Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Middenstandswoning in Arnhem

Woonhuis

Passavantlaan 42
6821JK Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1922-1924


Beschrijving van Middenstandswoning

Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan, tegenover de Richard Kolfschotenlaan. Het gedeeltelijk onderkelderde huis bestaat uit vier beneden- en vier bovenwoningen op rechthoekig grondplan. De bovenwoningen worden afgedekt door één zadeldak met overstek. De bredere gedeeltes van de benedenwoningen op de uiteinden van het blokje hebben zadeldaken die aansluiten op de zijgevels van de bovenbouw. De daken zijn belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het zadeldak van de bovenwoningen heeft aan de voor- en achterzijde een brede houten dakkapel met een vensterstrook van enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden). In het voor- en achterschild en op de nokuiteinden zijn bakstenen schoorstenen geplaatst. Het dakoverstek met bakgoot aan de voor- en achterzijde gaat een stukje de hoek om. Het dakoverstek bij de topgevels is voorzien van windveren. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het iets terugspringende trasraam is uitgevoerd in bruine baksteen. Onder het dakoverstek bevindt zich een band van donkere baksteen. De topgevels van de benedenwoningen zijn beschoten met planken die aan de onderzijde elk twee staafprofieltjes hebben. De ramen, de deuren (m.u.v. de voordeur) en de onderzijde van het dakoverstek zijn wit geschilderd; de overige houten onderdelen zijn groen geschilderd. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is in de eerste bouwlaag tien traveeën, en in de tweede bouwlaag acht traveeën breed. De eerste bouwlaag heeft in de tweede en negende travee een ingangspartij die bestaat uit een uitgebouwd houten portiek met luifel en twee paneeldeuren, waarvan één in een schuine zijde is geplaatst. De vijfde en zesde travee bezitten twee gekoppelde inpandige portieken met elk twee paneeldeuren. Boven de luifels van de portieken zijn enkelruits bovenlichten aangebracht. De derde, vierde, zevende en achtste travee hebben elk een grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. De hiervoor gelegen terrassen van de benedenwoningen worden van elkaar gescheiden door uitgemetselde muurdammen. Deze zogeheten "grindbakken" worden omheind door lage bakstenen tuinmuurtjes. De traveeën aan de uiteinden bezitten een rechthoekig venster met stolpraam en houten bloembak met staafprofiel op de hoeken. De tweede bouwlaag heeft in de traveeën aan de uiteinden een dito venster. Tussen deze traveeën bevindt zich een breed wit gepleisterd balkon dat in vier parten wordt opgedeeld door drie met geprofileerde planken beschoten scheidingsmuurtjes. Tussen deze muurtjes en het dakoverstek bevindt zich een plank met haaks daarop houten halve cirkels in de vorm van een dubbele kamstructuur. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. Het balkon is bereikbaar via dubbele glasdeuren tussen zij- en bovenlichten. De tussenwoningen hebben daarnaast nòg een dubbele balkondeur. De symmetrisch ingedeelde LINKER en RECHTER ZIJGEVEL hebben in de eerste bouwlaag twee rechthoekige vensters met enkelruits ramen en houten bloembakken. De beschoten topgevels van de benedenwoningen zijn voorzien van een vensterstrook met vijf enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De zijgevels van de bovenwoningen hebben aan weerszijden van de hierop aansluitende zadeldaken van de benedenwoningen een enkelruits raam. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is in de eerste bouwlaag tien traveeën, en in de tweede bouwlaag acht traveeën breed. De éénlaags linker en rechter travee bezitten elk een dubbele tuindeur. Het tweelaags middengedeelte wordt verticaal geleed door uitgemetselde muurdammen waarin muurkasten zijn ondergebracht. De beëindigingen van deze muurdammen zijn met planken beschoten en hebben een terugspringend gedeelte onder het dakoverstek. Tussen de muurdammen bevindt zich een breed wit gepleisterd balkon. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. De vier benedenwoningen en de vier bovenwoningen hebben elk één grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten, èn een glasdeur met flankerend enkelruits raam (in de eerste bouwlaag onder een gezamenlijk bovenlicht). Waardering MIDDENSTANDSWONINGEN uit 1922-1924. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blokje middenstandswoningen met een aan de Nederlandse tuinwijken verwante, en voor het interbellum karakteristieke architectuur met een traditionele hoofdopzet en een bijzondere detaillering. De hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp komen tot uitdrukking in de gave verhoudingen, het gevarieerde materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en het opvallende kleurgebruik. Als zodanig is het object een goed voorbeeld van het werk van architect G. VERSTEEG (1872-1938) en van bijzondere betekenis voor diens oeuvre. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex van de "Woningbouwvereniging voor Ambtenaren" in de middenstandswijk Sonsbeekkwartier-Noord. - Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een blokje middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516778
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Middenstandswoning in Arnhem

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 38
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan. De gedeeltelijk onderk..

Rijtje van zes middenstandswoningen

Passavantlaan 13
Arnhem
Omschrijving Rijtje van zes MIDDENSTANDSWONINGEN aan de westzijde van de Passavantlaan, tussen de Richard Kolfschotenlaan en het Goeman Bor..

Middenstandswoning

Passavantlaan 30
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd op de noordoostelijke hoek van de Passavantlaan en het Goeman Borgesiusplein. Het gedeeltelijk..

middenstandswoningen

Passavantlaan 25
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Passavantlaan en de Richard Kolfschotenlaan. Het gedeeltelij..

rijtje van zes middenstandswoningen

Richard Kolfschotenlaan 1
Arnhem
Omschrijving Rijtje van zes MIDDENSTANDSWONINGEN onder doorgaand zadeldak, gesitueerd aan de zuidzijde van de Richard Kolfschotenlaan. De g..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)