Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok in Klarendal in Arnhem

Woonhuis

Kazernestraat 20
6822HR Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1910-1911


Beschrijving van Woonblok in Klarendal

Omschrijving WOONBLOK gesitueerd aan de oostzijde van de Kazernestraat tussen de Vijverlaan en de 1e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje van acht woningen (nummers 20-34). De woningen zijn twee aan twee geschakeld met gekoppelde topgevels afwisselend aan de voor- en achterzijde. Omdat het terrein in zuidelijke richting afhelt, verspringt de noklijn halverwege het blok éénmaal in hoogte. De scheidingsmuur tussen de woningen is hier tot boven het dak opgetrokken en uitgevoerd als trapgevels met een afsluitende schoorsteen. Het dak bestaat aldus uit twee in elkaars verlengde gelegen zadeldaken met aankappingen ter plaatse van de topgevels aan de voor- en achterzijde. Op de nokken zijn vijf schoorstenen geplaatst die worden afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen. De daken zijn belegd met rode verbeterde hollandse pannen en wateren af via houten bakgoten op klossen. De topgevels worden afgesloten door geprofileerde windveren. Indien de woningen aan de voorzijde een topgevel hebben, dan is in het achterschild een brede platgedekte houten dakkapel geplaatst (drie gekoppelde klapramen). Omgekeerd geldt hetzelfde. De rode bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. Het trasraam wordt, evenals alle muuropeningen, afgesloten door een rollaag. Elke woning heeft in de VOORGEVEL een groot rechthoekig venster met twee gekoppelde schuiframen (oorspronkelijk met schuivende meerruits onder- en bovenramen) en een terugliggende ingangspartij met afgeschuinde hoek en afsluitende houten latei met geknipte loodslabben. In dit ondiepe portiek (per twee gekoppeld) bevindt zich een opgeklampte deur met flankerend zijlicht en een smal venster (draaiend onderraam, klappend bovenlicht) in de afgeschuinde hoek. De woningen met gekoppelde topgevels aan de voorzijde hebben hier een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. De ZIJGEVELS hebben aan de straatzijde een schuifraam in de eerste bouwlaag. Alle woningen hebben in de ACHTERGEVEL een groot rechthoekig venster met twee of drie gekoppelde ramen (stolp- en/of schuiframen met bovenlichten). De achterdeur is geplaatst in een niet oorspronkelijke uitbouw naast dit venster. Boven de platte daken van genoemde uitbouwen bevinden zich kleine klapramen. De woningen met gekoppelde topgevels aan de achterzijde hebben hier een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. Waardering WOONBLOK uit 1910-1911, bestaande uit een rij van acht woningen. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje arbeiderswoningen met een traditionele hoofdopzet en zorgvuldig gedetailleerde architectuur. De hoofdvorm en de gevelindeling zijn goed bewaard gebleven. Het object is een goed voorbeeld van het werk van de architect J.H. DE ROOS (1875-1942) en W.F. OVEREYNDER (1875-1941) en van bijzondere betekenis voor het oeuvre van dit architectenbureau. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex "Mussenberg", waarvan de kleinschalige opzet is geïnspireerd op de tuinstad-gedachte. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de vooruitstrevende situatie in Arnhem op het gebied van de volkshuisvesting, welke verbonden is met de Woningwet van 1902 (aandacht voor de volkshuisvesting, ontstaan van woningbouwverenigingen), de bekendheid met de buitenlandse moderne stedebouwkundige visies en het aantrekken van gekwalificeerde architecten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516813
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Klarendal
Wijk van Arnhem
Map - NL - Arnhem - Wijk 07 Klarendal.svg
Kerngegevens
Gemeente Arnhem
Oppervlakte 0,68 km²  
Inwoners (2017) 7.495[1]

Klarendal is een wijk in Arnhem, gelegen tussen de wijken Spijkerkwartier en St. Marten. Klarendal is een authentieke volkswijk, met voornamelijk kleine woningen. De wijk heeft een etnisch gevarieerde samenstelling.

Geschiedenis

De eerste delen van Klarendal (in Arnhems dialect uitgesproken als klèrendoal) werden vanaf 1830 gebouwd. Nadat de gemeente van het St. Peters gasthuis een stuk grond aan de Hommelseweg kocht, kon hier buiten het centrum van de stad het kerkhof worden aangelegd. Klarendals trots, de Klarendalse Molen, werd in 1870 van de Amsterdamseweg verplaatst naar de wijk. Karakteristiek zijn het Luthers Hofje uit 1860 onder in de wijk en de zogeheten Mussenbuurt uit 1911 in het oostelijke, hogere deel van Klarendal. Roerige momenten in de Klarendalse geschiedenis waren het oproer tegen de verloedering in 1970, en de drugsopstand in 1989. Buurtbewoners spraken toen van Klarendal Tranendal.

Feitelijk kent Klarendal vier rondes stadsvernieuwing – een opkomst- en vervalcyclus van bijna 200 jaar.

  • In 1808 bezocht koning Lodewijk Napoleon Arnhem en gaf toestemming de vestingwerken te ontmantelen. Klarendal ontstond als eerste nieuwe volkswijk buiten de oude vestingwerken.
  • De tweede vernieuwingsronde ontstond naar aanleiding van het KIV/KNIV rapport van ca. 1850, waarin de staat constateerde dat de arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden leefden. De filantropische woningbouw deed na 1860 zijn intrede in de wijk.
  • Een derde ronde stadsvernieuwing had plaats in de jaren 1970 en -80 van de twintigste eeuw. De insteek was vooral woningverbetering.
  • Een vierde stadsvernieuwingsronde vond rond 2010 plaats. De bedoeling was velerlei economische activiteiten op modegebied in de wijk onder te brengen.

Wijkverbetering

In de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw werd in het kader van stadsvernieuwing grootschalig gesaneerd in het zuidelijke deel van de wijk. Aan de Klarendalseweg verscheen daarna in 1997 een nieuw klein winkelcentrum. In maart 2007 werd de wijk tot zogeheten Vogelaarwijk bestempeld.

De gemeente Arnhem heeft samen met Volkshuisvesting plannen ontwikkeld om verpauperde panden of panden met ongewenste bestemming (veelal coffeeshops) op te kopen en om te vormen tot kleine modewinkels. Deze bestemming sluit aan bij de interesse van studenten van de Arnhemse kunstacademie die op mode-gebied afstuderen. In mei 2008 kwam onderaan de Klarendalseweg dit 'modekwartier' gereed, inclusief de herbouw van het postdistributiecentrumgebouw dat voorheen bij het NS-station stond. Hierin is nu onder andere een café-restaurant gevestigd. De toegangsweg naar het modekwartier via de Sonsbeeksingel en Hommelstraat kreeg nieuw straatmeubilair, waaronder gehistoriseerde lantaarnpalen. Het plan kreeg de naam '100% mode' en de gemeente Arnhem is Klarendal 'modekwartier' gaan noemen. De ambitie is uitgesproken om van Klarendal een Notting Hill in het klein te maken.[bron?]

Een plaatselijk bekende inwoner van de wijk was beeldend kunstenaar Arno Arts. Hij was met zijn atelier gevestigd in een voormalige kruidenierswinkel aan de Klarendalseweg. In 2011 realiseerde hij in het kader van een verfraaiingsproject op de plaats waar voorheen de Corso bioscoop stond als gevelkunst een opvallende filmposter.

Afbeeldingen

Externe links

Zie ook


Monumenten in de buurt van Woonblok in Klarendal in Arnhem

Woonblok aan de westzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen

Mussenplein 11
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de westzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De zuidelijke eindwoning is ten opz..

Woonblok in Klarendal

Mussenplein 1
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de zuidzijde van het Mussenplein en de 1e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De oostelijke..

Woonblok in Klarendal

Kazernestraat 4
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK gesitueerd aan de oostzijde van de Kazernestraat tussen de 1e Mussenstraat en de Klarendalseweg, bestaande uit een ri..

Woonblok in Klarendal

4e Mussenstraat 4
Arnhem
Omschrijving WOONBLOKJE aan de westzijde van de 4e Mussenstraat, tussen het Mussenplein en de Vijverlaan, dat bestaat uit een rijtje van dr..

Woonblok in Klarendal

Mussenplein 9
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de noordzijde van het Mussenplein en de 3e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De westelijk..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)