Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijtje van zes middenstandswoningen in Arnhem

Woonhuis

Richard Kolfschotenlaan 2
6821JG Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1922-1924


Beschrijving van Rijtje van zes middenstandswoningen

Omschrijving Rijtje van zes MIDDENSTANDSWONINGEN onder doorgaand zadeldak, gesitueerd aan de noordzijde van de Richard Kolfschotenlaan. De gedeeltelijk onderkelderde woonhuizen bestaan uit één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. Aan de voor- en achterzijde steken risalieten door de dakvoet heen en sluiten aan op een doorgaande houten dakkapel respectievelijk een loggia. De vensterstrook van de dakkapel bezit per woning vier gekoppelde en twee gekoppelde enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden), die van elkaar worden gescheiden door geprofileerde houten panelen. Het zadeldak is belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op de nok en in het achterschild zijn bakstenen schoorstenen geplaatst. Het dakoverstek met bakgoot aan de voor- en achterzijde gaat een stukje de hoek om. Het dakoverstek bij de topgevels is voorzien van windveren. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het iets terugspringende trasraam is uitgevoerd in bruine baksteen. Onder het dakoverstek bevindt zich een band van donkere baksteen. De topgevels zijn beschoten met planken die aan de onderzijde elk twee staafprofieltjes hebben. De ramen, de deuren (m.u.v. de voordeur) en de onderzijde van het dakoverstek zijn wit geschilderd; de overige houten onderdelen zijn groen geschilderd. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is twaalf traveeën breed. De linker en rechter travee hebben een uitgebouwd houten portiek met luifel op bakstenen plint, waarin een deur met verticale raamstrook. Boven de luifel is een bovenlicht geplaatst. De overige vier ingangen bevinden zich in de twee risalieten, onder een gezamenlijke luifel en laag bovenlicht. Tussen deze ingangen bevonden zich oorspronkelijk zes glazen bouwstenen. Een koekoek biedt plaats aan twee kelderlichten. Aan weerszijden van de risalieten bevinden zich twee grote rechthoekige muuropeningen waarin dubbele glasdeuren tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Hiervoor bevinden zich terrassen, zogeheten "grindbakken", die omheind worden door lage bakstenen tuinmuurtjes waarin bloembakken zijn opgenomen. De symmetrisch ingedeelde LINKER en RECHTER ZIJGEVEL hebben een kelderlicht in de plint; in de eerste bouwlaag een toiletraampje en twee rechthoekige vensters met enkelruits ramen; in de beschoten topgevels een vensterstrook met vier enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft in de risalieten glasdeuren met flankerende enkelruits ramen. Terzijde van de risalieten bezit elke woning een grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. De risalieten worden, met uitzondering van die op de hoeken, afgesloten door gekoppelde balkons onder een luifel. In het verlengde van de balkons zijn in het achterschild brede dakkapellen geplaatst met vier enkelruits ramen per woning. Waardering Rijtje van zes MIDDENSTANDSWONINGEN uit 1922-1924. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje middenstandswoningen met een aan de Nederlandse tuinwijken verwante, en voor het interbellum karakteristieke architectuur met een traditionele hoofdopzet en een bijzondere detaillering. De hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp komen tot uitdrukking in de gave verhoudingen, het gevarieerde materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en het opvallende kleurgebruik. Als zodanig is het object een goed voorbeeld van het werk van architect G. VERSTEEG (1872-1938) en van bijzondere betekenis voor diens oeuvre. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex van de "Woningbouwvereniging voor Ambtenaren" in de middenstandswijk Sonsbeekkwartier-Noord. - Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een rijtje middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516769
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijtje van zes middenstandswoningen in Arnhem

middenstandswoningen

Passavantlaan 25
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Passavantlaan en de Richard Kolfschotenlaan. Het gedeeltelij..

rijtje van zes middenstandswoningen

Richard Kolfschotenlaan 1
Arnhem
Omschrijving Rijtje van zes MIDDENSTANDSWONINGEN onder doorgaand zadeldak, gesitueerd aan de zuidzijde van de Richard Kolfschotenlaan. De g..

middenstandswoningen

Lorentzlaan 18
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN, gesitueerd op de noordoostelijke hoek van de Lorentzlaan en de Richard Kolfschotenlaan. Het gedeeltelijk..

middenstandswoningen

Lorentzlaan 10
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN, gesitueerd op de zuidoostelijke hoek van de Lorentzlaan en de Richard Kolfschotenlaan. Het gedeeltelijk ..

Rijtje van zes middenstandswoningen

Passavantlaan 13
Arnhem
Omschrijving Rijtje van zes MIDDENSTANDSWONINGEN aan de westzijde van de Passavantlaan, tussen de Richard Kolfschotenlaan en het Goeman Bor..

Kaart & Routeplanner