Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Winkel met bovenwoning in Arnhem

Woonhuis

Bakkerstraat 9
6811EG Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1870-1880


Beschrijving van Winkel met bovenwoning

Inleiding: WINKEL met BOVENWONING uit ca. 1870-1880 in eclectische stijl, gelegen in de aaneengesloten oostelijke gevelwand van de Bakkerstraat. Het betreft het rechter pand van in oorsprong twee oudere panden op diepe kavels, die in de tweede helft van de 19de eeuw zijn voorzien van een nieuwe, doorlopende voorgevel in rijke eclectische stijl. De voorgevel van nr. 8 kwam daarbij wat eerder tot stand dan die van nr. 9-10 (getuige een foto van de straat uit 1880). Tussen beide panden bevindt zich een knik in de rooilijn. Rechts van het pand ligt een smalle osendrop. De gevel bezit een rijke en gave detaillering. Het rechter pand, nr. 9-10, bezit nog een gave 19de eeuwse winkelpui. Deze pui is van oudere datum dan de bovengevel. Nr. 8 valt niet onder bescherming, omdat de pui vernieuwd. Omschrijving: WINKEL met BOVENWONING vormt het rechter deel van twee panden, die in de tweede helft van de 19de eeuw van een nieuwe, doorlopende voorgevel zijn voorzien. Het pand bezit een rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en een zolder onder een schilddak, gedekt met grijze betonpannen. In het midden bevindt zich een witgeschilderde houten dakkapel met fantasie frontonlijst en een rechtgesloten opening. De VOORGEVEL is drie travee├źn breed en witgepleisterd met schijnvoegen. De horizontale geleding van de voorgevel bestaat uit een ongeprofileerde waterslaglijst die de onderdorpels van de vensters op de tweede verdieping onderling verbindt en het hoofdgestel dat de gevel afsluit. Dit bestaat uit een architraaflijst, een fries met verdiepte velden tussen geornamenteerde consoles en een geprofileerde kroonlijst. Iedere travee bevat op de eerste en de tweede verdieping een rechtgesloten venster met een vlakke stucwerk-omlijsting. Op de eerste verdieping wordt de omlijsting, die aan de buitenzijde voorzien is van vellingkanten, afgesloten met een hoofdgestel, rustend op gesneden consoles, waartussen zich bloemranken en een gesneden leeuwenkopje bevinden. De vensters bevatten schuiframen met een weldorpel. Op de tweede verdieping is de omlijsting voorzien van vellingkanten aan de binnenzijde en een gesneden sluitsteen, geflankeerd door sierbladranken. De vensters bevatten naar binnen draaiende stolpramen met bovenlichten.De onderdorpels rusten op consoles die weer steunen op het hoofdgestel van de vensters van de eerste verdieping. Tussen deze consoles bevinden zich verticale schijnvoegen en een vlak gepleisterd frontonvormig veld, dat eveneens op dit hoofdgestel rust. Het INTERIEUR van de bovenwoning (nu twee appartementen) bevat nog enkele oorspronkelijke elementen zoals de met hardstenen platen belegde gangvloer, een eikehouten trap met lambrizering met panelen en een uit gietijzeren spijlen en een geprofileerde handlijst bestaande trapleuning, enkele paneeldeuren in geprofileerde omlijsting en twee zwart marmeren schouwen. De oorspronkelijke 19de eeuwse WINKELPUI is nog aanwezig. De asymmetrisch ingedeelde houten pui beslaat de gehele gevelbreedte, telt twee smalle en twee bredere travee├źn en wordt afgesloten door een van gesneden bladvormige consoles voorzien hoofdgestel, dat rust op achthoekige kolommen. De pui bestaat uit een portiek, waarin zich de winkelingang bevindt, met aan weerszijden een etalageraam en aan de rechterzijde de toegang naar de bovenwoning. De Tudorboogvormig afgesloten openingen hebben een omlijsting van een rondstaafprofiel uitlopend in een kuif. In de zwikken is houtsnijwerk aangebracht. De etalages hebben een rijk geornamenteerd hardstenen plint. De toegang tot de bovenwoning heeft een paneeldeur met een gietijzeren rooster. De ramen en deuren zijn voorzien van Tudorboogvormig afgesloten bovenlichten. In het INTERIEUR van de winkel bevinden zich twee rijk geornamenteerde stucplafonds met middenrozetten en hoekdelen in neorococo-stijl. Voorts bleven delen van een houten lambrizering met panelen bewaard. Waardering: WINKEL met BOVENWONING uit ca. 1870-1880. - Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een winkelpand in eclectische stijl met bijzondere esthetische kwaliteiten in de voorgevel, zoals gave verhoudingen en een rijke ornamentiek en oorspronkelijke interieurelementen. - Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een redelijk gave straatwand met hoofdzakelijk 19de eeuwse voorgevels. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516856
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Winkel met bovenwoning in Arnhem

Winkelwoning

Bakkerstraat 7
Arnhem
Inleiding WINKELWONING uit 1902 in Art Nouveau-stijl. Het winkelpand met de bovenwoning is gesitueerd in de aaneengesloten oostelijke gevel..

Huis met markante, 19e-eeuwse verschijningsvorm, lijstgevel met historische winkelpui en aan binnenplaats gelegen tweede huis met gave 18de/-19de-eeuw ..

Bakkerstraat 67A
Arnhem
Inleiding Huis (nr.68) met gepleisterde lijstgevel (XIXA) en gave vensters en ramen. Jongere winkelpui met paneeldeuren (XIXd). Gevel staat..

Voormalig bankgebouw, thans winkel

Bakkerstraat 75
Arnhem
Inleiding Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, gebouwd ca. 1880 in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden, gelegen in de westelijke ..

Huis met gevel met boven de kroonlijst in het hoge zadeldak een dakvenster met fronton en gebosseerde vleugelstukken. Inwendig gesneden trapleuning, L ..

Bakkerstraat 5
Arnhem
Huis met gevel met boven de kroonlijst in het hoge zadeldak een dakvenster met fronton en gebosseerde vleugelstukken (XIX B). Inwendig gesne..

Fors huis met fraaie, gave lijstgevel

Bakkerstraat 12B
Arnhem
Inleiding Fors huis met fraaie, gave lijstgevel (XIXb), markant gelegen op hoek met Bentinckstraat. Twee kelderruimten met tongewelven (ws...

Kaart & Routeplanner

Route naar Winkel met bovenwoning in Arnhem

Foto's (1)