Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schuur bij de boerderij De Groote Kweek in Arnhem

Boerderij

Harderwijkerweg 3
6816VA Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Schuur bij de boerderij De Groote Kweek

Omschrijving De SCHUUR / STAL is gesitueerd op enkele tientallen meters achter het achterhuis van de boerderij. Het gebouw ligt met de nok loodrecht op de nokrichting van de hallehuis-boerderij. De stal heeft één bouwlaag en een zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De zolderverdieping wordt beëindigd door een bij de gevel geknikt zadeldak. Het dak is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. De dakschilden wateren zonder goten af. Het uitkragende dak rust op klossen en is voorzien van geprofileerde windveren. In de twee dakschilden zijn geen openingen aangebracht. De bakstenen gevels zijn in kruis-verband gemetseld met gedeeltelijk geknipte voegen en voorzien van schootankers. De vensteropeningen worden afgesloten door een rondboog van koppen en de deuropeningen door een rondboog van anderhalve strek. De diverse met baksteen dichtgezette varkens-hok-deurtjes worden beëindigd door een segmentboog van koppen. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (noordoostgevel) is identiek aan de ACHTERGEVEL (zuidwestgevel). De deeldeuropening is symmetrisch in de gevel geplaatst en wordt afgesloten door een segmentboog van anderhalve strek. De naar binnendraaiende dubbele staldeur is een uit houten delen opgeklampte deur. In de linkerdeur bevindt zich een naar buiten draaiende loopdeur. Deze loopdeur is aan de staldeur bevestigd door middel van twee scharnieren. Links van de staldeuropening, op enige afstand van de zijgevel bevindt zich een deuropening die wordt afgesloten door een segmentboog van anderhalfsteense strek. Tussen deze twee openingen bevindt zich op ongeveer halve hoogte van de staldeuropening een vensteropening. Het venster bezit bakstenen lekdorpels en wordt afgesloten door een rondboog van een strek. Het venster bestaat uit een rondboog-vormig zesruits bovenlicht en een vierruits naar buitendraaiend raam. In deze gevel ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee vensteropeningen. Het venster bezit bakstenen lekdorpels en wordt afgesloten door een rondboog van een strek. Het venster bestaat uit een rondboogvormig zesruits bovenlicht en een opgeklampt, naar buiten draaiend rechthoekig raam waarin horizontale, houten lamellen. In de gevel bevinden zich ook nog twee schootankers. In de LINKER ZIJGEVEL (zuidoostgevel) is bijna identiek aan de RECHTER ZIJGEVEL (noordwestgevel). In de zuidoostgevel bevinden zich op regelmatige afstand zes venster-openingen. Deze openingen liggen tussen twee spanten of tussen een spant en de voor- of achtergevel. Het venster bezit een bakstenen lekdorpel en wordt afgesloten door een rond-boog van een strek. Het venster bestaat uit een rondboogvormig zesruits bovenlicht en een vierruits naar buitendraaiend raam. In de gevel bevinden zich zeven schootankers. De noordwestgevel wijkt af van de zuidoostgevel doordat zich in deze gevel enkele dicht-gezette varkenshokdeurtjes bevinden. Het INTERIEUR is nog grotendeels origineel. De originele ankerbalkgebinten zijn nog aanwezig. Wel zijn in de loop der tijd enige aanpassingen doorgevoerd om het vee (koeien) onder te kunnen brengen. Waardering Vrijstaande SCHUUR / STAL uit 1900. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf exterieur voorbeeld van een vrijstaande schuur / stal in traditionele stijl. - Het gebouw is van belang als herkenbaar onderdeel van het boerderijcomplex dat deel uit maakt van het historisch gegroeide landgoed Warnsborn. Het heeft ensemblewaarde in relatie met de landschappelijke aanleg en de bebouwing van het landgoed en is als zodanig van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit landschappelijke gebied. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en de verschijningsvorm (herkenbaarheid als schuur / stal), welke verbonden zijn met de ontwikkeling van het landgoed Warnsborn vlak na de ontginningen rond 1900 : een groot land-schappelijk gebied met vooral aan de randen en hoofdassen boerderijen en pachterswoningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516824
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schuur bij de boerderij De Groote Kweek in Arnhem

De Groote Kweek

Harderwijkerweg 3
Arnhem
Omschrijving Gedeeltelijk onderkelderde grote BOERDERIJ van het hallehuistype van één bouwlaag en een zolderverdieping op rechthoekig gro..

Terrein waarin elf grafheuvels

-
Arnhem
Terrein waarin 11 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.

Toegangshek Hoge Veluwe

Koningsweg 13
Arnhem
Inleiding TOEGANGSHEK naar het landgoed De Hoge Veluwe, in 1920 ontworpen door A.J. Kropholler. Het hek leidt naar de Kemperbergeerweg en i..

Warnsborn: Tuin- en parkaanleg

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving De kern van de HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG wordt gevormd door het hotel Groot Warnsborn dat ligt op de plaats van het in ..

Warnsborn: IJskelder

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving Vlak bij de kapel gelegen IJSKELDER, mogelijk omstreeks 1830 tot stand gekomen. Het betreft een ijskelder op ronde plattegron..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schuur bij de boerderij De Groote Kweek in Arnhem