Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zes woningen met schuurtjes in Arnhem

Woonhuis

Sickeszlaan 5
6821HW Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: 1921-1922


Beschrijving van Zes woningen met schuurtjes

Omschrijving: Blok van ZES WONINGEN met SCHUURTJES, Sickeszlaan 5-15, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruitspringende hoekpartijen aan de straatzijde, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak. De gevels zijn voorzien van een door een rollaag afgesloten trasraam en tot aan de onderdorpels van de verdiepingvensters opgetrokken in rode en daarboven in gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Tussen de rode en de gele baksteen bevindt zich een schuin uitgemetselde rollaag in rode baksteen. De licht vooruitspringende partijen van de zijgevels bestaan geheel uit rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een witgeschilderde betonnen rand met daarboven een houten daklijst en een houten bakgoot met een groot overstek. De spiegel-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is veertien traveeën breed. De licht vooruitspringende hoekwoningen zijn tweebeukig terwijl de middenwoningen driebeukig zijn. Tussen de hoekwoningen en de middenwoningen bevinden zich smallere tweebeukige woningen. De traveeën 4,5,6 en 9,10,11 bezitten op de begane grond een licht vooruitspringende erkerpartij, bestaande uit een rechthoekige, met het trasraam corresponderende basis. Hierop staat een driezijdige houten erker. De driehoekjes die in de basis overblijven doen dienst als plantenbak. De erkers bezitten meerruits stalen ramen. De erkers worden geflankeerd door houten paneeldeuren met ruit, diagonale roedenverdeling en bovenlicht. Aan weerszijden van de deuren bevinden zich haaks op de voorgevel staande muurtjes, waarvan één tevens de zijkant van de erkerpartij vormt. Naast de deuren bevinden zich een wc-raampjes. De vooruitspringende erkerpartijen, bestaande uit een erker twee deuren en twee wc-raampjes, worden afgesloten door één doorlopende luifel, hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Aan weerszijden van de erkerpartijen bevinden zich vensters met 9-ruits stalen ramen en 3-ruits bovenlichten. Hierboven bevinden zich op de eerste verdieping brede vensters met 12-ruits ramen. Boven de erkerpartijen bevinden zich vier smalle vensters met 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken. De hoekwoningen bezitten op de begane grond twee brede 12-ruits ramen met 4-ruits bovenlichten en op de verdieping twee 12-ruits ramen. De ramen hebben een horizontale roedenverdeling. Alle vensters worden afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. De symmetrisch ingedeelde RECHTERZIJGEVEL bezit een vooruitspringende middenpartij, waarin zich de ingangspartij bevindt, die wordt verlevendigd door in- en uitspringende gemetselde vlakken, deels uitgevoerd in staand verband. De houten paneeldeur met rechthoekig raam met diagonale roedenverdeling wordt afgesloten door een gegolfde betonnen band en geflankeerd door twee haaks op de gevel staande muurtjes en door twee smalle vensters. Hierboven bevindt zich over de gehele breedte van de middenpartij een houten luifel op getrapte houten consoles en hangend aan geornamenteerde smeedijzeren trekstangen. Boven de luifel bevinden zich drie smalle vensters voorzien van 3-ruits stalen ramen met ingeschreven driehoeken, afgesloten door een smalle gegolfde betonnen band. Onder de vensters bevindt zich een uitgemetselde rand siermetselwerk met kraagsteentjes, waarop oorspronkelijk een houten bloembak heeft gestaan. Het vooruitspringende middengedeelte wordt boven de goot als het ware voortgezet in de twee gemetselde schoorstenen die precies boven de hoekdammen van dit middendeel staan. Rechts van de ingangspartij sluit een muurtje aan dat dit blok verbindt met de dubbelwoning Sickeszlaan 1-3. In het midden van dit muurtje bevindt zich een gemetselde plantenbak met terugliggende rollagen, die aan weerszijden wordt geflankeerd door houten hekjes die toegang geven tot de achtertuinen. De LINKERZIJGEVEL is vrijwel identiek aan de rechter zijgevel. Hier sluit het muurtje dat het blok verbindt met de dubbelwoning Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21 echter links van de ingangspartij aan. De spiegel-symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is twaalf traveeën breed. Iedere woning bezit een dubbele tuindeur met zijlichten en een keukendeur met boven- en zijlichten. De achtertuinen worden hier gescheiden door een haaks op de gevel staande muur. Boven de keukendeuren bevinden zich betonnen balkons op betonnen consoles met gepotdekselde balustrades, waarvan de planken aan de onderzijde geschulpt zijn, en dubbele balkondeuren, afgesloten door een rollaag. De woningen Sickeszlaan 7-9 en 11-13 bezitten samen één balkon met een gepotdekselde scheidingswand. Boven de tuindeuren bevinden zich brede vensters met 12-ruits stalen ramen. De middenwoningen 9 en 11 bezitten tussen de balkondeur en het brede slaapkamervenster bovendien een smal venster met 3-ruits stalen raam. Deuren en ramen zijn overwegend meerruits en voorzien van een horizontale roedenverdeling. Zij worden, afgezien van de balkondeuren, afgesloten door een betonnen band. Bij Sickeszlaan 9, 11 en 13 is de raamindeling deels gewijzigd. De woningen bezitten achter in de tuin een schuurtje op rechthoekig grondplan, voorzien van een plat overstekend dak, gepotdekselde wanden op bakstenen voetmuurtjes, houten deuren en ramen deels nog met diagonale roedenverdeling. Waardering: Blok van ZES WONINGEN met SCHUURTJES, Sickeszlaan 5-15. - Van architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf voorbeeld van een blok van zes woningen in de stijl van de Nieuwe Haagse School. - Van stedebouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging "De Middenstandswoning" gebouwde woningbouwcomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516749
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zes woningen met schuurtjes in Arnhem

Dubbelwoning met schuurtjes, sickeszlaan 1-3, gebouwd op een rechthoekige plattegrond, bestaand uit twee bouwlagen onder een plat overstekend dak

Sickeszlaan 1
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING met SCHUURTJES, Sickeszlaan 1-3, gebouwd op een rechthoekige plattegrond, bestaand uit twee bouwlagen onder een ..

Vier woningen met poort en schuurtjes

Pontanuslaan 15
Arnhem
Omschrijving: Blok van VIER WONINGEN met POORTEN en SCHUURTJES, Pontanuslaan 15-21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooru..

Dubbelwoning

Sickeszlaan 17
Arnhem
Omschrijving: DUBBELWONING, Sickeszlaan 17/ St. Nicolailaan 21, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een rechthoekige uitbouw aan de..

Nederlandsche Heidemaatschappij (De Bazel)

Sickeszplein 1
Arnhem
Inleiding KANTOORGEBOUW van de Nederlandse Heidemaatschappij, in 1912-1914 gebouwd naar ontwerp van architect Karel Petrus Cornelus de Baze..

Vier woningen met poort en schuurtjes

Pontanuslaan 23
Arnhem
Omschrijving: Blok van VIER WONINGEN met POORT en SCHUURTJES, Pontanuslaan 23-29, gebouwd op een rechthoekige plattegrond met licht vooruit..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zes woningen met schuurtjes in Arnhem

Foto's (1)