Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zes bedevaartskapellen in Asten

Kerkelijk Gebouw

bij nr. 16
5720AA Asten
Noord Brabant

Bouwjaar: 1914-1933


Beschrijving van Zes bedevaartskapellen

OMMEL, GEMEENTE ASTEN Marialaan, bij 16, Inleiding. Zes BEDEVAARTSKAPELLEN uit circa 1925, gemaakt in Neo-Gotische stijl. De kapellen zijn in een cirkel rond de Calvarieberg geplaatst. De voorstellingen in de nissen van de kapelletjes vormen tesamen het zogenaamde Mirakel van Ommel waarin de geschiedenis van het beeldje van Maria troosteres in elke nood wordt verhaald. Omschrijving. Elke kapel bestaat uit een bakstenen opbouw op een bredere voet met een afdekking van strengperssteen. Daarbovenop is een natuurstenen gedeelte met topgeveltje zichtbaar waarin een nis is uitgespaard. Topgeveltjes zijn versierd met bladmotieven. In de nissen zijn wit natuurstenen sculpturen, gedeeltelijk in (hoog)reliëf geplaatst. In een natuurstenen band onder de nis wordt de naam van de voorstelling aangegeven. In het eerste kapelletje is dit de "Vinding van genadebeeld door Ommels bevolking". In de sculptuur is het Mariabeeldje op een zuil geplaatst met Haar aanbiddende figuren. De tweede afbeelding laat een man in een klein bootje op wilde zee zien, het Mariabeeldje is op de achtergrond zichtbaar. De titel luidt: Jan van Haven op zee belooft de Ommelse kerk te bouwen." Vervolgens "Maria van de Choor, biddende voor het kruisbeeld", afgebeeld in een kerkinterieur. Bij het kruisbeeld een vaan met opschrift "Hier zult gij timmeren". Het vierde kapelletje heeft het opschrift "Maria troosteres in elke nood, geneest de kranken" waarbij twee figuren met krukken zijn afgebeeld voor een altaar met het Mariabeeldje. Dan volgt de "Vlucht der zusters met het beeldje in 1772" en tot slot geeft het zesde kapelletje het "Herstel van 't beeldje op den troon in 1840." weer. Waardering. De kapellen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, kunsthistorische en typologische waarden die ze bezitten als bijzondere uitdrukking van geestelijk leven; namelijk de geschiedenis van de Mariadevotie in dit kerkdorp welke een meer dan lokale uitstraling heeft gehad. Ze vormen een essentieel onderdeel van het ensemble van het processiepark. OMMEL, GEMEENTE ASTEN Marialaan, bij 16 Inleiding. Veertien BEDEVAARTSKAPELLEN met kruiswegstaties. In 1914 gemaakt in Neo-Gotische stijl. De kapellen zijn in een wijde boog aan de randen van het park geplaatst. Omschrijving. Elke kapel bestaat uit een lage bakstenen opbouw op een voet die iets uitsteekt ten opzichte van de opbouw en een afdekrand van strengperssteen heeft. In de opbouw is een nis onder segmentboog uitgespaard, aan de voorzijde van elke nis is een natuurstenen afzaat zichtbaar. Boven de nis is een natuurstenen zadeldak met topgeveltje gezet. In een gebosseerd veld wordt daarin het nummer van de statie in romeinse cijfers aangegeven. In de nis is een wit natuurstenen sculptuur, gedeeltelijk in (hoog)reliëf geplaatst. Blijkens in de zijkant van elke kapel ingemetselde natuurstenen plaquettes met inscripties zijn de kapellen geschonken door diverse vooraanstaande burgers. De eerste statie bevindt zich links van het lage hek, vooraan in het park. Links omgaand volgen dan de overige kruiswegstaties. Het zijn achtereenvolgens: I Een voorstelling van de veroordeling van Christus, afgebeeld met Pilatus die zijn handen wast, met inscriptie H.E.G.H.W. Prinzen/Helmond. II, Christus die het kruis op zijn schouders neemt, met inscriptie mevr. wed. M.v.Thiel/Helmond. III, Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis, met inscriptie E.A.H.M.v. Hout Burgr. Helmond. IV, Christus ontmoet Maria, inscriptie: Herder en parochianen van Heeze 1914. V, Simon van Cyrene helpt Christus het kruis te dragen, met inscriptie Weled. Heer. Joh. van Thiel/Helmond. VI, Veronica reikt Christus een doek waarmee Hij zijn gezicht droogt. Inscriptie: Weled. Heer I. Bulaers...Pullet/Helmond. VII, Christus valt voor de tweede maal, inscriptie: Weled. Heer Fr. van Thiel/Helmond. VIII waarop Jezus omringd door figuren is afgebeeld, Hij spreekt tegen de klagende vrouwen. IX Jezus valt voor de derde maal onder het kruis, met inscriptie: Weled. Heer P.J.J. de Wit/Helmond. X Jezus wordt van zijn kleren beroofd, inscriptie: Weled. Heer Fr. Boex/Eindhoven. XI Jezus wordt aan het kruis genageld. Inscriptie: W.E.G.H.W. Prinzen/Helmond. XII Jezus sterft aan het kruis, afgebeeld met Maria en Johannes. Inscriptie: H.E.G.H.W. Prinzen/Helmond. XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen. Inscriptie: Weled. heer/A. Vullings/Heeze. XIV Jezus wordt in doeken gewikkeld en in het graf gelegd. Inscriptie: Weled. heer A.v.Thiel Snijder/Helmond. Waardering. De kapellen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, kunsthistorische en typologische waarden die ze bezitten als bijzondere uitdrukking van geestelijk leven; namelijk de geschiedenis van de Mariadevotie in dit kerkdorp welke een meer dan lokale uitstraling heeft gehad. Ze vormen een essentieel onderdeel van het ensemble van het processiepark. OMMEL, GEMEENTE ASTEN Marialaan, bij 16, Inleiding. LOURDESGROT, gemaakt in 1933 en in de noord-oostelijke hoek van het park geplaatst. Omschrijving. Hoge (circa zes meter hoog en zes meter breed) bolle nis op een plateau met trappen. De grot is uitgevoerd in afvalsteen (afkomstig van slakken van ijzerproduktie), geplaatst op een bakstenen trap met grindbetonnen tegels op de treden. Bovenop de bol, in het midden is een beeld van Bernadette geplaatst, knielend voor een polychroom Mariabeeld die in een aparte smalle nis op de eigenlijke grot geplaatst is. In de nis is een altaar geplaatst. Waardering. De Lourdesgrot is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde en als uitdrukking van geestelijk leven; namelijk de geschiedenis van de Mariadevotie in dit kerkdorp welke een meer dan lokale uitstraling heeft gehad. Als essentieel onderdeel van het processiepark heeft de Lourdesgrot ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516709
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zes bedevaartskapellen in Asten

Calvarieberg, centraal in het processiepark gelegen

bij 16
Asten
OMMEL, GEMEENTE ASTEN Marialaan, bij 16, Inleiding. CALVARIEBERG, centraal in het processiepark gelegen. Omschrijving. De Calvarieberg ..

Ivoren reliefje met voorstelling van de H. Maagd, en een houten kruisbeeld

Marialaan 16
Ommel (Gemeente Asten)
In de moderne R.K. Kerk, welke zelf niet op de lijst wordt geplaatst een 13e eeuws ivoren reliefje met voorstelling van de H. Maagd, en een ..

De Oostenwind

Molenweg 23
Asten
Grote gesloten standerdmolen met roodgeverfde zijwanden en grijsgeverfd voorschot.

Postkantoor met woning

Markt 14
Asten
Inleiding. POSTKANTOOR met WONING, gelegen aan de Markt in het centrum van Asten. Het pand is 1919-1921 naar ontwerp van M. Th. Elout van h..

Pand zonder verdieping onder een doorlopend zadeldak met de nrs 4 en 6

Monseigneur den Dubbeldenstraat 8
Asten
Pand zonder verdieping, midden 19e eeuw, onder een doorlopend zadeldak met de nrs 4 en 6. Links een puntgevel met rollaag. In de voorgevel v..

Kaart & Routeplanner