Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijtje van tien middenstandswoningen in Arnhem

Woonhuis

Goeman Borgesiusplein 9
6821JA Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1922-1924


Beschrijving van Rijtje van tien middenstandswoningen

Omschrijving Rijtje van tien MIDDENSTANDSWONINGEN aan de zuidzijde van het Goeman Borgesiusplein dat bestaat uit zes gedeeltelijk onderkelderde woonhuizen van één bouwlaag en zolderverdieping (doorgaand zadeldak) op rechthoekig grondplan, met daarop aansluitend een meergezinshuis met twee beneden- en twee bovenwoningen op rechthoekig grondplan, waarbij de bovenwoningen worden afgedekt door één zadeldak en de bredere gedeeltes van de benedenwoningen door zadeldaken die aansluiten op de zijgevels van de bovenbouw. De daken hebben een overstek en zijn belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op de nok van de éénlaags huizen zijn drie bakstenen schoorstenen geplaatst. Het zadeldak van de bovenwoningen heeft twee schoorstenen op de nok en één schoorsteen midden in het voor- en achterschild. Het dakoverstek met bakgoot aan de voor- en achterzijde gaat een stukje de hoek om. Het dakoverstek bij de topgevels is voorzien van windveren. In de voor- en achterschilden zijn brede doorgaande houten dakkapellen geplaatst met een vensterstrook. In het éénlaags gedeelte bezit deze vensterstrook per woning vier gekoppelde en twee gekoppelde enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden), die van elkaar worden gescheiden door geprofileerde houten panelen. Bij de bovenwoningen bezit deze vensterstrook per woning vijf gekoppelde enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden), die van elkaar worden gescheiden door geprofileerde houten panelen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het iets terugspringende trasraam is uitgevoerd in bruine baksteen. Onder het dakoverstek bevindt zich een band van donkere baksteen. Met uitzondering van de bovenwoningen zijn de topgevels beschoten met planken die aan de onderzijde elk twee staafprofieltjes hebben. De ramen, de deuren (m.u.v. de voordeur) en de onderzijde van het dakoverstek zijn wit geschilderd; de overige houten onderdelen zijn groen geschilderd. De VOORGEVEL van het lage gedeelte is twaalf traveeën breed. Met uitzondering van het eindtype bezit elke woning in deze gevel een uitgebouwd houten portiek op bakstenen plint met luifel, bovenlicht en deur met verticale raamstrook; een koekoek met kelderlicht; en een grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Hiervoor bevinden zich terrassen, zogeheten "grindbakken", die omheind worden door lage bakstenen tuinmuurtjes waarin bloembakken zijn opgenomen. De woning aan het uiteinde heeft een enkelruits raam in plaats van een ingang in de voorgevel, die ter plaatse een voorsprong maakt. De VOORGEVEL van het hoge gedeelte is in de eerste bouwlaag zes traveeën, en in de tweede bouwlaag vier traveeën breed. De eerste bouwlaag heeft in de tweede travee van links en rechts een ingangspartij die bestaat uit een uitgebouwd houten portiek met luifel waarin twee paneeldeuren met elk een verticale raamstrook. Eén deur is schuin aan de zijde geplaatst. Boven het portiek bevindt zich een enkelruits bovenlicht. De derde en vierde travee (het middengedeelte) hebben elk een grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Tussen deze traveeën bevindt zich een uitgemetselde muurdam die de terrassen van beide benedenwoningen van elkaar scheidt. Deze zogeheten "grindbakken" worden omheind door lage bakstenen tuinmuurtjes. De rechter travee bezit een rechthoekig venster met stolpraam en houten bloembak met staafprofiel op de hoeken. De linker travee bezit een dubbele glasdeur onder enkelruits bovenlicht. De tweede bouwlaag heeft in het midden een breed wit gepleisterd balkon dat in twee gelijke helften wordt opgedeeld door een met geprofileerde planken beschoten scheidingsmuurtje. Tussen dit muurtje en het dakoverstek bevindt zich een plank met haaks daarop houten halve cirkels in de vorm van een dubbele kamstructuur. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. Het balkon is bereikbaar via een dubbele glasdeur tussen zij- en bovenlichten. Aan weerszijden van het balkon bevindt zich een stolpraam met bloembak als in de eerste bouwlaag. De LINKER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag een toiletraampje, twee rechthoekige vensters met enkelruits ramen (bij het voorste venster een houten bloembak), een deur met verticale raamstrook onder een luifel; in de beschoten topgevels een vensterstrook met zes enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De symmetrisch ingedeelde RECHTER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag twee rechthoekige vensters met enkelruits ramen en houten bloembakken en in de beschoten topgevel van de benedenwoningen een vensterstrook met vijf enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De topgevel van de bovenwoning heeft aan weerszijden van de hierop aansluitende zadeldaken van de benedenwoningen een enkelruits raam. De ACHTERGEVEL van het lage gedeelte bezit per woning een risaliet met een deur en flankerend enkelruits raam, en ter plaatse van een gevelterugsprong in de eerste bouwlaag een grote rechthoekige muuropening (dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten) en in de tweede bouwlaag een loggia (dubbele deur tussen openslaande ramen). De ACHTERGEVEL van het hoge gedeelte (twee beneden- en twee bovenwoningen) heeft in de zijtraveeën een dubbele tuindeur. Het tweelaags middengedeelte wordt geflankeerd door uitgemetselde muurdammen waarin muurkasten zijn ondergebracht. De beëindigingen van deze muurdammen en die van de scheidingsmuur in het midden zijn met planken beschoten en hebben een terugspringend gedeelte onder het dakoverstek. Tussen de muurdammen bevindt zich een breed wit gepleisterd balkon. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. De beneden- en de bovenwoningen hebben elk één grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten, èn een glasdeur met flankerend enkelruits raam (in de eerste bouwlaag onder een gezamenlijk bovenlicht). Waardering Rijtje van tien MIDDENSTANDSWONINGEN uit 1922-1924. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje middenstandswoningen met een aan de Nederlandse tuinwijken verwante, en voor het interbellum karakteristieke architectuur met een traditionele hoofdopzet en een bijzondere detaillering. De hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp komen tot uitdrukking in de gave verhoudingen, het gevarieerde materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en het opvallende kleurgebruik. Als zodanig is het object een goed voorbeeld van het werk van architect G. VERSTEEG (1872-1938) en van bijzondere betekenis voor diens oeuvre. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex van de "Woningbouwvereniging voor Ambtenaren" in de middenstandswijk Sonsbeekkwartier-Noord. - Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een rijtje middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516760
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijtje van tien middenstandswoningen in Arnhem

Middenstandswoningen

Goeman Borgesiusplein 1
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN, twee beneden- en twee bovenwoningen onder één kap, gesitueerd op de zuidwestelijke hoek van het Goeman..

Middenstandswoning

Passavantlaan 10
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan, tegenover het Goeman Borgesiusplein. Het gedeeltelijk o..

Middenstandswoningen

Goeman Borgesiusplein 29
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN, twee beneden- en twee bovenwoningen onder één kap, gesitueerd op aan de zuidzijde van het Goeman Borge..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 18
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 22
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rijtje van tien middenstandswoningen in Arnhem

Foto's (1)