Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijtje van vier middenstandswoningen in Arnhem

Woonhuis

St. Nicolaïlaan 10
6821HL Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1922-1924


Beschrijving van Rijtje van vier middenstandswoningen

Omschrijving Rijtje van vier MIDDENSTANDSWONINGEN onder doorgaand zadeldak, gesitueerd aan de oostzijde van de Sint Nicolailaan. De gedeeltelijk onderkelderde woonhuizen bestaan uit één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. Aan de voor- en achterzijde steekt een middenrisaliet van twee traveeën door de dakvoet heen en sluit aan op een doorgaande houten dakkapel respectievelijk een loggia. De vensterstrook in de dakkapel aan de voorzijde bezit per woning vier gekoppelde en twee gekoppelde enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden), die van elkaar worden gescheiden door geprofileerde houten panelen. Het zadeldak is belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op de nok en in het achterschild zijn bakstenen schoorstenen geplaatst. Het dakoverstek met bakgoot aan de voor- en achterzijde gaat een stukje de hoek om. Het dakoverstek bij de topgevels is voorzien van windveren. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het iets terugspringende trasraam is uitgevoerd in bruine baksteen. Onder het dakoverstek bevindt zich een band van donkere baksteen. De topgevels zijn beschoten met planken die aan de onderzijde elk twee staafprofieltjes hebben. De ramen, de deuren (m.u.v. de voordeur) en de onderzijde van het dakoverstek zijn wit geschilderd; de overige houten onderdelen zijn groen geschilderd. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is acht traveeën breed. De linker en rechter travee hebben een uitgebouwd houten portiek met luifel op bakstenen plint, waarin een deur met verticale raamstrook. Boven de luifel is een bovenlicht geplaatst. De overige twee ingangen bevinden zich in de middenrisaliet, onder een gezamenlijke luifel en laag bovenlicht. Tussen deze ingangen bevonden zich oorspronkelijk zes glazen bouwstenen. Een koekoek biedt plaats aan twee kelderlichten. Aan weerszijden van de middenrisaliet bevinden zich twee grote rechthoekige muuropeningen waarin dubbele glasdeuren tussen enkelruits zij- en bovenlichten. Hiervoor bevinden zich terrassen, zogeheten "grindbakken", die omheind worden door lage bakstenen tuinmuurtjes waarin bloembakken zijn opgenomen. De LINKER en RECHTER ZIJGEVEL hebben een kelderlicht in de plint; in de eerste bouwlaag een toiletraampje en twee rechthoekige vensters met enkelruits ramen; in de beschoten topgevels een vensterstrook met vier enkelruits ramen (oorspronkelijk met horizontale roeden) en een smal verticaal zolderraampje. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft in de risalieten glasdeuren met flankerende enkelruits ramen. Terzijde van de risalieten bezit elke woning een grote rechthoekige muuropening waarin een dubbele glasdeur tussen enkelruits zij- en bovenlichten. De risalieten worden, met uitzondering van die op de hoeken, afgesloten door gekoppelde balkons onder een luifel. In het verlengde van de balkons zijn in het achterschild brede dakkapellen geplaatst met vier enkelruits ramen per woning. Waardering Rijtje van vier MIDDENSTANDSWONINGEN uit 1922-1924. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje middenstandswoningen met een aan de Nederlandse tuinwijken verwante, en voor het interbellum karakteristieke architectuur met een traditionele hoofdopzet en een bijzondere detaillering. De hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp komen tot uitdrukking in de gave verhoudingen, het gevarieerde materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en het opvallende kleurgebruik. Als zodanig is het object een goed voorbeeld van het werk van architect G. VERSTEEG (1872-1938) en van bijzondere betekenis voor diens oeuvre. - Van stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex van de "Woningbouwvereniging voor Ambtenaren" in de middenstandswijk Sonsbeekkwartier-Noord. - Van cultuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een rijtje middenstandswoningen, gebouwd in opdracht van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen woningbouwvereniging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516758
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijtje van vier middenstandswoningen in Arnhem

Middenstandswoningen

Pontanuslaan 33
Arnhem
Omschrijving MIDDENSTANDSWONINGEN gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Pontanuslaan en de Sint Nicolailaan. Het gedeeltelijk onderk..

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 13
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 13-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan ..

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 17
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan ..

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 11
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 11/ Pontanuslaan 31, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekig..

rijtje van tien middenstandswoningen

Goeman Borgesiusplein 37
Arnhem
Omschrijving Rijtje van tien MIDDENSTANDSWONINGEN aan de zuidzijde van het Goeman Borgesiusplein dat bestaat uit zes gedeeltelijk onderkeld..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)