Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbelwoning in Arnhem

Woonhuis

Sickeszlaan 17
6821HW Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1921-1922


Beschrijving van Dubbelwoning

Omschrijving: DUBBELWONING, Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde van nr. 21, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De éénlaags uitbouw (oorspronkelijk schuurtje) bezit een overstekend plat dak, waarop een balkon met gepotdekselde balustrade. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is vier traveeën breed. De middelste traveeën bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaand uit een driezijdige, met het trasraam corresponderende, basis met tandversiering op de hoeken. Hierop staan twee driezijdige houten erkers, gescheiden door een overhoeks geplaatste, gemetselde muurdam, eveneens met tandversiering op de hoek. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers worden afgesloten door één doorlopend plat dakje met een houten lijst. De erker van nr. 21 bezit meerruits ramen. Boven de erkerpartij bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Links van de erkerpartij bevindt zich een venster met 9-ruits stalen raam met 3-ruits bovenlicht. Op de eerste verdieping bevinden zich boven de erkerpartij zes smalle vensters, waarvan de linker drie met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, geflankeerd door brede vensters, waarvan het linker met 12-ruits raam. De ramen van nr. 21 hebben een horizontale roedenverdeling. Bij Sickeszlaan nr. 17 zijn alle deuren en ramen vervangen door kunststof exemplaren.De vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. De symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop een houten bloembak op houten consoles rust. Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde, gepleisterde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan. De t.o.v. de linkerzijgevel iets vooruitspringende uitbouw tegen de achtergevel bezit een gewijzigd venster. De RECHTERZIJGEVEL is, afgezien van de uitbouw, wat betreft opzet, indeling en detaillering van het metselwerk identiek aan de rechter zijgevel. Bij Sickeszlaan nr. 17 ontbreekt de bloembak en zijn echter alle ramen vervangen door kunststof exemplaren. Rechts van de ingangspartij sluit bovendien een muurtje aan dat de dubbelwoning verbindt met het blok van zes woningen Sickeszlaan 5-15. In het midden van het muurtje bevindt zich een gemetselde bloembak met terugliggende rollagen, terwijl houten hekjes aan weerszijden van de bloembak toegang geven tot de achtertuinen. De ACHTERGEVEL is vier traveeën breed en bezit in het midden twee dubbele tuindeuren met zijlichten, gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. In de linker travee bevindt zich een keukendeur met boven- en zijlichten. Hierboven bevindt zich een betonnen balkon op betonnen consoles met een gewijzigde balustrade en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters. De rechter travee wordt grotendeels ingenomen door de uitbouw. In de hoek tussen achtergevel en uitbouw is een kleinere uitbouw, waarin zich de achterdeur met bovenlicht bevindt. In de linkerzijgevel van de uitbouw bevindt zich de oorspronkelijke schuurdeur. Boven de uitbouw bevindt zich een dubbele balkondeur. Deuren en vensters worden afgezien van de balkondeuren en de schuurdeur, afgesloten door een betonnen band. Deuren en ramen van St. Nicolailaan 21 zijn deels van staal, overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Bij Sickeszlaan nr. 17 zijn echter alle deuren en ramen vervangen door kunststof exemplaren. Nr. 17 bezit in de achtertuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak. Waardering: DUBBELWONING, Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21. - Van architectuurhistorische waarde als goed en voor de helft gaaf voorbeeld van een dubbelwoning in de stijl van de Nieuwe Haagse School. - Van stedebouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516750
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbelwoning in Arnhem

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 17
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 17-19, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan ..

Zes woningen met schuurtjes

Sickeszlaan 5
Arnhem
Omschrijving: Blok van ZES WONINGEN met SCHUURTJES, Sickeszlaan 5-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende h..

Vier woningen met poort en schuurtjes

Pontanuslaan 23
Arnhem
Omschrijving: Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 23-29, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruit..

Dubbelwoning met schuurtjes

St. Nicolaïlaan 13
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, St. Nicolailaan 13-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan ..

Vier woningen met poort en schuurtjes

Pontanuslaan 15
Arnhem
Omschrijving: Blok van VIER WONINGEN met POORTEN en SCHUURTJES, Pontanuslaan 15-21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooru..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbelwoning in Arnhem

Foto's (1)