inleiding. STATION van de voormalige halte Seppe, in 1855 als dienstwoning gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele stijl en in 1884 vergroot e..

De Heimolen

Heimolendreef 24
Rucphen
"Heimolen", ronde stenen bergkorenmolen. Opgericht in 1844, gerestaureerd 1952/1953.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)