Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok in Klarendal in Arnhem

Woonhuis

Kazernestraat 4
6822HR Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1910-1911


Beschrijving van Woonblok in Klarendal

Omschrijving WOONBLOK gesitueerd aan de oostzijde van de Kazernestraat tussen de 1e Mussenstraat en de Klarendalseweg, bestaande uit een rijtje van acht woningen (nummers 4-18). De woningen zijn twee aan twee geschakeld met gekoppelde topgevels afwisselend aan de voor- en achterzijde. Omdat het terrein in zuidelijke richting afhelt, verspringt de noklijn halverwege het blok éénmaal in hoogte. De scheidingsmuur tussen de woningen is hier tot boven het dak opgetrokken en uitgevoerd als trapgevels met een afsluitende schoorsteen. Het dak bestaat aldus uit twee in elkaars verlengde gelegen zadeldaken met aankappingen ter plaatse van de topgevels aan de voor- en achterzijde. Op de nokken zijn vijf schoorstenen geplaatst die worden afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen. De daken zijn belegd met rode verbeterde hollandse pannen en wateren af via houten bakgoten op klossen. De topgevels worden afgesloten door geprofileerde windveren. Indien de woningen aan de voorzijde een topgevel hebben, dan is in het achterschild een brede platgedekte houten dakkapel geplaatst (drie gekoppelde klapramen). Omgekeerd geldt hetzelfde. De rode bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. Het trasraam wordt, evenals alle muuropeningen, afgesloten door een rollaag. Elke woning heeft in de VOORGEVEL een groot rechthoekig venster met twee gekoppelde schuiframen (oorspronkelijk met schuivende meerruits onder- en bovenramen) en een terugliggende ingangspartij met afgeschuinde hoek en afsluitende houten latei met geknipte loodslabben. In dit ondiepe portiek (per twee gekoppeld) bevindt zich een opgeklampte deur met flankerend zijlicht en een smal venster (draaiend onderraam, klappend bovenlicht) in de afgeschuinde hoek. De woningen met gekoppelde topgevels aan de voorzijde hebben hier een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. De ZIJGEVELS hebben een schuifraam in de eerste bouwlaag aan de straatzijde. Alle woningen hebben in de ACHTERGEVEL een groot rechthoekig venster met twee of drie gekoppelde ramen (stolp- en/of schuiframen met bovenlichten). De achterdeur is geplaatst in een niet oorspronkelijke uitbouw naast dit venster. Boven de platte daken van genoemde uitbouwen bevinden zich kleine klapramen. De woningen met gekoppelde topgevels aan de achterzijde hebben hier een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. Waardering WOONBLOK uit 1910-1911, bestaande uit een rij van acht woningen. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje arbeiderswoningen met een traditionele hoofdopzet en zorgvuldig gedetailleerde architectuur. De hoofdvorm en de gevelindeling zijn goed bewaard gebleven. Het object is een goed voorbeeld van het werk van de architect J.H. DE ROOS (1875-1942) en W.F. OVEREYNDER (1875-1941) en van bijzondere betekenis voor het oeuvre van dit architectenbureau. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex "Mussenberg", waarvan de kleinschalige opzet is geïnspireerd op de tuinstad-gedachte. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de vooruitstrevende situatie in Arnhem op het gebied van de volkshuisvesting, welke verbonden is met de Woningwet van 1902 (aandacht voor de volkshuisvesting, ontstaan van woningbouwverenigingen), de bekendheid met de buitenlandse moderne stedebouwkundige visies en het aantrekken van gekwalificeerde architecten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516812
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Woonblok in Klarendal in Arnhem

Woonblok in Klarendal

Klarendalseweg 195
Arnhem
Omschrijving Langgerekt WOONBLOK aan de westzijde van de Klarendalseweg tussen de 2e Mussenstraat en de Kazernestraat, bestaande uit 12 won..

Woonblok in Klarendal

Mussenplein 1
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de zuidzijde van het Mussenplein en de 1e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De oostelijke..

Woonblok in Klarendal

Kazernestraat 20
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK gesitueerd aan de oostzijde van de Kazernestraat tussen de Vijverlaan en de 1e Mussenstraat, bestaande uit een rijtje..

Woonblok in Klarendal

Klarendalseweg 207
Arnhem
Omschrijving Langgerekt WOONBLOK aan de westzijde van de Klarendalseweg tussen de 3e Mussenstraat en de 2e Mussenstraat, bestaande uit 12 w..

Woonblok aan de oostzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen

Mussenplein 3
Arnhem
Omschrijving WOONBLOK aan de oostzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De noordelijke eindwoning is ten op..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)