Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Groote Kweek in Arnhem

Boerderij

Harderwijkerweg 3
6816VA Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van De Groote Kweek

Omschrijving Gedeeltelijk onderkelderde grote BOERDERIJ van het hallehuistype van één bouwlaag en een zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De boerderij bestaat uit een voorhuis en een achterhuis. De zolderverdieping wordt beëindigd door een bij de gevel geknikt zadel-dak. Het dak is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. De dakschilden wateren af via zinken mastgoten. Het uitkragende dak rust op klossen en is voorzien van geprofileerde windveren. In het dakschild aan de zuidwestzijde is een dakkapel met plat dak ge-plaatst, een klein dakraam en een vierkante schoorsteen, met uitkragende beëindiging, en die wordt afgesloten door een pijp die vanuit de gevel door het dakvlak steekt. Vlak naast de nok bevindt zich in beide dakschilden een bakstenen schoorsteen die een beëindiging heeft in de vorm van een blok met bakstenen ribben die worden afgedekt door een betonnen plaat. Ook in het dakschild aan de noordoostzijde bevindt zich een groter dakraam en een schoorsteen die vanuit de gevel door het dakvlak steekt. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld met geknipte voegen en voorzien van een gecementeerde plint, al dan niet gecementeerde hoeklisenen en schoot- en rosetankers. De meeste vensters worden afgesloten door een anderhalfsteense strek. In de symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (zuidoostgevel) is ter hoogte van de zolder-verdieping de naam "GROOTE KWEEK" door middel van een houten bord aangebracht. Onder het meest rechtse raam bevindt zich een koekoek die licht en lucht toelaat tot de kelder. De koekoek is voorzien van diefijzers. In de gevel bevinden zich zeven venster-openingen verdeeld over vier vensterassen. Er zijn twee verschillende vensteropeningen aanwezig : ronde vensteropeningen en rechthoekige vensteropeningen. Van deze laatste zijn er zes aanwezig. De ronde vensteropening heeft een gecementeerde omlijsting en bevat een roosvenster. In de rechthoekige vensteropeningen bevinden zich zesruits schuiframen. De vensters bezitten grijs beschilderde houten lekdorpels. De vensters hebben opgeklampte luiken in de kleuren van Het Gelders Landschap. De muuropeningen worden afgesloten door een anderhalfsteense strek. In de symmetrie-as van de gevel bevinden zich drie rozetankers. In de gehele gevel zijn negen rozetankers aanwezig. In de LINKER ZIJGEVEL bevindt zich de (hoofd)ingang tot het voorhuis van de boerderij. Er is een gecementeerde plint die doorloopt tot de overgang voorhuis - achter-huis. Rechts naast de deuropening met ongedeeld bovenlicht bevindt zich een klein W.C.-raampje. Links van de toegang bevindt zich een dubbel zesruits schuifraam. Deze twee ramen bevinden zich in een tweedelig kozijn waarin twee gekoppelde zesruits schuiframen. In het geveldeel van het achterhuis zijn enkele gevelopeningen gewijzigd. Hier bevinden zich nog twee rechthoekige ramen en twee rechthoekige gevelopeningen met halfrond bovenlicht. Het bovenlicht is voorzien van vaste beglazing en de gevelopening bestaat uit een naar buiten draaiende opgeklampte deur. Boven deze vier gevelopeningen bevinden zich onder de muurplaat rechthoekige ontluchtingsgaten. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL (noordwestgevel) geeft toegang tot het achterhuis en wordt ingesloten door hoeklisenen. De deeldeuropening is symmetrisch in de gevel geplaatst en wordt afgesloten door een segmentboog van anderhalve strek. De naar binnendraaiende dubbele deeldeur is een uit houten delen opgeklampte deur. Links van de deeldeuropening, bijna naast de hoekliseen bevindt zich een staldeuropening die wordt afgesloten door een segmentboog van anderhalve strek. Deze segmentboog rust aan de rechterzijde op een natuurstenen geboortesteen. Tussen deze twee openingen bevindt zich op ongeveer de plaats waar de segmentboog van de staldeur wordt aangezet een venster-opening. Het halfronde venster bezit bakstenen lekdorpels en wordt afgesloten door een rondboog van een strek. Het venster bestaat uit een boogvormig tweeruits raam met vaste beglazing. Op drie lagen metselwerk boven de segmentboog van de staldeur bevindt zich een vensteropening met bakstenen lekdorpels die wordt afgesloten door een anderhalve strek. De vensteropening bevat een vierruits draairaam met diehoekig bovenlicht. Het venster heeft opgeklampte luiken. De luiken bedekken de gehele vensteropening. In deze gevel ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich drie ronde vensteropeningen. Twee vensteropeningen worden omgeven door metselwerk in de vorm van een strek. Het venster bestaat uit een kruisraam. De derde vensteropening heeft een gecementeerde omlijsting en bevat een raam zonder verdeling. Via de RECHTER ZIJGEVEL wordt het bijhuis door middel van een tussenlid gekoppeld aan het voorhuis. De gecementeerde plint bevindt zich alleen ter plaatse van het voorhuis. Tussen voorgevel en tussenlid bevindt zich een deuropening. Deze opening met ongedeeld bovenlicht wordt afgesloten door een paneeldeur. In het achterhuis bevinden zich drie rechthoekige gevelopeningen met halfrond bovenlicht. De rechthoekige gevelopeningen worden afgesloten door naar buiten draaiende opgeklampte deuren. De halfronde bovenlichten hebben vaste beglazing. Boven deze gevelopeningen bevinden zich op de aansluiting gevel - dakvlak onder de muurplaat rechthoekige ontluchtingsgaten. Het INTERIEUR is grotendeels gemoderniseerd. Dit geldt zowel voor het voorhuis als ook voor het achterhuis. In de keuken in het voorhuis bevindt zich nog een grote, de breedte van de keuken beslaande schouw. In het achterhuis zijn de originele gebinten zijn niet meer aanwezig maar vervangen door eigentijdse houten gebinten tijdens een restauratie in 1996. In de loop der tijd zijn ook enige aanpassingen doorgevoerd om het vee (koeien) onder te kunnen brengen. Ten noordoosten naast de boerderij bevindt zich een klein BIJHUIS van één bouwlaag op rechthoekig grondplan onder een bij de gevel geknikt zadeldak dat aangebouwd is aan de boerderij. Het dak is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. De dakschilden wateren af via zinken mastgoten. Het uitkragende dak rust op klossen en is voorzien van geprofileerde windveren. In het dakschild aan de noordoostzijde bevindt zich een gecementeerde schoorsteen met korte pijp. Dit bijgebouw wordt door een plat afgedekt tussenlid met één bouwlaag verbonden met de boerderij. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL van het in rode machinale bakstenen opge-trokken bijhuis wordt begrensd door gecementeerde hoeklisenen. Boven de gecementeerde plint bevinden zich in de symmetrie-as twee boven elkaar geplaatste vensters : één met een vijftienruits schuifraam en één met een vierruits draairaam met diehoekig bovenlicht. Beide vensters bezitten grijs beschilderde houten lekdorpels en worden afgesloten door een anderhalfsteense strek. De vensters hebben opgeklampte luiken. Deze luiken zijn geschilderd in de kleuren van Het Gelders Landschap. In deze gevel bevinden zich twee rozetankers. De LINKER ZIJGEVEL wordt door het tussenlid met de boerderij verbonden. De gevel wordt begrensd door gecementeerde hoeklisenen. Verder is de gevel blind. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL wordt begrensd door één ongecementeerde en één gecementeerde hoekliseen. Boven de gecementeerde plint bevinden zich in de symmetrie-as twee boven elkaar geplaatste vensters : één met een vijftienruits schuifraam en één met een vierruits draairaam met driehoekig bovenlicht. Beide vensters bezitten lichtgrijs beschilderde houten lekdorpels en worden afgesloten door een anderhalfsteense strek. De vensters hebben opgeklampte luiken die voorzien zijn van de kleuren van Het Gelders Landschap. In deze gevel bevinden zich twee rozetankers. Linksonder, naast de gecementeerde liseen bevindt zich op drie lagen metselwerk boven de gecementeerde plint een ingemetseld, grijs geschilderd kozijn dat is dichtgezet. In de RECHTER ZIJGEVEL bevinden zicht de twee toegangen tot het bijhuis. Links, vlak naast de hoekliseen, bevindt zich een toegang die bestaat uit een recht afgesloten deur-opening met tweeruits bovenlicht die worden gevormd door een kalf en een korte in het midden geplaatste stijl. De tweeruits bovenlichten zijn verticaal in tweeën gedeeld door een roede en voorzien van gekleurd glas in honingraatmotief. De deuropening wordt afgesloten door twee naar buiten draaiende opgeklampte deuren. Deze opening is waar-schijnlijk later aangebracht en wordt niet afgesloten door een anderhalve strek maar door normaal metselwerk. De ander recht afgesloten deuropening bevindt zich links van de gecementeerde rechter hoekliseen en heeft een tweeruits bovenlicht met blank glas. De deuropening wordt door een naar binnendraaiende paneeldeur afgesloten. Het INTERIEUR is grotendeels gemoderniseerd. Waardering BOERDERIJ van het hallehuistype met aangebouwd BIJHUIS uit 1900. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf exterieur voorbeeld van een hallehuisboerderij met aangebouwd bijhuis in traditionele stijl. - Het gebouw is van belang als essentieel en herkenbaar onderdeel van een complex dat deel uitmaakt van het historisch gegroeide landgoed Warnsborn. Het heeft ensemblewaarde in relatie met de landschappelijke aanleg en de bebouwing van het landgoed en is als zodanig van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit landschappelijke gebied. De boerderij vormt samen met het bijhuis en de schuur / stal een karakteristriek ensemble. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en de verschijningsvorm (herkenbaarheid als boerderij met aangebouwd bijhuis), welke verbonden zijn met de ontwikkeling van het landgoed Warnsborn vlak na de ontginningen rond 1900 : een groot landschappelijk gebied met vooral aan de randen en hoofdassen boerde-rijen en pachterswoningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516823
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Groote Kweek in Arnhem

Schuur bij de boerderij De Groote Kweek

Harderwijkerweg 3
Arnhem
Omschrijving De SCHUUR / STAL is gesitueerd op enkele tientallen meters achter het achterhuis van de boerderij. Het gebouw ligt met de nok ..

Terrein waarin elf grafheuvels

-
Arnhem
Terrein waarin 11 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.

Toegangshek Hoge Veluwe

Koningsweg 13
Arnhem
Inleiding TOEGANGSHEK naar het landgoed De Hoge Veluwe, in 1920 ontworpen door A.J. Kropholler. Het hek leidt naar de Kemperbergeerweg en i..

Warnsborn: Tuin- en parkaanleg

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving De kern van de HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG wordt gevormd door het hotel Groot Warnsborn dat ligt op de plaats van het in ..

Warnsborn: IJskelder

Bakenbergseweg 277
Arnhem
Omschrijving Vlak bij de kapel gelegen IJSKELDER, mogelijk omstreeks 1830 tot stand gekomen. Het betreft een ijskelder op ronde plattegron..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)