Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig bankgebouw, thans winkel in Arnhem

Gebouw

Bakkerstraat 75
6811EK Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Voormalig bankgebouw, thans winkel

Inleiding Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, gebouwd ca. 1880 in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden, gelegen in de westelijke gevelwand van Bakkerstraat op hoek van de Papegaaigang, een smalle steeg links van het pand. Het pand was in de vorige eeuw een nieuwe invulling op een oud kavel. De begane grond is later naar achteren uitgebouwd, voorzien van een plat dak en beslaat nu het hele perceel. Deze achterbouw valt niet onder de bescherming. Omschrijving Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, bezit een rechthoekige plattegrond en drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak, gedekt met shingles. De VOORGEVEL is opgetrokken in roodbruine baksteen, die in kruisverband is gemetseld en voorzien is van geknipte voegen. De voorgevel is drie traveeën breed, bezit een hoekrisaliet tussen pilasters aan de rechterzijde en een hoekpilaster aan de linkerzijde. De pilasters, die ter hoogte van de eerste en tweede verdieping van de kolossale orde zijn, bezitten gepleisterde basementen, diamantkoppen en rijke Ionische kapitelen. De horizontale geleding van de gevel wordt bepaald door een hoge plint, die bestaat uit een zwart geverfd gedeelte en een wit geverfde gepleisterde band met diamantkoppen, speklagen deels voorzien van diamantkoppen en een geprofileerde waterlijst. Tussen de onder- en bovenpui bevindt zich een gekornist hoofdgestel met in het fries triglief-achtige consoles en casementen. De bovenpui is verder voorzien van een drietal waterlijsten en wordt afgesloten door een zeer rijk uitgevoerd gekornist hoofdgestel, bestaand uit geprofileerde architraaf, een vlak fries en een geprofileerde kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde, rustend op rijk geornamenteerde kleine consoles en zes paarsgewijs geplaatste grote consoles. Iedere bouwlaag bevat drie deur- of vensteropeningen, die op de begane grond en de eerste verdieping rondboogvormig zijn afgesloten en op de tweede verdieping segmentboogvormig. Op de begane grond hebben de openingen geen oorspronkelijke invulling meer. De ingangspartij bevindt zich in de risaliet. De deuropening wordt geflankeerd door brede pilasters met casementen en diamantkoppen. Ook in de binnenzijde van de boog bevinden zich casementen. In de boogzwikken bevinden zich gepleisterde reliëfs met halffiguren van vrouwen waarvan het naakte bovenlijf eindigt in bladloof. Boven de boog is een opening in de architraaflijst ter grootte van een sluitsteen, waarboven zich een verdiept veld bevindt met een cartouche-achtig element in reliëf. De andere twee rondboogvormig afgesloten openingen zijn voorzien van gepleisterde boogstenen met diamantkoppen die overgaan in de speklagen en een gepleisterde sluitsteen met maskerkop. Op de eerste verdieping bevinden zich drie Franse balkons in een rijk geornamenteerde gepleisterde omlijsting voorzien van pilasters, diamantkoppen, geprofileerde boogomlijstingen met geboorte- en boogstenen met diamantkoppen, sluitstenen met maskerkoppen, zwikken met verdiepte velden en consoles. De openingen zijn voorzien van stolpdeuren met panelen en grote ruiten, rondboogbovenlichten en lage smeedijzeren hekjes. De omlijstingen worden afgesloten door een waterlijst, waarop de omlijsting van de vensters van de tweede verdieping direct aansluit, zodat de vensters van iedere travee, op de eerste en tweede verdieping, verticaal met elkaar zijn verbonden. De vensters op de tweede verdieping zijn voorzien van rijk geornamenteerde pilasters, geboortestenen met rozetten, een sluitsteen met diamantkop, een hardstenen dorpel, waaronder een verdiept veld met casementen en diamantkopjes. Het houten kozijn in de segmentboogvormig afgesloten vensteropening bevat twee rondboogvormig afgesloten vensters met draairamen en rondboogbovenlichten. De LINKER ZIJGEVEL, gelegen aan de Papegaaigang is geheel in baksteen uitgevoerd. In deze gevel bevinden zich enkele kleine vensteropeningen en een later aangebrachte deuropening. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde kroonlijst. De ACHTERGEVEL is gepleisterd en bevat twee getoogde vensteropeningen en later aangebrachte deur- en vensteropeningen. Het INTERIEUR is vrijwel geheel gewijzigd. Op de wand rechts van de ingang is een restant van de stucversiering bewaard gebleven en ook de kozijnen op de eerste en tweede verdieping zijn nog oorspronkelijk. Waardering Voormalig BANKGEBOUW uit ca. 1880. - Van architectuurhistorisch belang als een in exterieur goed en gaaf voorbeeld van een bankgebouw in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden met bijzondere esthetische kwaliteiten in de voorgevel, zoals gave verhoudingen en een zeer rijke ornamentiek. - Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een redelijk gave straatwand met hoofdzakelijk historische panden met 19de-eeuwse voorgevels. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516855
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig bankgebouw, thans winkel in Arnhem

Huis met gevel met boven de kroonlijst in het hoge zadeldak een dakvenster met fronton en gebosseerde vleugelstukken. Inwendig gesneden trapleuning, L ..

Bakkerstraat 5
Arnhem
Huis met gevel met boven de kroonlijst in het hoge zadeldak een dakvenster met fronton en gebosseerde vleugelstukken (XIX B). Inwendig gesne..

Laat-gotisch woonhuis met een der lange zijden aan de straat, de korte zijden met trapgevels waarop ezelsrugafdekking. Achterhuis (ca. 1600) met mooie ..

Bakkerstraat 4
Arnhem
Laat-gotisch woonhuis (midden XVI) met een der lange zijden aan de straat, de korte zijden met trapgevels waarop ezelsrugafdekking. Achterhu..

Winkelwoning

Bakkerstraat 7
Arnhem
Inleiding WINKELWONING uit 1902 in Art Nouveau-stijl. Het winkelpand met de bovenwoning is gesitueerd in de aaneengesloten oostelijke gevel..

Winkel met bovenwoning

Bakkerstraat 9
Arnhem
Inleiding: WINKEL met BOVENWONING uit ca. 1870-1880 in eclectische stijl, gelegen in de aaneengesloten oostelijke gevelwand van de Bakkerst..

Op binnenterrein tussen Bakkerstraat en Weverstraat gelegen L-vormig huis

Hemelrijk 51
Arnhem
Inleiding Op binnenterrein tussen Bakkerstraat en Weverstraat gelegen L-vormig huis, in XVIIIc tot stand gekomen na verbouwing van waarschi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig bankgebouw, thans winkel in Arnhem

Foto's (1)