Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Middenstandswoning in Arnhem

Woonhuis

Passavantlaan 30
6821JJ Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1922-1924


Beschrijving van Middenstandswoning

Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd op de noordoostelijke hoek van de Passavantlaan en het Goeman Borgesiusplein. Het gedeeltelijk onderkelderde huis bestaat uit twee gespiegelde beneden- en twee gespiegelde bovenwoningen op rechthoekig grondplan, waarbij de bovenwoningen worden afgedekt door één zadeldak met overstek en de bredere gedeeltes van de benedenwoningen door zadeldaken die aansluiten op de zijgevels van de bovenbouw. De daken zijn belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het zadeldak van de bovenwoningen heeft aan de voor- en achterzijde een brede houten dakkapel. Beide dakkapellen bezitten per woning een vensterstrook van vijf vernieuwde ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden). De stroken worden geflankeerd en van elkaar gescheiden door geprofileerde houten panelen. Midden in het voor- en achterschild en op de nokuiteinden zijn bakstenen schoorstenen geplaatst. Het dakoverstek met bakgoot aan de voor- en achterzijde gaat een stukje de hoek om. Het dakoverstek bij de topgevels is voorzien van windveren. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het iets terugspringende trasraam is uitgevoerd in bruine baksteen. Onder het dakoverstek bevindt zich een band van donkere baksteen. De topgevels van de benedenwoningen zijn beschoten met planken die aan de onderzijde elk twee staafprofieltjes hebben. De ramen, de deuren (m.u.v. de voordeur) en de onderzijde van het dakoverstek zijn wit geschilderd; de overige houten onderdelen zijn groen geschilderd. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is in de eerste bouwlaag zes traveeën, en in de tweede bouwlaag vier traveeën breed. De eerste bouwlaag heeft in de tweede travee van links en rechts een ingangspartij die bestaat uit een uitgebouwd houten portiek met luifel waarin twee paneeldeuren met elk een verticale raamstrook. Eén deur is schuin aan de zijde geplaatst. Boven het portiek bevindt zich een enkelruits bovenlicht. De derde en vierde travee (tussen de ingangspartijen) hebben elk een grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Tussen deze traveeën bevindt zich een uitgemetselde muurdam die de terrassen van beide benedenwoningen van elkaar scheidt. Deze zogeheten "grindbakken" worden omheind door lage bakstenen tuinmuurtjes. De traveeën aan de uiteinden bezitten een rechthoekig venster met stolpraam en houten bloembak met staafprofiel op de hoeken. De tweede bouwlaag heeft in het midden een breed wit gepleisterd balkon dat in twee gelijke helften wordt opgedeeld door een met geprofileerde planken beschoten scheidingsmuurtje. Tussen dit muurtje en het dakoverstek bevindt zich een plank met haaks daarop houten halve cirkels in de vorm van een dubbele kamstructuur. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. Het balkon is bereikbaar via een dubbele glasdeur tussen zij- en bovenlichten. Aan weerszijden van het balkon bevindt zich een stolpraam met bloembak als in de eerste bouwlaag. De symmetrisch ingedeelde LINKER en RECHTER ZIJGEVEL hebben in de eerste bouwlaag twee rechthoekige vensters met enkelruits ramen en houten bloembakken. De beschoten topgevels van de benedenwoningen zijn voorzien van een vensterstrook met vijf enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De zijgevels van de bovenwoningen hebben aan weerszijden van de hierop aansluitende zadeldaken van de benedenwoningen een enkelruits raam. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is in de eerste bouwlaag zes traveeën, en in de tweede bouwlaag vier traveeën breed. De éénlaags linker en rechter travee bezitten elk een dubbele tuindeur. Het tweelaags middengedeelte wordt geflankeerd door uitgemetselde muurdammen waarin muurkasten zijn ondergebracht. De beëindigingen van deze muurdammen en die van de scheidingsmuur in het midden zijn met planken beschoten en hebben een terugspringend gedeelte onder het dakoverstek. Tussen de muurdammen bevindt zich een breed wit gepleisterd balkon. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. De twee benedenwoningen en de twee bovenwoningen hebben elk één grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten, èn een glasdeur met flankerend enkelruits raam (in de eerste bouwlaag onder een gezamenlijk bovenlicht). Waardering MIDDENSTANDSWONINGEN uit 1922-1924. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blokje middenstandswoningen met een aan de Nederlandse tuinwijken verwante, en voor het interbellum karakteristieke architectuur met een traditionele hoofdopzet en een bijzondere detaillering. De hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp komen tot uitdrukking in de gave verhoudingen, het gevarieerde materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en het opvallende kleurgebruik. Als zodanig is het object een goed voorbeeld van het werk van architect G. VERSTEEG (1872-1938) en van bijzondere betekenis voor diens oeuvre. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex van de "Woningbouwvereniging voor Ambtenaren" in de middenstandswijk Sonsbeekkwartier-Noord. - Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een blokje middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516776
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Middenstandswoning in Arnhem

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 26
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 38
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan. De gedeeltelijk onderk..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 22
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Middenstandswoning

Passavantlaan 42
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan, tegenover de Richard Kolfschotenlaan. Het gedeeltelijk ..

middenstandswoningen

Goeman Borgesiusplein 2
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN, twee beneden- en twee bovenwoningen onder één kap, gesitueerd op de noordwestelijke hoek van het Goema..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)