Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok aan de oostzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen in Arnhem

Woonhuis

Mussenplein 3
6822HP Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1910-1911


Beschrijving van Woonblok aan de oostzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen

Omschrijving WOONBLOK aan de oostzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De noordelijke eindwoning is ten opzichte van de overige woningen een kwartslag gedraaid en heeft de ingang aan de 3e Mussenstraat. De nagenoeg identieke zuidelijke eindwoning heeft een hiervan afwijkende ingangspartij die hier bovendien aan de voorzijde is gesitueerd. De tussenwoningen zijn twee aan twee geschakeld met gekoppelde topgevels afwisselend aan de voor- en achterzijde. De woningen met een topgevel aan de voorzijde hebben in het achterschild een brede platgedekte houten dakkapel met drie gekoppelde klapramen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het dak bestaat aldus uit een langgerekt schilddak met aankappingen ter plaatse van de topgevels aan de voor- en achterzijde. De schoorstenen op de nok worden afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen. De daken zijn belegd met rode verbeterde hollandse pannen en wateren af via houten bakgoten op klossen. De topgevels worden afgesloten door geprofileerde windveren. De rode bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. Het trasraam wordt, evenals alle muuropeningen, afgesloten door een rollaag. Met uitzondering van de gedraaide eindwoning hebben alle woningen in de VOORGEVEL een groot rechthoekig venster met twee gekoppelde schuiframen (oorspronkelijk met schuivende meerruits onder- en benedenramen) en een terugliggende ingangspartij met afgeschuinde zijde en afsluitende houten latei met geknipte loodslabben. De ingangen van de tussenwoningen zijn gekoppeld. Deze ondiepe portieken bezitten per woning een opgeklampte deur met klein zijlicht en een smal venster (draaiend onderraam, klappend bovenlicht) in de afgeschuinde zijde. De woningen met een topgevel aan de voorzijde hebben hier een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen (vijf in de topgevels van de eindwoningen). De noordelijke eindwoning heeft voorts in deze gevel een rechthoekig kelderlicht in het trasraam en een groot rechthoekig venster met drie gekoppelde schuiframen in de eerste bouwlaag. De LINKER ZIJGEVEL aan de 3e Mussenstraat heeft rechts de ingangspartij onder doorgetrokken dakschild van de noordelijke eindwoning. Dit ondiepe portiek bezit een opgeklampte deur met drie flankerende raampjes. De lateibalk wordt ondersteund door een bewerkte houten hoekstijl. Deze hoekstijl is geplaatst op een lage bakstenen muurdam met hardstenen afdekking. Het geveldeel met topgevel links van het portiek heeft in de eerste bouwlaag een ingang (thans venster) en in de geveltop een rechthoekig enkelruits raam. De RECHTER ZIJGEVEL is voorzien van een trappenhuisvenster en (oorspronkelijk) een ingang. Het gedeelte van de gevel boven de (oorspronkelijke) ingang is uitgevoerd als een kleine topgevel waarin een rechthoekig venster met enkelruits raam. Elke woning bezit in de ACHTERGEVEL een groot rechthoekig vensters met twee of drie gekoppelde ramen (stolp- en/of schuiframen met bovenlichten). De uitbouwen met plat dak of onder doorgetrokken dakschild zijn niet oorspronkelijk. Boven de platgedekte uitbouwen bevinden zich reeksen enkelruits valraampjes. De gekoppelde topgevels (nummers 3;4 en 7;8) hebben elk een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. De overige woningen hebben een brede houten dakkapel. Waardering WOONBLOK uit 1910-1911, bestaande uit een rij van acht woningen. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje arbeiderswoningen met een traditionele hoofdopzet en zorgvuldig gedetailleerde architectuur. De hoofdvorm en de gevelindeling zijn goed bewaard gebleven. Het object is een goed voorbeeld van het werk van de architect J.H. DE ROOS (1875-1942) en W.F. OVEREYNDER (1875-1941) en van bijzondere betekenis voor het oeuvre van dit architectenbureau. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex "Mussenberg", waarvan de kleinschalige opzet is geïnspireerd op de tuinstad-gedachte. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de vooruitstrevende situatie in Arnhem op het gebied van de volkshuisvesting, welke verbonden is met de Woningwet van 1902 (aandacht voor de volkshuisvesting, ontstaan van woningbouwverenigingen), de bekendheid met de buitenlandse moderne stedebouwkundige visies en het aantrekken van gekwalificeerde architecten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516816
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonblok aan de oostzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen in Arnhem

Woonblok in Klarendal

Klarendalseweg 207
Arnhem
Omschrijving Langgerekt WOONBLOK aan de westzijde van de Klarendalseweg tussen de 3e Mussenstraat en de 2e Mussenstraat, bestaande uit 12 w..

Woonblok in Klarendal

Mussenplein 1
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de zuidzijde van het Mussenplein en de 1e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De oostelijke..

Woonblok in Klarendal

3e Mussenstraat 1
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de zuidzijde van de 3e Mussenstraat, tussen het Mussenplein en de Klarendalseweg, dat bestaat uit een rijtje van ..

Woonblok in Klarendal

Mussenplein 9
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de noordzijde van het Mussenplein en de 3e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De westelijk..

Woonblok aan de westzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen

Mussenplein 11
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de westzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De zuidelijke eindwoning is ten opz..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)