Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Middenstandswoningen in Arnhem

Woonhuis

Goeman Borgesiusplein 1
6821JA Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1922-1924


Beschrijving van Middenstandswoningen

Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN, twee beneden- en twee bovenwoningen onder één kap, gesitueerd op de zuidwestelijke hoek van het Goeman Borgesiusplein en de Passavantlaan. Het gedeeltelijk onderkelderde huis bestaat uit twee bouwlagen en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. Het zadeldak met overstek is belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Aan de voor- en achterzijde bevindt zich een brede houten dakkapel. Beide dakkapellen bezitten per bovenwoning een vensterstrook van vijf vernieuwde ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden). De vensterstroken worden geflankeerd en van elkaar gescheiden door geprofileerde houten panelen. Midden op de nok is een bakstenen schoorsteen geplaatst. Het dakoverstek met bakgoot aan de voor- en achterzijde gaat een stukje de hoek om. Het dakoverstek bij de topgevels is voorzien van windveren. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het iets terugspringende trasraam is uitgevoerd in bruine baksteen. Onder het dakoverstek bevindt zich een band van donkere baksteen. De topgevels zijn beschoten met planken die aan de onderzijde elk twee staafprofieltjes hebben. De ramen, de deuren (m.u.v. de voordeur) en de onderzijde van het dakoverstek zijn wit geschilderd; de overige houten onderdelen zijn groen geschilderd. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is vier traveeën breed en heeft een gevelterugsprong in het midden. In dit terugliggende gedeelte bevinden zich in de eerste en in de tweede bouwlaag twee grote rechthoekige muuropeningen met elk een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Tussen de linker en rechter benedenwoning bevindt zich een uitgemetselde muurdam met aan weerszijden een terras. Deze zogeheten "grindbakken" worden omheind door lage bakstenen tuinmuurtjes waarin bloembakken zijn opgenomen. De tweede bouwlaag heeft ter plaatse van de gevelterugsprong een breed wit gepleisterd balkon, dat in twee gelijke helften wordt opgedeeld door een met geprofileerde planken beschoten scheidingsmuurtje. Tussen dit muurtje en het dakoverstek bevindt zich een plank met haaks daarop houten halve cirkels in de vorm van een dubbele kamstructuur. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. De linker en rechter travee hebben hoekvensters in de afgeschuinde zijde van de gevelterugsprong. Deze vensters bezitten twee enkelruits draairamen en zijn in de eerste bouwlaag voorzien van houten bloembakken met een staafprofiel op de hoeken. Tegen de LINKER en RECHTER ZIJGEVEL is een kleine uitbouw met plat dak geplaatst waarin de ingangen van de woningen. Deze uitbouwen hebben in de afgeschuinde voorzijde een deur onder luifeltje (benedenwoningen) en tegen de zijkant een uitgebouwd portiek waarin een deur tussen zijlichten (bovenwoningen). De portieken bestaan uit een bakstenen muurtje waarop houten kolommen, meerruits ramen en een plat dak. In de zijkant van de uitbouw bevinden zich bovendien twee smalle verticale raampjes en een kelderlicht. Achter de uitbouw bevindt zich een rechthoekig venster met enkelruits raam. De tweede bouwlaag heeft eveneens twee smalle verticale raampjes. De zolderverdieping heeft in het beschoten topgevelgedeelte een vensterstrook met vijf enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en heeft een brede gevelterugsprong in het midden. In dit terugliggende gedeelte bevinden zich in de eerste en in de tweede bouwlaag elk twee grote rechthoekige muuropeningen met een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Tussen de linker en rechter benedenwoning bevindt zich een uitgemetselde muurdam, waarop het brede wit gepleisterde balkon van de tweede bouwlaag steunt. Het balkon is in twee gelijke helften opgedeeld door een met planken beschoten scheidingsmuur met een terugspringend gedeelte onder het dakoverstek. In de scheidingsmuur zijn kasten opgenomen. Het balkon heeft een gesloten balustrade waarop een houten leuning die bestaat uit drie planken met daartussen rood geschilderde bol- en kegelvormen. De linker en rechter travee hebben in de eerste bouwlaag een smalle deur; in de tweede bouwlaag twee gekoppelde enkelruits ramen en in de hoek met de gevelterugsprong een balkondeur. Waardering MIDDENSTANDSWONINGEN uit 1922-1924. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blokje middenstandswoningen met een aan de Nederlandse tuinwijken verwante, en voor het interbellum karakteristieke architectuur met een traditionele hoofdopzet en een bijzondere detaillering. De hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp komen tot uitdrukking in de gave verhoudingen, het gevarieerde materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en het opvallende kleurgebruik. Als zodanig is het object een goed voorbeeld van het werk van architect G. VERSTEEG (1872-1938) en van bijzondere betekenis voor diens oeuvre. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex van de "Woningbouwvereniging voor Ambtenaren" in de middenstandswijk Sonsbeekkwartier-Noord. - Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een blokje middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516759
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Middenstandswoningen in Arnhem

Rijtje van tien middenstandswoningen

Goeman Borgesiusplein 9
Arnhem
Omschrijving Rijtje van tien MIDDENSTANDSWONINGEN aan de zuidzijde van het Goeman Borgesiusplein dat bestaat uit zes gedeeltelijk onderkeld..

Middenstandswoning

Passavantlaan 10
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan, tegenover het Goeman Borgesiusplein. Het gedeeltelijk o..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 18
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 22
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Twee middenstandswoningen onder 1 kap

Passavantlaan 26
Arnhem
Omschrijving Blokje van twee MIDDENSTANDSWONINGEN onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Passavantlaan en tegenover het Goeman..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)