Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vier woningen met poort en schuurtjes in Arnhem

Woonhuis

Pontanuslaan 23
6821HM Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1921-1922


Beschrijving van Vier woningen met poort en schuurtjes

Omschrijving: Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 23-29, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende hoekpartijen aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is tien traveeën breed. De licht vooruitspringende hoekwoningen zijn tweebeukig terwijl de middenwoningen driebeukig zijn. De vier middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaande uit een rechthoekige, met het trasraam corresponderende basis. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam. De ruimte die in de basis overblijft doet dienst als plantenbak. De erkers worden geflankeerd door houten paneeldeuren met ruit, diagonale roedenverdeling en bovenlicht. De diagonale roedenverdeling is bij de meeste voordeuren overigens verdwenen. De voordeuren worden geflankeerd door haaks op de voorgevel staande muurtjes, waarvan één tevens de zijkant vormt van de erkerpartij. Iedere erkerpartij wordt afgesloten door één doorlopende luifel hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. De erkers bezitten meerruits stalen ramen. Aan weerszijden van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters met 12-ruits ramen. De hoekwoningen bezitten op de begane grond twee brede 12-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten en op de verdieping twee 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. Alle vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een rand siermetselwerk. Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan. De LINKERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de rechter zijgevel. Links van de ingangspartij sluit echter de muur aan die het blok verbindt met Pontanuslaan 15-21 (voor beschrijving muur: zie aldaar). De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is acht traveeën breed. Iedere woning bezit een dubbele tuindeur met zijlichten en een keukendeur met boven- en zijlichten. De achtertuinen worden hier gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. De middenwoningen bezitten samen één balkon met een gepotdekselde scheidingswand. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. De middenwoningen bezitten tussen de balkondeur en het brede slaapkamervenster bovendien een smal venster met 3-ruits stalen raam. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band. Het blok Pontanuslaan 23-29 is verbonden met het blok Pontanuslaan 15-21 door middel van een tegen de linker zijgevel aangebouwde, tweemaal geknikte, halfsteens muur met POORT. De uit rode baksteen opgetrokken muur is voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en een hogere, licht vooruitspringende middenpartij met een rondboogvormig afgesloten onderdoorgang in een omlijsting van een drie strekken brede rollaag met siermetselwerk midden boven de opening. De middenpartij bezit een vooruitspringende plint van uitspringende gemetselde banden met rollagen ertussen. De vooruitspringende delen doen dienst als bloembak. Muur en middenpartij worden afgesloten door een brede uitgemetselde rollaag met tandlijst. In de openingen waren oorspronkelijk vermoedelijk ijzeren hekwerken geplaatst. De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling. Waardering: Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 23-29. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een blok van vier woningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School. - Van stedebouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516755
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vier woningen met poort en schuurtjes in Arnhem

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 13
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 13-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan ..

Vier woningen met poort en schuurtjes

Pontanuslaan 15
Arnhem
Omschrijving: Blok van VIER WONINGEN met POORTEN en SCHUURTJES, Pontanuslaan 15-21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooru..

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 17
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan ..

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 11
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 11/ Pontanuslaan 31, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekig..

Dubbelwoning

Sickeszlaan 17
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING, Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vier woningen met poort en schuurtjes in Arnhem

Foto's (1)