Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kleine vrijstaande villa in Arnhem

Woonhuis

Karel van der Heijdenweg 10
6821KA Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1919


Beschrijving van Kleine vrijstaande villa

Inleiding: Kleine vrijstaande VILLA gebouwd in 1919 in opdracht van Mej. A. Philipse door W.J. Gerretsen in een stijl die invloeden vertoont van de Amsterdamse School en van de Gooise landhuisstijl. De villa is gebouwd tegen een vrij steile helling op een perceel met een groot hoogteverschil, gesitueerd tussen de hooggelegen Karel van der Heijdenweg en de lager gelegen Weg langs het Hazegrietje. Bij de bouw van het huis is het grote hoogteverschil benut om een zo schilderachtig mogelijk effect te bereiken. Via een gemetselde brug aan de Karel van der Heydenweg, die tegen de voorgevel is gebouwd en één geheel vormt met de architectuur van het huis, wordt de voordeur bereikt. Deze komt uit in een ruime hal op de eerste verdieping, tevens de slaapverdieping. Van hieruit voert een trap naar beneden naar de woonvertrekken en de tuin met een riant uitzicht op Arnhem en wijde omgeving. De villa is gelegen aan een smalle doodlopende weg, die overgaat in een onverhard pad, in een bosachtige omgeving waar meerdere villa's staan. Het pand bezit een flinke tuin, die zich voornamelijk achter en links van de woning uitstrekt. Achter in de tuin staat de in 1937 door G. Feenstra gebouwde garage, die de toegang aan de Weg langs het Hazegrietje heeft en niet voor bescherming in aanmerking komt. Feenstra heeft in 1938 ook de oorspronkelijk open loggia aan de achterzijde dichtgezet. Omschrijving: Symmetrisch opgezette, driebeukige VILLA op een rechthoekig grondplan met rechthoekige uitbouwen aan beide zijden en een meerzijdige uitbouw aan de voorzijde. De villa telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een samengesteld rietgedekt, deels gebroken schilddak met een korte nok parallel aan de voorgevel. De nok is voorzien van een flinke gemetselde schoorsteen met ijzeren kap en rode rietvorsten. De nokken van de aankappingen boven de drie uitbouwen en de onderdorpels van de dakkappellen zijn ook voorzien van rode rietvorsten. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in halfsteens verband en voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam. De vensters worden aan onder- en bovenzijde afgesloten door halfsteens rollagen, behalve bij de ingangspartij en de brug waar de rollagen een tot twee strekken hoog zijn en bovendien zijn voorzien van siermetselwerk. De rollagen aan de bovenzijde van deuren en vensters zijn geaccentueerd met koolteer. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt drie traveeën, waarvan de middelste risaleert en in een punt naar voren springt. De voordeur en het slaapkamervenster, die in deze punt geplaatst zijn springen weer enigszins terug en bevinden zich evenwijdig aan de rest van de voorgevel. Alle hoeken die op deze manier zijn ontstaan zijn voorzien van tandversiering. De gebroken steekkap boven dit vooruitspringend gedeelte is weer voorzien van een tweezijdig wolfeind. De recht gesloten voordeur in een houten kozijn op neuten van rode zandsteen, is samengesteld uit planken die een ruitpatroon vormen. In het midden is een rond ruitje met een achthoekig ijzeren roostertje aangebracht. De dorpel is van hardsteen. Rechts naast de deur bevinden zich een ijzeren trekbel en een brievenbus. De deur wordt geflankeerd door twee smalle 3-ruits draairamen met spiegelluiken. Boven deur bevindt zich een 12-ruits stolpraam. Onder de brug, precies onder de voordeur bevindt zich een rondboogvormig afgesloten houten keukendeur, geflankeerd door twee 2-ruits draairamen. De brug, die tegen de voorgevel is gebouwd, heeft een onderdoorgang die wordt afgesloten door gebroken keperbogen met siermetselwerk. De onderdoorgang is voorzien van een gemetseld tongewelf met een steekgewelf boven de keukendeur. De gemetselde balustrade, die aan de straatzijde d.m.v. twee stompe hoeken naar buiten springt, zodat het lijkt alsof twee handen zich uitstrekken naar de bezoeker, is afgedekt met hardstenen platen. De hoeken zijn voorzien van tandversiering. Het brugdek is beklinkerd. De linker en de rechter travee bezitten op de onderverdieping een venster met twee 4-ruits draairamen met een houten paneel ertussen en op de bovenverdieping een 18-ruits stolpraam. Alle vensters zijn voorzien van spiegelluiken. De asymmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL bezit links een vooruitspringend gedeelte, waarin zich een dubbele paneeldeur met twee 8-ruits ramen en spiegelluiken bevindt. In het rechter deel van de gevel bevindt zich een klein venster met draairaam en diefijzer. Hierboven bevinden zich in het vrijwel verticale onderschild van de kap links 12-ruits stolpraam en rechts ook een klein venster met draairaam. De asymmetrisch ingedeelde RECHTER ZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de linker zijgevel. Hier springt echter het rechter deel naar voren en bovendien bevindt zich in het linker deel 16-ruits stolpraam met spiegelluiken. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL telt drie traveeën. De middentravee bevat een dubbele paneeldeur met twee 8-ruits ramen en 8-ruits zijlichten eveneens met panelen. Hiervoor ligt een drie treden hoge gemetselde stoep met zandstenen afdekplaten. Aan weerszijden bevinden zich vensters met tweedelige kozijnen, ieder met twee 16-ruits stolpramen. Vensters en deuren zijn voorzien van spiegelluiken. In de onderschilden van de gebroken kap bevinden zich links en rechts eveneens vensters met tweedelige kozijnen, waarvan elk twee 12-ruits stolpramen bevat. In het midden bevond zich oorspronkelijk een loggia. Deze is echter dichtgezet met veelruits ramen. De loggia-opening wordt geflankeerd door twee gemetselde overhoekse muurdammen voorzien van tandversiering en rustend op gepotdekselde basementen. Het dak is boven de loggia iets opgewipt. Op de hoeken van de achtergevel bevinden zich gemetselde bloembakken met een tweezijdige sluiting en tandversiering. Het terras dat zich over de gehele breedte van de achtergevel uitstrekt is bedekt met rode zandsteen. In het INTERIEUR is de hoofdindeling intact gebleven. In de ruime hal bevindt zich vrijwel meteen achter de voordeur de trap naar de woonvertrekken beneden. Het betreft een houten trap met een bordes, profiellijsten onder de aantreden en eenvoudige leuningen. De houten balustrade die op de eerste verdieping het trapgat afschermt is echter rijk geornamenteerd. Zij is voorzien van houten palen die doorlopen tot het plafond en opengewerkte spijlen. Tussen de zijwanden van de trap en het plafond van de begane grond is een ruimte van ca. 50cm open gelaten, waartussen zich een viertal opengewerkte balusters bevindt. Verder zijn er nog enkel oorspronkelijke elementen bewaard gebleven zoals lambrizeringen en paneeldeuren in geprofileerde omlijstingen. Waardering: Kleine VILLA uit 1919 van architect W.J. Gerretsen. - Van architectuurhistorische waarde als een goed en vrijwel gaaf voorbeeld van een landhuisje met invloeden van de Gooise landhuisstijl en de Amsterdamse school. De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp zoals goede verhoudingen, een bijzondere ornamentiek en inventiviteit, waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden die bouwen op geaccidenteerd terrein bood. De villa is van belang als onderdeel van het oeuvre van W.J. Gerretsen, die in zijn beginperiode in de stijl van de Amsterdamse School bouwde, maar later grote bekendheid verwierf met zijn wederopbouwwerk in de stijl van de Delftse School. - Van stedebouwkundig belang vanwege de bijzondere ligging op geaccidenteerd terrein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516884
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kleine vrijstaande villa in Arnhem

Hazegrietje

Weg langs het Hazegrietje 15
Arnhem
Inleiding: Vrijstaande VILLA met FONTEIN, het HAZEGRIETJE, gebouwd in 1919 naar een ontwerp van Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923) ..

Betonnen viaduct

Apeldoornseweg 240
Arnhem
Inleiding Betonnen VIADUCT uit 1928 naar ontwerp van J.P. van Muijlwijk (directeur Gemeentewerken Arnhem) en uitgevoerd door de firma NV We..

Waterberg

Hommelseweg 503
Arnhem
Inleiding DRINKWATERGEBOUW "De Waterberg" van het type hoogreservoir, in 1884 gebouwd in opdracht van de N.V. Arnhemsche Waterleiding-Maats..

Schoolgebouw voor lager onderwijs

Heselbergherweg 1
Arnhem
Inleiding SCHOOLGEBOUW voor lager onderwijs uit 1932. De vrijstaande school is gelegen op de zuidwestelijke hoek van de Heselbergherweg en ..

Van Löben Selsschool

Dalweg 40
Arnhem
Inleiding Christelijke SCHOOL voor lager onderwijs, genaamd "Van Löben Selsschool", in 1931-1932 gebouwd naar ontwerp van de architecten E..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kleine vrijstaande villa in Arnhem